Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VELTEK medlemsmøde 22. januar 2008 DS Certificering A/S VA-godkendelser – nu og i fremtiden.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VELTEK medlemsmøde 22. januar 2008 DS Certificering A/S VA-godkendelser – nu og i fremtiden."— Præsentationens transcript:

1 VELTEK medlemsmøde 22. januar 2008 DS Certificering A/S VA-godkendelser – nu og i fremtiden

2 Fremtiden?? – eller fortiden

3 Program CE-mærkning og VA-godkendelser Godkendelsesproceduren Kontrolordninger for VA-godkendelse af armaturer Samspil med producenter

4 CE-mærkning Der er ikke noget, som hedder en ”CE-godkendelse”. CE-mærket betyder, at et produkt er fremstillet og kontrolleret i overensstemmelse med en europæisk teknisk specifikation. CE-mærket ikke et mærke, man får tildelt. Producenterne påfører selv mærket, når de mener, at kravene er opfyldt. Der findes ikke et centralt register over CE-mærkede produkter. CE-mærket viser, at produktets egenskaber er udtrykt på ”europæisk”, d.v.s. med de klassebetegnelser eller udtryksformer, som er beskrevet i de tekniske specifikationer. CE-mærket er ikke et kvalitetsmærke. Man skal stadig godtgøre, at kravene i Bygningsreglementerne er opfyldt. Dette kan gøres med frivillige nationale godkendelser.

5 Godkendelser og certificering Certificering – herunder CE-mærkning – efterviser overensstemmelse med krav i en given specifikation – som regel en standard – og forholder sig ikke til lovgivning. Godkendelser er defineret ved, at de dels beskriver overensstemmelse med lovkrav og dels vurderer egnethed til anvendelse og installation samt i visse situationer levetiden. Certificering vil typisk kunne gennemføres for produkter, hvor der foreligger en standard. Det vil sige produktet og anvendelsen er kendt Nationale standarder har normalt forholdt sig til, om nationale krav var opfyldt. Det gør de europæiske ikke. Godkendelser udstedes som regel for produkter eller anvendelser, som er innovative, eller hvor der ikke er en standard. Certifikater udtrykker klasser eller betegnelser, som er fastlagt i standarder, hvorimod godkendelser er mere beskrivende og kan indeholde betingelser og vilkår for godkendelsen. Godkendelser kan være begrænset til kun at forholde sig til lovgivning, hvor frivillig certificering kan indeholde kvalitetsaspekter.

6 VA-godkendelser Hvad sker der, når der kommer CE-mærkning –Produktets egenskaber udtrykkes europæisk. –Producenterne skal kun gennemføre ét sæt prøvninger. –For en række produkter sker der en lempelse i engagementet fra tredjepart. –For andre sker der en skærpelse, f.eks. byggevarer i kontakt med drikkevand. –Produkterne vil lettere kunne handles over EU’s grænser. –Der vil ikke være krav om, at et specifikt dansk organ tager stilling til, om kravene i Danmark er opfyldt. –Der vil blive stillet højere krav til lokale myndigheder, installatører og brugere i forhold til at gennemskue, om kravene er opfyldt.

7 Nationale godkendelser ETA-Danmark vil forsat tilbyde nationale MK- og VA-godkendelser på frivillig basis. Godkendelserne vil eftervise opfyldelsen af nationale krav. Lette adgangen til det danske marked. Lettere for brugere, myndigheder og installatører at gennemskue, om produktet opfylder kravene i Danmark. Som udgangspunkt uden yderligere prøvning, så omkostningerne vil være minimale. Listen over godkendte produkter vil forsat kunne findes på ETA-Danmarks hjemmeside. Kravet om løbende kontrol vil blive vurderet.

8 Godkendelsesproceduren, ansøgning Ansøgning hos ETA-Danmark på ansøgningsskema med eller uden dokumentation. ETA-Danmark foretager en vurdering af det fremsendte. Skønnes det, at henvendelsen ikke kan besvares fyldestgørende inden 8 dage efter modtagelsen, sendes for rutine- sager en bekræftelse på modtagelse af ansøgningen. Hvis det ansøgte produkt er af en art, –for hvilken der ikke findes bestemmelser eller godkendelses- og prøvnings- betingelser –som ikke kan bedømmes på grundlag af gældende bestemmelser –som er ny og/eller ukendt til den ansøgte anvendelse, findes en særlig procedure.

9 Godkendelsesproceduren, behandling Ansøgningen behandles. Gennemgang af dokumentation. Hvis gennemgangen af ansøgningen viser, at sagen kan behandles umiddelbart på grundlag af den foreliggende dokumentation, sendes en bekræftelse til ansøger med meddelelse herom samt om gebyrets størrelse. Prøvningsprogram. Prøvning. Afvente prøvningsrapporter. Afvente eventuel kontrolaftale. Ansøgeren har ansvaret for kontakt til det valgte prøvnings- og/eller inspektionsorgan. Herefter afventes modtagelse af den ønskede dokumentation. Udkast. Betaling.

10 Godkendelsesproceduren, behandling

11 Godkendelsesproceduren, tid Vurdering om ansøgning er fyldestgørende: 1 uge efter modtagelse af ansøgning. Vurdering om fremsendt dokumentation er fyldestgørende og/eller udarbejdelse af prøvningsprogram: 4 - 6 uger fra modtagelse af materiale. Tilvejebringe dokumentation: Påhviler ansøger og/eller prøvningslaboratorium: Tid ukendt. Sagsbehandling efter modtagelse af al nødvendig dokumentation: 4 - 6 uger.

12 Kontrolordning for VA-godkendelser Stikprøvekontrol vs. Markedskontrol. Oplæg til førstegangskontrol og løbende stikprøvekontrol.

13 Samspil med producenter Kortere sagsbehandlingstid kræver gennemarbejdet dokumentation. ETA-Danmark har forståelse for markedsføringsterminer. Jo hurtigere ETA-Danmark involveres jo smidigere kan sagsbehandlingen gennemføres. Det er i ingens interesse, at troværdigheden omkring godkendelserne undermineres. For frivillige godkendelsesordninger skal såvel ETA-Danmark, producenterne, installatører og brugere bidrage til udbredelsen af ordningerne.

14 Frivillige godkendelses- og certificeringsordninger viser, at en uvildig tredjepart har vurderet produktets egenskaber. Godkendelser og certifikater sender et signal til både myndigheder, brugere, rådgivere og installatører om, at producenterne har tillid til kvaliteten af de produkter, de leverer. Nyttige links: www.etadanmark.dk www.dscert.dk www.insta-cert.com Afslutning


Download ppt "VELTEK medlemsmøde 22. januar 2008 DS Certificering A/S VA-godkendelser – nu og i fremtiden."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google