Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regler ved job i Sverige

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regler ved job i Sverige"— Præsentationens transcript:

1 Regler ved job i Sverige
Josina Moltesen, Job og Uddannelse i Øresundsregionen september

2 DEL 1 DEL 2 Disposition Mens man søger job i Sverige
Når man har fået job: skat, social sikring, a-kasse osv. Først går vi ind i hvilke barrierer jobsøgende oplever, der er og modsat – hvad der motiverer

3 Mens man søger I Bor i Danmark, søger job i Sverige
Dansk rådighedsforpligtelse Ingen virksomhedspraktik og løntilskud i udlandet Kommunen kan give støtte til rejseomkostninger, men ikke i Københavns Kommune Kontanthjælpsmodtagere skal have tilladelse af jobcentret til at tage til jobsamtale i udlandet DP skal orientere jobcenter og a-kasse Job og Uddannelse vil gerne betale billetter hvis I har lyst til at lave fx jobrejser Kontanthjælpsmodtagere der vil søge job i Skåne: Skal have tilladelse til at tage til jobsamtale, men kan altså også godt få tilladelse til at tage over for at aflevere CV. Men skal selvfølgelig ikke blive der!

4 Mens man søger job II Flytning til Sverige/EØS land:
DK dagpenge i 3 mdr. i Sverige v. flytning Attest PDU2 fra jobcenter og a-kasse, søges inden man rejser Sygedagpenge kan tages med – støtte fra Den Centrale Enhed i AMS til opfølgning i med udenlandske myndigheder Økonomisk støtte: Unge u. 30 kan få økonomisk støtte, hvis de flytter til Sverige/EU (Your First Eures Job) (flytning, jobsamtale, sprogundervisning), Århus Kommune Krav til at tage danske dagpenge med til Sverige: Du skal være statsborger i et EØS-land, flygtning el statsløs Du skal opfylde de almindelige betingelser for ret til dagpenge på afrejsetidspunktet Du skal have bopæl og ophold i Danmark indtil afrejsetidspunktet på din ansøgning Du skal have været tilmeldt jobcenteret som fuldt ledig i mindst 4 uger Du skal søge om tilladelsen, før du rejser.

5 I skal ikke kunne alle regler på det svenske arbejdsmarked!
Juhuuuu… jeg fik job! I skal ikke kunne alle regler på det svenske arbejdsmarked! Hvad nu? I har selv mange spørgsmål til, hvad der sker hvis man får job i Sverige Kandidaterne har spørgsmål – men HUSK at fokus på reglerne ikke må fylde for meget! Jeg giver jer de grove træk, I kan altid slå op på vores hjemmeside, øresund direkts hjemmeside osv.

6 Social sikring og skat Altid via Sverige – dvs svensk skat, svensk a- kasse osv. Rettigheder kan overføres mellem EØS lande

7 Svensk skat Registrering hos Skatteverket og få samordningsnummer (i stedet for svensk cpr-nr) Betaler skat i det land, man ar- bejder min. 75% SINK-skat på 20% (ingen fradrag) Alm. skat på 32%-55% (med fradrag), kun kommune skat på 33% op til ca SEK pr md. HENVIS

8 Svensk a-kasse og fagforening
Arbejde i Sverige = svensk a-kasse (derefter ud af danske, aldrig omvendt!) A-kasse gennemsnit: DKK årligt! Efterløn: Kan bagudbetale bidrag, når man vender hjem, ikke direkte fra arbejde i SE til efterløn Fagforening: mange har nordiske aftaler om dobbeltmedlemskab Fagforening (”facket”) gennemsnit: DKK årligt HENVIS Ledighed fra job i Sverige: Så bliver man overflyttet til sin danske a-kasse, får danske dagpenge og har danske dagpengeregler HENVIS

9 Opsigelse Man kan godt blive fyret i Sverige, MEN det er sværere end i DK…. LAS om opsigelse: Varsel: 1-6 mdr. alt efter ansættelseslængde Årsag: Saglig grund: ikke nok arbejde eller misligeholdelse Turordning: ”Sidst ind først ud” Tidsbegränsade anställningar: Ikke samme beskyttelse OBS: Der findes mange undtagelser i overenskomster – altid godt at tjekke med tillidsrepræsentant og/eller fagforeningen Hvorfor er det vigtigt at vide? FORDI: - Pga dette kan ansættelsesprocessen være lidt længere i Sverige end i DK

10 Arbejdstid 40 timer pr uge
Ret til at gå på nedsat tid, hvis børn under 12 Deltid almindeligt Alla har rätt till fem veckors semester (25 dagar) Du har rätt till att få ut fyra veckors sammanhängande ledighet under perioden juni, juli, augusti. En vecka har man rätt att spara i högst fem år. (Då kan man, om det är möjligt för verksamheten, få ihop till en tioveckors semester, ett helt sommarlov, en gång vart sjätte år.) Semester innebär att den anställde är helt ledig och inte har något arbetsrelaterat ansvar. 

11 Ferie Min. 5 ugers ferie Overenskomster giver ekstra med alderen: fx kommunernes overenskomster: over 40 år = 31 dage, over 50 år = 32 dage.. Ferie betales af arbejdsgiver

12 Løn – kan det betale sig? Disponibelt beløb for en pædagog, der bor i Danmark Eksemplet er for en enlig pædagog uden børn, hvad har man i hånden efter skat, a-kasse, fagforening og torkort For en dansk pædagog der bor i København vil et job i Skåne betyde en fremgang i disponibelt beløb på dkk (fra dkk til dkk årligt). Men sammenlignet med et pædagogjob i Danmark vil det betyde en nedgang på  dkk (fra dkk til dkk) Disponibelt beløb: Beløb efter skat, a-kasse, fagforening, togkort, eksempel for en enlig u. børn Kilde: KPMG for Job og Uddannelse i Øresundsregionen 2012

13 Svensk pension Almän pension (alle)
18,5% af lønnen, betales af arbejdsgiver ud over lønnen Modregnes i folkepension Arbejdsrelateret pension (overenskomst) Betales af arbejdsgiver, ofte 4,5% Pension med til Danmark. Pensionen er forholdet mellem antallet af år på de to arbejdsmarkeder. MEGET individuelt Det svenske system belønner den der arbejder meget Kan ikke sige om det bliver højere eller lavere – men de fleste mister nok ikke noget! HENVIS til Øresunddirekt, hvor Pensionsmyndigheten er HENVIS

14 Sygdom og barsel i Sverige
Registrering hos Forsäkringskassan Sygdom:1 karensdag, sjukløn (80% af løn) Syge børn: 120 dage pr barn pr år Barsel (föräldraledighet): 240 dage per forælder, 60 reserveret til hhv. mor og far. 480 dage for enlige. Barselsdagpenge (föräldrapenning): 80% af løn (dog maks DKK pr år), flere overenskomster giver fuld løn i 260 dage per forælder HENVIS

15 Opsamling: Link-samling bagerst i mappe Postkort – kan bestilles!
I må altid gerne kontakte os: Josina Moltesen, Jacob Løbner Pedersen, HVAD Synes I er det vigtigste at huske? POSTKORTET KAN GIVE ET LET OVERBLIK


Download ppt "Regler ved job i Sverige"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google