Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Green Field - fremtidens byggeplads!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Green Field - fremtidens byggeplads!"— Præsentationens transcript:

1 Green Field - fremtidens byggeplads!
Introdage for RF-hold 06-07 Ledelse i Praksis

2 Introdagenes indhold 30. september 7. oktober Byg dit eget scenarie
Fortæl om det til andre Lyt til andres scenarier 7. oktober Udbyg dit scenarie Spørg ind til de andres scenarier Bliv konkret i dine planer

3 Hvad er Green Field? Green Field er et sted ude i fremtiden, hvor I hver især kan bygge et scenario Det er en ”grøn mark” der lige er byggemodnet og blot venter på jeres gode idéer! Tja, lidt ligesom en RF!

4 Hvad er Green Field? På Green Field er alting muligt:
Her er ingen restriktioner Her kan alting lade sig gøre Her mangler intet – alt kan skaffes Så bliv her et par lørdage og nyd det!

5 Hvordan arbejder man med Green Field?
Udarbejd et Skitseprojekt – et Scenario Brug kommunikations-værktøj til at udbygge det med – lav en tegning Hvilke ressourcer har du til byggeriet? Udarbejd byggeplaner Tag det første spadestik

6 Green Field Ide-fasen Ide Drømme- hus 2006 2009

7 Green Field Skitseprojekt
Drømme- hus 2006 2009

8 Green Field Tegning Drømme- hus 2006 2009

9 Green Field Afklaring af ressourcer
Ressourcer tilstede Drømme- hus 2006 2009

10 Green Field Byggeplaner
Ressourcer tilstede Drømme- hus 2006 2009

11 Green Field Første spadestik
Bygge-Planer Ressourcer tilstede Drømme- hus 2006 2009

12 Green Field Byggeriet er i gang!
Bygge-Planer Ressourcer tilstede Drømme- hus 2006 2009

13 Green Field Fortsat byggeri
Bygge-Planer Ressourcer tilstede Drømme- hus 2006 2009

14 Green Field Justering ifht planen ver. 1
Bygge-Planer Ressourcer tilstede Drømme- hus 2006 2009

15 Green Field Justering ifht planen ver. 2
Bygge-Planer Ressourcer tilstede Drømme- hus 2006 2009

16 Hvilke ledelses-værktøj er der i arbejdet med Green Field?
1. Scenarieteknik At kunne skabe visioner At kunne frigøre sig fra nutiden 2. Kommunikation At være velovervejet At kunne tale klart og direkte 3. Innovation At se nye perspektiver

17 1. Scenarieteknik 2 metoder
Fremskrivning af nuværende situation ifht erfaringer Bygger på at rette fejl – udnyttelse af ressourcer Mangeltænkning Skabelse af vision ude i fremtiden uden blik på erfaringer og fejlretning Bygger på drømme – udvikling af ressourcer Ressourcetænkning

18 2. Kommunikation baseret på iagttagelser
Kommunikere tankevækkende At kunne beskrive klart At kunne stille opklarende spørgsmål Iagttage og reflektere At kunne iagttage sig selv giver eftertænksomhed At hjælpe andre med at kunne iagttage sig selv hjælper til reflektion

19 3. Innovation Se nye perspektiver
At slippe hverdagen giver muligheden for at drømme At ”holde sjov” eller ”lege” frigiver tankerne ”Ude i fremtiden” bliver alting muligt – der er ingen bindinger

20 Green Field startes Skitseprojektet
- ideer Vi står nu ude på Green Field – året er 2009! Se godt på grundens form Tænk de vildeste tanker om drømmehuset Se bort fra ”hvad der kan lade sig gøre” Her kan alting udføres Drøm det bedste du har lært!

21 Skab antagelser om din egen fremtid – på Green Field!
Giv slip på fortid og nutid med alt dens bøvl og brok. Stil dig ud i fremtiden – på Green Field: Formuler 3 antagelser om den måde du ønsker at være leder på ude i fremtiden Husk at du er på jobbet (eller RF)! Vær omhyggelig – 3 antagelser er lidt! Brug min. 25 minutter på at finde det helt centrale

22 Eksempler på antagelser om din egen fremtid!
Ide Jeg vil gøre mig selv overflødig Jeg antager at medarbejderne vil elske deres arbejde, lige så meget som jeg selv gør det Jeg ser mig selv som en leder, der på én gang er både empatisk og samtidig har gennemslagskraft Medarbejderne ser på organisationen(RF), som om den var deres egen Jeg har skabt den rigtige balance mellem arbejds- og privatliv

23 Skriv dine spørgsmål på en flip-over
Ide Udtryk dig så klart og kort som muligt Skriv dine 3 antagelser på en flip-over Hæng den op på ”Galleri Intro” til fernisering!

