Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

CABI Roskilde den 23. juni 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "CABI Roskilde den 23. juni 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701."— Præsentationens transcript:

1 CABI Roskilde den 23. juni Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.:

2 Hvem er AM-Gruppen: Faglighed: AM-Gruppen A/S Skolegade 81
Konsulentvirksomhed med 27 års erfaring Landsdækkende med kontorer i Esbjerg, Roskilde, Aalborg, Rødekro og Skjern Vi samarbejder med kunderne om at udvikle, skabe og drive løsninger som skaber resultater Vi tager ansvar for, og har evnen til, at skabe forbedringer gennem reel forandring Autoriseret arbejdsmiljørådgiver Totalrådgiver indenfor miljø, arbejdsmiljø, trivsel, sikkerhed og sundhedsordninger Vi er blandt de bedste indenfor vores faglige områder Vi udvikler nye ydelser som skaber forandringer og resultater for vores kunder AM-Gruppen A/S Skolegade 81 6700 Esbjerg Aalborg Skjern Roskilde Esbjerg Rødekro

3 AM-Gruppen AM-SIKKERHED AM-MILJØ AM-CARE AM-TRIVSEL
Arbejdspladsvurdering (APV) Rådgivningspåbud Ergonomi SIKKER ADFÆRD Byggeri og indretning Risikobaseret tilsyn Ulykkesforebyggelse Indeklima Ventilation Støj og akustik Maskinsikkerhed Kemisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljømålinger ATEX LEAN Sikkerhedsledelse Plan for sikkerhed og sundhed Elementær brandbekæmpelse Miljøgodkendelse Grønt regnskab Miljøledelse Affald Miljømålinger Farligt gods Miljølovgivning Miljøvurdering Ekstern støj Auditering Fysioterapi Massage Helbredskontrol Høreundersøgelser Kost og motion Sundhedsprofiler Sygefravær Rygestop Lungefunktiontest Hygiejne Vaccinationer Psykisk arbejdsmiljø Kommunikation Coaching Konflikthåndtering Psykisk krisehjælp Psykisk Førstehjælp Stress Teambuilding Trivselsundersøgelse Organisationsudvikling Forandringsledelse Social kapital Supervision Mobning, forebyggelse/ håndtering Vi skræddersyer foredrag, oplæg, temadage og kurser, tilpasset dine behov og din organisation Vi rådgiver inden for alle emner med fokus på det særlige ved din organisation

4 – styring af sikkerhed, apv og kemi – viden om arbejdsliv og mennesker
am-online.dk am-forlaget.dk am-raadgivning.dk am-uddannelsen.dk am-safety.dk am-care.dk – styring af sikkerhed, apv og kemi – viden om arbejdsliv og mennesker – din autoriseret arbejdsmiljørådgiver – uddannelser til arbejdsmiljøorganisationen – sikkerhedstræning af ansatte – den fleksible sundhedsordning AM-Gruppen A/S – telefon – – et sikkert, sundt og langt arbejdsliv

5 Temaer Hvad siger loven om psykisk arbejdsmiljø? Arbejdstilsynet
Risikobaseret tilsyn Reaktioner Det gode psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag Værktøjer til hvordan arbejdsgiver kan gribe ind? Mobning og chikane Mistrivsel

6 Hvad siger loven om psykisk arbejdsmiljø?
ANSVARET: Arbejdsmiljøloven: Det er arbejdsgiverens ansvar at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Arbejdsgiveren har ansvar for at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og at modvirke både fysiske og psykiske belastninger. Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø må hverken på kort eller lang sigt forringe medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Loven fastlægger også, at arbejdsgiveren og medarbejderne har pligt til at arbejde sammen om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og til selv at medvirke til, at arbejdsforholdene er både fysisk og psykisk forsvarlige. Både arbejdsgivere og ansatte kan straffes, hvis de ikke lever op til deres ansvar.

7 bringer mennesker og organisationer i balance.....
bringer mennesker og organisationer i balance..... 7

8 AT på besøg… 3 prioriterede områder Forebyg arbejdsulykker
Forebyg muskel og skelet besvær Tag hånd om det psykisk arbejdsmiljø

9 Sådan forløber tilsynsbesøget…
INDLEDENDE MØDE APV Årlig arbejdsmiljødrøftelse Instruktion om oplæring GENNEMGANG AF ARBEJDSMILJØET Ulykker Muskel og skelet besvær Psykisk arbejdsmiljø Relevante områder for branchen (arbejdsmiljøvejvisere) DIALOG OM PROBLEMER OG LØSNINGER Udgangspunkt i jeres erfaringer Forebyggelse, egen indsats VEJLEDNING OM SUNDHEDSFREMME KONTKAT TIL MEDARBEJDERNE Spørgsmål til arbejdsforhold Spørgsmål til psykisk arbejdsmiljø

10 Reaktioner Forbud Straks påbud Påbud med frist Undersøgelses påbud
Rådgivningspåbud Afgørelse uden påbud Vejledning

11 Reaktioner… Rådgivningspåbud –
om alvorlige eller komplekse arbejdsmiljøproblemer Problemer i det psykiske arbejdsmiljø - Mobning herunder seksuel chikane Autoriseret arbejdsmiljørådgiver - Til at finde løsninger og forebyggelse for problemet

12 Reaktioner… Undersøgelsespåbud Brug af autoriseret rådgiver –
Til undersøgelse af om der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø Ikke konstateret overtrædelse Konkret mistanke

13 National arbejdsmiljøstrategi…
…. Andelen af beskæftige , der er psykisk overbelastede, bliver reduceret med 20% Initiativ 5: fokus på det psykiske arbejdsmiljø

14 Psykisk arbejdsmiljø…
5 temaer Trivsel Stress Mobning Chikane Vold

15 Hvorfor er det psykiske arbejdsmiljø så vigtigt?
Det psykiske arbejdsmiljø påvirker bl.a.: Medarbejdernes trivsel Kvaliteten Effektiviteten Bundlinjeresultat Samfundet Et godt psykisk arbejdsmiljø er med til at forhindre sygdom, fastholde medarbejderne, øge produktiviteten - og så skaber det trivsel blandt medarbejderne. 

