Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK (Skolens navn)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK (Skolens navn)"— Præsentationens transcript:

1 INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK (Skolens navn)
XXXdag den . XX.XX.XX

2 Program Velkomst Hvad er skolepraktik? Uddannelser i skolepraktik
Optagelse til skolepraktik EMMA-kriterierne Tidsplan Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Barsel Tilmelding Rundvisning

3 Hvad er skolepraktik? Erstatning for en uddannelsesaftale. Mulighed for at gennemføre sin uddannelse i skolepraktik. Varigheden af uddannelsen er nøjagtig som hvis det var en almindelig elevplads. Skoleophold nøjagtig som ved en almindelig elevplads.

4 SkolePraktikuddannelsen?
Uddannelsen kan gennemføres: a) alene i skolepraktik b) kombineret med VFU (praktik) c) kombineret med delaftale d) kombineret med kort aftale e) en kombination heraf f) restlære

5 Uddannelser i skolepratik
Alle erhvervsuddannelser udbydes i princippet i skolepraktik (uddannelsesgaranti) Undervisningsministeren har dog fastsat, at en række uddannelser ikke udbydes (Finansuddannelsen, Eventkoordinator, Ferskvareassistent) Adgangsbegrænsning (Kontor med specialer)

6 Uddannelser i skolepraktik
Inden for det merkantile område udbydes i øjeblikket: Generel kontor Kontor med specialet administration (kvote) Handelsuddannelse med speciale salg Salgsassistent Butiksmedhjælper

7 Hvornår begynder skolepraktik?
Skolepraktik skal starte præcis en kalendermåned efter afsluttet grundforløb.

8 Optagelse i skolepraktik
Du skal: have registreret 3 uddannelsesønsker i Elevplan være registreret som praktikpladssøgende deltage i informationsmøde være registreret på praktikpladsen.dk tilmelde dig skolepraktik (tilmeldingsblanket, ansøgning, cv m.v.) komme til EMMA-samtale opfylde EMMA-kriterierne HUSK: Skolepraktik er et engangstilbud!

9 EMMA-kriterierne Egnet Mobil geografisk Mobil fagligt Aktivt søgende
Disse betingelser skal opfyldes ved optagelsen til skolepraktik og under hele skolepraktikken.

10 EMMA - Egnet ”Ved optagelse til skolepraktik skal skolen foretage en vurdering af, om eleven er egnet til at gennemføre den ønskede uddannelse, og om eleven efter gennemført uddannelse efterfølgende vil kunne fungere på arbejdsmarkedet”. (Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser)

11 EMMA – Mobil geografisk
”Eleven skal opsøge og må ikke afslå tilbud om en praktikplads, henholdsvis skolepraktikplads, i hele landet”. (Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser)

12 EMMA – Mobil fagligt Ikke nok at søge praktikplads inden for én enkelt uddannelse.

13 EMMA – Aktivt søgende ”For at kunne optages til skolepraktik, skal eleven fra grundforløbets afslutning i den personlige uddannelsesplan dokumentere, at eleven: 1) har søgt ansættelse som elev inden for de uddannelser, som grundforløb giver adgang til 2) har søgt ansættelse, jf. nr. 1, hos virksomheder, der har ledige praktikpladser på praktikpladsen.dk” Jobsøgningen skal altså dokumenteres i ELEVPLAN, se uddelte vejledning!

14 EMMA i SkolePraktik EMMA-kriterierne skal også opfyldes, mens man er i skolepraktik. Egnet Mobil geografisk Mobil fagligt Aktivt søgende (Elevplan)

15 UVM og SkolePraktik Ifølge Undervisningsministeriet er Skolepraktik ikke en rettighed – men noget man gør sig fortjent til!

16 Tidsplan Infomøde: d. Frist for ansøgning: d. EMMA-samtaler: d. Start i Skolepraktik: d.

17 Skolepraktikelevers retslige stilling
Skolepraktikelever er ikke lønmodtagere. Skolepraktikelever har derimod elevstatus. Retligt gælder således love og bekendtgørelser for erhvervsskoleområdet.

18 Skolepraktikelevers retslige stilling
I perioder med delaftaler har skp-elever lønmodtagerstatus, dvs. så gælder kollektive overenskomster og lovgivning om arbejdstageres ansættelses- og arbejdsvilkår m.v. Dermed får eleven løn og ikke skolepraktikydelse.

19 Økonomi Skolepraktikydelse i 2012: Elever under 18 år: kr./md. Over 18 år : kr./md. Udbetales bagud.

20 Økonomi Elever under anden offentlig forsørgelse modtager ikke skolepraktikydelse. Anden offentlig forsørgelse kan fx være: revalidering arbejdsløshedsdagpenge sygedagpenge kontanthjælp

21 Økonomi Elever i skolepraktik får ikke befordringsfradrag, da de ikke er lønmodtagere. I stedet ydes et befordringstilskud, hvis eleven har mere end 10 km til skole. Ordningen administreres af AUB. Der ydes 90 pct. af billigste offentlige transport.

22 Ferie Skolepraktikelever er ikke omfattet af ferieloven.
Undervisningsministeriets opfattelse at skolepraktikelever skal have fem ugers ferie om året efter ferielovens principper. Skolepraktikelever modtager skolepraktikydelse under ferie. Evt. optjent feriegodtgørelse fra tidligere modregnes.

23 Feriefridage Skolepraktikelever er ikke omfattet af retten til feriefridage. Undervisningsministeriets opfattelse at skp-elever skal have feriefridage på lige fod med andre. Bemærk: Skolepraktikelever optjener ikke ferie og feriegodtgørelse og feriefridage til efterfølgende år og ansættelsesforhold.

24 Ferie Sommerferie: uge Ferie: uge Ferie:

25 Arbejdstider Skolepraktik er ikke en skole. Skolepraktik er en virksomhed! Arbejdstider: Mandag-onsdag Torsdag Fredag Mulighed for flex

26 Barsel Pga. den manglende lønmodtagerstatus er skolepraktikelever ikke omfattet af lov om ligebehandling og har derfor ikke ret til orlov og dagpenge. Ministeriets standpunkt at skolepraktikelever af begge køn gives frihed fra skolen ifm. Barsel på lige fod med elever med uddannelsesaftale. Såfremt eleven ikke kan få anden offentlig ydelse, kan eleven i stedet modtage skolepraktikydelse.

27 Kontaktoplysninger


Download ppt "INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK (Skolens navn)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google