Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Funktionsbaserede brandbestemmelser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Funktionsbaserede brandbestemmelser"— Præsentationens transcript:

1

2 Funktionsbaserede brandbestemmelser
v/ Ejner Jerking, Erhvervs- og Byggestyrelsen

3 Overordnet formål At skabe mulighed for stor fleksibilitet og
store udviklingsmuligheder for byggeriet og byggeriets leverandører Der tænkes især på den arkitektoniske og byggetekniske udvikling

4 Sikkerhedsniveauet fastholdes
De nuværende bestemmelser fastlægger indirekte for de specificerede bygningstyper på baggrund af mere end 100 års byggetradition og erfaringer sikkerhedsniveauer, som er accepteret af samfundet, og de ændres ikke med de nye funktionsbaserede bestemmelser

5 Eksempelsamlingen Revideret tabel 3.1 om konstruktioner
Eksempel for bygninger, hvor gulv i øverste etage er mellem 12 m og 22 m over terræn R 120 A2-s1,d0 [BS bygningsdel 120] Uddybning med note Indtil 1. maj 2005 kan den hidtidige bestemmelse i kap , stk. 6 anvendes.

6 Eksempelsamlingen Præcisering af eksemplerne på bærende konstruktioner i øverste etage Præcisering af eksemplerne på bærende konstruktioner over kælder Eksempel på bygning med brandventilation under 1000 m²

7 Erfaringer fra 40 svenske projekter med brandteknisk dimensionering
Der er fokuseret på enkeltelementer frem for brandsikkerheden som helhed Projekterende vil gerne udnytte fordelene, men er mindre villige til at yde det nødvendige arbejde Utilstrækkelig verifikation og manglende risikovurdering Unødvendigt upræcise analyser som følge af oversimplifikation og manglende forståelse

8 Svenske erfaringer Mange af fejlene blev ikke opdaget ved intern kontrol eller myndighedskontrol Der mangler systematik for verifikation af beregninger og analyser Hovedvægten har været lagt på beregningsmetoder og projekteringsværktøjer

9 Undgå tilsvarende problemer i DK
Sørg for en god og forståelig brandteknisk dokumentation Lad Jer ikke imponere over en kasse udskrifter fra et CFD-program. Resultaterne er afhængige af de inddata, der anvendes

10 Funktionsbaserede krav til vand og afløb
Ikke længere krav til at: vandinstallationer skal udføres efter DS 439 Afløbsinstallationer skal udføres efter DS 432 I stedet 6 sider med funktionskrav

11 Formålet med ændringerne
at reducere kravene til vand- og afløbsinstallationer til de minimumskrav, som samfundet har brug for at tage højde for de kommende regler som følge af det indre marked for byggevarer

12 Drikkevand Fortsat krav til godkendelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen for produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer På sigt kommer der CE-mærkede produkter og Produkter der har en europæisk godkendelse

13 Afløbsinstallationer
Krav om VA-godkendelse bortfalder, hvis der foreligger en førstegangsafprøvning og en produktionskontrol.

14 Koldt vand (drikkevand)
Koldt vand skal fysisk, kemisk og bakteriologisk opfylde Miljøstyrelsens krav til drikkevand En passende koldtvandstemperatur skal kunne opnås uden besværende ventetid.

15 Varmt vand Risikoen for bakterievækst skal minimeres
Passende vandmængde og temperatur Beskyttelse mod skoldning

16 CE- mærkning Brug oversigterne på EBST.DK
Her findes oversigter på dansk og et link til CEN’s hjemmeside, hvor der er en status for de kommende standarder.


Download ppt "Funktionsbaserede brandbestemmelser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google