16 Psykisk arbejdsmiljø…
Indflydelse Motivation Arbejdsmængde Sex chikane Tidspres Arbejdskrav Følelsesmæssige krav Mobning Stress Arbejdstempo Udbrændthed Rolleklarhed Ledelseskvalitet Samarbejde Social støtte Udviklingsmuligheder Involvering Trusler om vold Retfærdighed Alene-arbejde Monotont arbejde Socialt fællesskab Rammer for arbejdet Konflikter Vold Tilfredshed med arbejdet Forudsigelighed Tillid Arbejds-familie balance Helbred Ensidigt gentaget arbejde Kompetencer Meningsfyldt arbejde Belønning Anerkendelse Ulykkesrisiko

17 Fremmere af det gode psykiske arbejdsmiljø…
Ansvar og indflydelse • Selvbestemmelse/medbestemmelse • Faglig og social støtte • Ledelsesstil der matcher behov • Kompetence udnyttelse og udviklingsmuligheder • Klare mål og formål • Rolleklarhed • Informations- og viden deling • Sikkerhed og tryghed • Tillid • Retfærdighed • Mestring af konflikter og belastninger • Arbejdsbelastning der er i balance med krav (tempo, tid, mængde

18

19 Beredskabsplan… Kollegial psykisk førstehjælp umiddelbart efter episoden Orientering til arbejdsmiljørepræsentant og leder Orientering på arbejdspladsen Arbejdsmiljøgruppens opgaver Opfølgning Evaluering af handleplanen

20 Mobning Mobning rammer hver 12. dansker på arbejdet (NFA)
Hver 6. virksomhed har problemer med mobning 2% har været udsat for mobning dagligt/ugentligt (NFA) Oftest kolleger der mobber Kvinde eller mandsdominerede arbejdspladser bringer mennesker og organisationer i balance..... 20

21 En eller flere personer REGELMÆSSIGT og over LÆNGERE TID, eller GENTAGNE GANGE på GROV VIS udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer som de rettes mod, IKKE ER I STAND til at forsvare sig effektivt imod dem bringer mennesker og organisationer i balance..... 21

22 Mobning kan resultere i ALVORLIGE stresssymptomer: Eksempelvis: Angst
Depression Søvnproblemer Irritabilitet Usikkerhed Selvhad Mave og hovedpine Muskelsmerter Hjertebanken 1/3 bliver alvorligt skadet bringer mennesker og organisationer i balance..... 22

23 Udstødning (Ignorerer, forbigår, fryser ude)
Nogle eksempler: Udstødning (Ignorerer, forbigår, fryser ude) Beskyldninger (Uretfærdig kritik/latterliggørelse af ens arbejde) Sårende bemærkninger Kritik af tøj, udseende, sprog, privatliv, øgenavne etc. Nedgørelse af personen Tilbageholdelse af nødvendig information Misbrug af magt Fysiske overgreb Rygter Bagtalelse Skæld ud / latterliggørelse Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål ell. samtale bringer mennesker og organisationer i balance..... 23

24 bringer mennesker og organisationer i balance.....
Offer (den mobningsramte) Bøddel (Mobberen) Tilskuere (aktive og passive) Helte bringer mennesker og organisationer i balance..... 24

25 bringer mennesker og organisationer i balance.....
Tag det altid alvorligt Brug interne beredskabsplaner og retningslinjer Udvis diskretion Gør det klart at mobning er uacceptabel adfærd Upartisk undersøgelse lav praktisk og enkle løsninger (ikke straffe) Sikre hjælp/støtte til offer (professionel /socialt) Tag hånd om ofre selv om der ikke er nogen bøddel Tag hånd om den anklagede Tematiser mobning på arbejdspladsen bringer mennesker og organisationer i balance..... 25

26 bringer mennesker og organisationer i balance.....
Klar og ansvarlig ledelse, der er god til at løse konflikter og sætte grænser og SOM SIGNALERER og MARKERER at mobning ikke tolereres bringer mennesker og organisationer i balance..... 26

27 Forebyggelse af mobning
Fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø Anerkendelse og respekt blandt medarbejderne Ved problemer – snak om det (åbenhed). En mobbepolitik Dialoger: Hvor går jeres grænser (drilleri vs. mobning) Hvad gør man hvis man opdager mobning? Hvad kan være svært i forhold til at være tilskuer? Hvilke sanktioner bør der være? bringer mennesker og organisationer i balance..... 27

28 bringer mennesker og organisationer i balance.....
Det drejer sig om holdning og adfærdsændringer …. bringer mennesker og organisationer i balance..... 28

29 bringer mennesker og organisationer i balance.....
bringer mennesker og organisationer i balance..... 29

30 Tak for i dag! Kontaktoplysninger Mia Tjerrild Jakobsen
Partner, Udviklings og Konsulentchef Mobil: AM-Gruppen Skolegade 81 6700 Esbjerg


Download ppt "CABI Roskilde den 23. juni 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google