Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Praktikkonference i Billund 21. - 22. april 2010 Nyt fra AER v. Hanne Hansen og Vibeke Brask.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Praktikkonference i Billund 21. - 22. april 2010 Nyt fra AER v. Hanne Hansen og Vibeke Brask."— Præsentationens transcript:

1 Praktikkonference i Billund 21. - 22. april 2010 Nyt fra AER v. Hanne Hansen og Vibeke Brask

2 2 ATP Koncernens vision Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed. …tør gå nye veje i sikrings- og pensionsverdenen. Vi vil kæmpe for at afskaffe det komplicerede og tunge. Vi gør det nemt og trygt for den enkelte. …enkelhed og høje afkast, som skal sikre verdensklasse. Det kræver, at vi… For at gøre det, må vi skabe…

3 3 Næsten alle danskere er kunder hos ATP  4,6 millioner danskere kommer i berøring med ATP Koncernens produkter. De samlede produkter sikrer vore kunder en grundlæggende økonomisk tryghed under og efter deres arbejdsliv.

4 4 ATP Koncernens produkter Ferie Konto ATP 1964 LG 1972 AER 1977 LD 1980 Pension service: PD 1990 JØP (UL) 2005 DA-Barsel 2005 DA komp. fonde 2008 PFA sund. ord. 2008 1990 SP 1998 AES 1999 SUPP 2003 Barsel: Barsel.dk 2006 2005 Skatte- fradrag for seniorer 2009 Finansi- erings- bidrag 2002

5 5 Mange ordninger i ordningen  AER er en kompleks ordning, der består af en hel række små "underordninger". De største er Lønrefusion og Befordring, som cirka udgør 80 pct. af opgaverne hos AER  Lønrefusion  Befordring  PIU (Praktikophold i udlandet)  MOB (Mobilitetsfremmende ydelser inden for landets grænser)  Præmiering (den gamle ordning)  Præmiering og bonus  Uforskyldte elever (sikring af elever som uden skyld fx ved konkurs står uden praktikplads)  Bonus til elever  Udstationering  Tilskud til faglige udvalg  Befordring til elever under konkurs  Tilskud til skoler for skolepraktikelever  Tilskud til skoler for elever der er i praktik i udlandet  Svendeprøveudgifter for elever der er i praktik i udlandet  Opsøgende virksomhed i forbindelse med praktikophold i udlandet

6 6 Siden sidst  AER er i gang med driftsmodning på ny it- platform  Samtidig er der sket ændringer i regler for udbetaling af AER præmiering og bonus, lønrefusion og befordring  Løntilskud for uforskyldte EUD-elever  Forbedring på lønrefusion/befordring og præmiering  ATP blev nr. 2 til digitaliseringsprisen

7 7 Processen Virksomhed Elev SkolenAER Uddannelsesaftale

8 8 De væsentlige udfordringer  Konvertering af SOSU-aftaler  Korrekt beregning af sats pga. evt. manglende supplerende uddannelseskode eller manglende forventet slutdato ved korte uddannelsesaftaler  Forskellige uddannelseskoder/versioner mellem EASY-A og EASY-P  Annullerede/slettede skoleophold – som rent faktisk ikke er annullerede  Fortolkning af tillægsaftaler til eksisterende uddannelsesaftaler  Forsøg på at forenkle retursvar til EASY-A  Bladringsfunktion på hjemmesiden  Løntilskud for de uforskyldte elever  Bonus til elever  Løbende lovændringer og justeringer

9 9 Orienteringsbrev Orienteringsbrev sendes automatisk til arbejdsgiver (læreplads), når vi har modtaget information fra EASY-A om, at en elev har gennemført et skoleophold. Arbejdsgiver skal tage stilling til om ugesatsen er korrekt om der gives tilskud fra anden side om der skal udbetales befordring Hvis arbejdsgiver skal have udbetalt befordring, skal han gå på www.atp.dk selvbetjening Erhverv.www.atp.dk Efter 10 dage vil lønrefusionen blive udbetalt automatisk. Udbetaling sker til arbejdsgivers SE-nr.

10 10 Supplerende orienteringsbrev  Supplerende orienteringsbrev sendes automatisk til arbejdsgiver (læreplads), når vi har modtaget information fra EASY-A om befordring  Hvis arbejdsgiver vil have udbetalt befordring, skal han gå på www.atp.dk selvbetjening Erhverv.www.atp.dk

11 11 Præmieringsordning på op til 50.000 kr. til arbejdsgiverne  Præmien bliver udbetalt i prøvetiden hver gang eleven har været i praktik i 30 dage. Der udbetales 6.000 kr. for hver måned i prøvetiden - dog max 18.000 kr. i alt. Vær opmærksom på at skoleperioder ikke tæller med.  Bonus bliver udbetalt, når elevens prøvetid er afsluttet, og uddannelsesaftalen fortsat er i kraft. Udbetalingen sker i 2 rater: 1. rate 30 dage efter prøvetidens udløb. 2. rate 90 dage efter udbetalingen af 1. rate. Hver bonus giver 16.000 kr. - det vil sige 32.000 kr. i alt.

12 12 Præmie- og bonusbrev  AER skriver brev til arbejdsgiveren, når vi har registreret en ny uddannelsesaftale  Ansøgning om præmie og bonus foretages via selvbetjeningssider på www.atp.dk Erhverv www.atp.dk  Ansøgning om præmie for EGU- elever foretages via blanket

13 13 Præmieringsordning – søgebillede Arbejdsgiver skal være logget ind på www.atp.dk Erhverv www.atp.dk Der kan søges på alle elever eller et specifikt CPR-nr Der vises kun elever, som er relevante for anmodning om udbetaling af præmie og bonus

14 14 Support  AER  Kontakt Hanne Hansen (hmh@atp.dk), hvis der er forretnings- mæssige spørgsmål til AER-ordningenhmh@atp.dk


Download ppt "Praktikkonference i Billund 21. - 22. april 2010 Nyt fra AER v. Hanne Hansen og Vibeke Brask."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google