24 Spørgsmål til egen fremtid - efter fernisering: justering
At udtrykke ressourcetænkning i sine antagelser – tænk på ordenes kraft: Jeg antager at medarbejderne vil brænde for at opfylde deres egne mål Kunderne/brugerne/gæsterne skal opleve at vi som organisation bobler af overskud Min gennemslagskraft er baseret på tanker om udvikling af ressourcer

25 Eksempler på nye energi-ord
Ide Opnå arbejdsglæde Udvikle kompetencer Skabe rummelighed Fokus på samarbejde/fællesskab Få glæde af forskelle Skabe samhørighed Vise troværdighed Fokus på tilvalg

26 Arkitekten går i gang: Fra ide til Skitsen
Du skal være din egen arkitekt! Beskriv dine ideer for andre Svar tydeligt på deres spørgsmål Bliv inspireret af deres undren! Føj nye detaljer til dine ideer Skitsen træder frem HUSK: Du står ude i fremtiden og ser på dit drømmehus

27 Første runde - udvikling af scenariet
Første runde: Beskrivelse Fra ide til skitseprojekt Anden runde: Uddybning Fra skitseprojekt til tegning Ide

28 Beskrivelse af roller i gruppearbejdet
Fokusperson: Fortæller - beskriver Interviewperson: Spørger ”lyttende” Hvad, hvem, hvilke, hvor? Observatører: Følger med i samtalen tavse og aktivt lyttende fra sidelinien (blandt observatørerne udpeges en tidtager)

29 Første runde - udvikling af scenariet
Udvikling af scenariet starter således: Interviewer Fokusperson Observatører – lytter efter åbninger i samtalen, noterer og forholder sig tavse

30 Første runde - udvikling af scenariet
Interviewer søger støtte / observatører intervenerer Interviewer lytter til observatørernes iagttagelser af åbninger i samtalen Fokusperson lytter, reflekterer og er tavs Observatører – fortæller om åbninger som intervieweren bør spørge ind til – ud fra hvad de selv tænker om det

31 Første runde - udvikling af scenariet
Udvikling af scenariet fortsætter: Interviewer Fokusperson Observatører – lytter efter åbninger i samtalen, noterer og forholder sig tavse

32 Første runde - udvikling af scenariet
Intervieweren styrer samtalen: Spørg så Fokuspersonen kommer til at tænke og tale om sin fremtid fra nye vinkler Skift indhold i spørgsmålene i retning af noget du mener kan være interessant MEN følg åbninger i samtalen så langt som muligt dvs.: Spørg ind til og gå i dybden for at forstyrre! MEN stadig: hvem, hvad, hvilke, hvor?

33 Første runde - Interviewers rolle
Vejledende principper for IP: Hold fokusperson og scenariet adskilt Husk scenariet er ikke objektivt men er et udtryk for den måde FP tænker fremtiden på Husk at det er FP´s forståelse som IP skal lytte sig ind til – IP skal ikke give udtryk for sin egen forståelse!!

34 Eksempler på spørgsmål
Faser Eksempler på spørgsmål Start Hvilke emner i dit scenarie vil du gerne have at vi taler om? Hvad er det mest centrale for dig i dit scenarie? Sagen Hvad foregår der i dit scenarie? Hvad er din rolle i det der sker? Hvad er du særlig god til i dit scenarie? Sociale relationer Hvem indgår i dit scenarie? Hvilke relationer er særligt vigtige for dig? Er der enighed eller konflikter om holdningen til udvikling? Hvad tænker du om konflikter i dit scenarie? Udgang Hvordan har du oplevet vores samtale om dit scenarie? Hvor synes du selv at dit scenarie er blevet skarpere? Har du fået idéer til det videre arbejde?

