Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

By og Byg Debatmøde 2002 Innovation i byggeriet Forskeren Samarbejde om innovation mellem vidensystemet og erhvervet Jørgen Nielsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "By og Byg Debatmøde 2002 Innovation i byggeriet Forskeren Samarbejde om innovation mellem vidensystemet og erhvervet Jørgen Nielsen."— Præsentationens transcript:

1 By og Byg Debatmøde 2002 Innovation i byggeriet Forskeren Samarbejde om innovation mellem vidensystemet og erhvervet Jørgen Nielsen

2 Disposition • Udfordringerne i samspillet • Viden – dybde og bredde • Samarbejdsmodeller • By og Bygs rolle • Konklusion

3 Udfordringer: • Samspil mellem privat og offentlig forskning • FoU omsat til innovation (formidling & læring) • Udnyttelse af forskning i videregående uddannelse Samspil mellem aktørerne Ydelser: I: Innovation - S: Service S I I S S I Ministerier Forskningsinst. Oplysningsråd Fagskoler Bruger, ejer og bygherre Byggedel Industridel Byggesektor: Der er modstridende interesser og risiko for konkurrence frem for samarbejde om produktion af ny viden

4 Viden – dybde og bredde Disciplinorientering: Varmeisolering, arkitektur Byggetekniske løsninger: Træfacader, tage Proces Værdi (Bygning Bolig, kontor) Velfungerende bykvarterer Virksomhedsudvikling Samfundsøkonomi

5 Ny viden • Udvikling af ny viden er noget andet end ny anvendelse af eksisterende viden • Overførsel af ny viden fra udlandet kræver en kritisk vurdering • Tværdisciplinære projekter bringer mange aktører i spil 50.000 kr. til hver af 10 aktører kommer man ikke langt med

6 Institut - virksomhed Virksomhedsspecifik viden - konfidentiel Forskningsbaseret viden - fælleseje Dansk Byggeri BiD Projekt

7 Forskningsprogrammer Virksomhedsspecifik viden - konfidentiel Forskningsbaseret viden - fælleseje Dansk Byggeri BiD Program- udbyder

8 Konsortiemodellen Virksomhedsspecifik viden - konfidentiel Forskningsbaseret viden - fælleseje Dansk Byggeri Langsigtet BiD Videnopbygning Myndigheder

9 LINK – Læring, InnovatioN og Kompetenceudvikling • Innovationsfelter: Partnering (samarbejdsrelationer) Trimmet byggeri (proces) Præfab. badeværelser (produktanvendelse) • Resultater: Øget bevidsthed om innovationsprocesser Implementering direkte i praksis Formidling via uddannelserne

10 By og Bygs rolle Vi vil gerne koble udviklingsorienterede virksomheder og relevante forskningsgrupper Vi kan • være katalysator ved etableringen • forske bredt og dybt • sikre en professionel evaluering • samarbejde om en flerstrenget formidling • egenfinansiere på strategiske områder

11 Konklusion • Hvorfor er der ikke mere erhvervsrettet forskning på byggeområdet? • Fordi der har været konkurrence om opbygning af viden, for lidt forståelse for kompleksiteten i videnproduktion, og for lidt villighed til finansiering • Hvordan vil By og Byg organisere sit samarbejde med byggebranchen i fremtiden? • Vi vil benytte alle de modeller der er skitseret – og ser især gerne de større langsigtede programmer i konsortier med flere aktører etableret

12 Er virksomhederne klar? - Er erhvervet klar til at se byggeforskningen – også den kritiske og uafhængige del – som en samarbejdspart og ikke som en konkurrent? - Er erhvervet parat til at overtage – og øge – den hidtidige statslige finansiering af almennyttig erhvervsrettet forskning?


Download ppt "By og Byg Debatmøde 2002 Innovation i byggeriet Forskeren Samarbejde om innovation mellem vidensystemet og erhvervet Jørgen Nielsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google