35 Første runde - slagets gang!
15 minutter: Interviewer og Fokusperson starter Midtvejs søger interviewer støtte til at finde åbninger i samtalen Samtalen fortsætter 5 minutters efterspil: Fokuspersonen tænker over samtalen og gør supplerende noter til sit fremtidsscenarie Imens udveksler observatører og interviewer tanker om interviewet

36 Første runde - fortid, nutid, fremtid - og fremtids fremtid
Naturlig rækkefølge: Tal og bliv i fremtiden! 10 år frem! 5-7 år frem Nutid Fremtid Fremtids fremtid Fortid

37 Introdag 2 og anden runde - udvikling af scenariet
Tanker om forløbet 1. oktober - refleksioner i ugens løb - ønsker for dagen

38 Green Field - fra drøm til drømmehus
Bygge-Planer Ressourcer tilstede Drømme- hus 2006 2009

39 Refleksion: Fra drøm til drømmehus
2006 2009

40 Anden runde - fortsat udvikling af scenariet
Første runde: Beskrivelse Fra ide til skitseprojekt Anden runde: Uddybning Fra skitseprojekt til tegning Ide

41 Anden runde - fortsat udvikling af scenariet
Uddybende spørgsmål Cirkulært deskriptiv Hvilken betydning har det…. Hvem andre er med…. Cirkulær refleksiv Hvordan tror du aktør A ser på det… Hvad / hvordan tænker omgivelserne …

42 Anden runde - fortsat udvikling af scenariet
Orienterende: Cirkulært deskriptive: inviterer fokuspersonen til at fortælle om hvordan omgivelser/andre inddrages i scenariet – set med egne øjne! Hvilken betydning har det for dig at ... Hvilke andre personer er vigtige … Hvordan gør og siger …

43 Anden runde - fortsat udvikling af scenariet
Forstyrrende: Cirkulært refleksive: Inviterer fokuspersonen til at forestille sig hvordan omgivelserne/andre inddrages i scenariet – låne andres øjne! Hvordan tror du A ser på det … Hvad / hvordan tænker omgivelserne … Hvorledes tænker andre om scenariet …

44 Anden runde - fortsat udvikling af scenariet
NY observatørrolle: Reflekterende Team: Som i første runde afbrydes dialogen mellem interviewer og fortæller (ca. midt i forløbet) Observatører og interviewer udgør derefter sammen et reflekterende team, dvs.: Teamet taler anerkendende (ikke-dømmende), reflekterende og nysgerrigt sammen for at finde nye åbninger

45 Anden runde - fortsat udvikling af scenariet
Reflekterende team (ca. midtvejs i interview) (Samtaleposition 4) Fokusperson vender ryggen til, lytter, reflekterer, noterer og er tavs Interviewer og observatører har en reflekterende kommunikation om åbninger i samtalen Teamet taler anerkendende (ikke-dømmende), reflekterende og nysgerrigt sammen for at finde nye åbninger, som intervieweren bør spørge ind til – ud fra hvad de selv tænker om det

46 Anden runde - samtaleemner for refl. team
Relationer Situationer og konteksten Kompetencer Initiativtager Styring Organisering Værdier Kommunikation Mangel / ressourcetænkning

47 Anden runde - fortsat udvikling af scenariet
Afslutning: Det reflekterende team kan evt. i stedet bruges som afslutning på dialogen Efter det reflekterende team har talt sammen bør fokuspersonen have tid til at notere og reflektere for sig selv Som afslutning bør alle have en dialog om forløbet

48 Anden runde - fortsat udvikling af scenariet
Livliner = respekt for integritet: Undgå at ”male fokuspersonen op i en krog” Spørg åbent og anerkendende Skab rum for refleksion Skab mulighed for at undgå øjenkontakt Det er ok at sige fra!

49 Eksempler på spørgsmål
Faser Eksempler på spørgsmål Start Kan du kort beskrive dit scenarie? Hvilke emner i dit scenarie vil du gerne have at vi taler om? Hvad er det mest centrale for dig i dit scenarie? Hvordan indgår omverdenen i dit scenarie? Personer Hvad gør de andre og hvad siger de (her ude i fremtiden)? Gør de andre noget som er anderledes, end det du gør? Hvad er din forklaring på det? Er de andre klar over hvad du gerne vil (her ude i fremtiden)? Hvad gør/siger de andre når du beskriver hvad du gerne vil? Meninger Er de andres meninger af betydning for udviklingen af dit scenarie? Hvilke meninger/holdninger udtrykker de (her ude i fremtiden)?

50 Hvordan mon omverdenen ser på dig?
Faser Eksempler på spørgsmål Personer Hvem indgår i dit scenarie? (beskriv konkrete personer A, B, C) Hvad er deres roller i dit scenarie? Hvad gør de rent faktisk her ude i dit scenarie? Hvis du forestiller dig at du er A, B, C hvordan tror du, de tænker om dit scenarie/dine problemstillinger? Hvis nu det problem du taler om tilhørte A, B, C hvordan tror du så de ville gøre eller tænke om det? Meninger Hvordan tror du A, B, C tænker om de meninger/holdninger, der (her ude i fremtiden) har betydning for dig i dit scenarie? Hvis A, B, C tænker anderledes end dig om dine meninger/holdninger vil det så gøre en forskel for dig? (stadig her ude i fremtiden) Udgang Har samtalen givet anledning til refleksioner om dit scenarie? Er der følsomme emner vi har fået åbnet? Kan du selv håndtere den videre refleksion over disse emner? Tænker du om samtalen at den har ført dig videre i dine overvejelser?

51 Anden runde - slagets gang
Interview 15 minutter: Interview 10 minutter: IP interviewer FP Midtvejs refleksion: FP vender ryggen til IP og obs reflekterer (reflekterende team) Fortsat interview 5 minutter: Refleksion 5 minutter: FP reflekterer for sig selv og IP+obs reflekterer som team Metarefleksion 5 minutter: FP og det reflekterende team udveksler refleksioner Notepause 5 minutter: FP noterer hvad der skal fastholdes

52 Anden runde - fortid, nutid, fremtid og fremtids fremtid
Tal og bliv i fremtiden! 5-7 år frem 10 år frem! Nutid Fremtid Fremtids fremtid Fortid

53 Søgning af ressourcer i nutiden
Hvordan ser nutiden ud set med scenariets blik? Ressourcer tilstede Drømme- hus 2006 2009

54 Ressourcesøgning - nutiden set med fremtidsblik
Ressourcer Fremtidsscenariet er nu blevet skarpere og klarere (men er meget komplekst) Hvordan ser nutiden ud set med scenariets blik? Hvad kan man gøre for at bygge bro mellem nutid og fremtid?

55 Ressourcesøgning - nutiden set med fremtidsblik
Ressourcer Afgræns og fokuser det mest centrale i fremtidsscenariet Det giver et par gode ”briller” til at se på nutiden med! (Almindeligvis bruger man nutidens ”briller” til at se på fremtiden!!)

56 Projektering ver. 1 - nutiden set med fremtidsblik
Ressourcer Trin 1: I overskriftsform formulerer du tre fokusområder om dit fremtidsscenarie – f.eks.: I mit scenarie er gensidig respekt vigtig … I mit scenarie bruger vi konflikter som ressourcer … I mit scenarie kan studerende selv …

57 Projektering ver 1 - nutiden set med fremtidsblik
Bygge-Planer Trin 2: Marker væsentligheden i spørgerammen Marker fremtid og nutid med kryds Skriv stikord og små noter Her får du et billede af spændet mellem nutid og fremtid

58 Projektering ver 1 - første spadestik
Bygge-Planer Trin 3: Støt hinanden i jeres teams ved Udarbejdelse af fokusområder og udfyldelse af spørgerammen Find det fokusområde du mener har højest prioritet ud fra en bedømmelse af spændet mellem nutid og fremtid Det er dit første spadestik!

59 Byggearbejdet er begyndt!
Drømmehusets scenarie er afklaret Nutiden er analyseret med fremtidens blik Spændet mellem nutid og fremtid er fundet Byggeplanen er projekteret! Håndværket kan begynde!

60 Green Field - gennemført på introdage
1. Skitseprojekt og tegning 2. Projektering ver 1 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Bygge-Planer Ressourcer tilstede Drømme- hus 2006 2009

61 Fortsat arbejde med Green field
Vi har nu oplevet konceptet på egen krop ifht fremtidsscenariet Efterfølgende skal det hele gentage sig: Ved at sætte nutiden i spil i reflekterende team Finde forskelle mellem scenariet og nu-situationen Udforme handleplaner/beslutte projekter Arbejde med nærmeste udviklingszone Koble det til organisationen

62 Green Field - efterfølgende arbejde
1. Skitseprojekt og tegning 2. Projektering ver 1 Bygge-Planer Ressourcer tilstede Drømme- hus 3. Refleksion på nutid 4. Projektering ver 2 2006 2009

63 Projektering af Drømmehuset
Nu er du trænet i konceptet bag Green Field Nu er det op til dig og dit team at få resten af projekteringen af drømmehuset i stand God arbejdslyst!


Download ppt "Green Field - fremtidens byggeplads!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google