Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

© 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 1 Social kapital og arbejdsmiljø  NFAs Tredækker om danske lønmodtager  VIPS om danske virksomheder  Lidt refleksioner.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "© 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 1 Social kapital og arbejdsmiljø  NFAs Tredækker om danske lønmodtager  VIPS om danske virksomheder  Lidt refleksioner."— Præsentationens transcript:

1 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 1 Social kapital og arbejdsmiljø  NFAs Tredækker om danske lønmodtager  VIPS om danske virksomheder  Lidt refleksioner

2 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 2 Social kapital og stress NFA 2005

3 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 3 Spørgsmålene bag skalaerne Tillid  Stoler ledelsen på at medarbejderne gør et godt stykke arbejde?  Kan man stole på de udmeldinger der kommer fra ledelsen?  Holder ledelsen vigtige informationer skjult for medarbejderne?  Kan de ansatte give udtryk for deres meninger og følelser?  Holder de ansatte informationer skjult for hinanden?  Holder de ansatte informationer skjult for ledelsen?  Stoler de ansatte i almindelighed på hinanden?

4 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 4 Retfærdighed  Bliver konflikter løst på en retfærdig måde?  Bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde?  Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde?  Bliver alle forslag fra de ansatte behandlet seriøst af ledelsen?

5 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 5 Samarbejdsevne  Social støtte fra kolleger - FX Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine kolleger  Social støtte fra overordnede - FX Hvor ofte er din nærmeste overordnede villig til at lytte til dine problemer med arbejdet? Hvor ofte taler din nærmeste overordnede med dig om hvor godt du udfører dit arbejde?  Socialt fællesskab – FX Er der god stemning mellem dig og dine kolleger? Føler du dig som en del af et fællesskab på din arebjdsplads?

6 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 6 Stress  Hvor tit har du haft problemer med at slappe af?  Hvor tit har du været irritabel?  Hvor tit har du været anspændt?  Hvor tit har du været stresset?

7 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 7 Social kapital og stress NFA 2005

8 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 8 Tillid og depressive symptomer NFA 2005

9 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 9 Depressive symptomer  Hvor tit har du været trist til mode?  Hvor tit har du manglet selvtillid?  Hvor tit har du haft dårlig samvittighed eller skyldfølelse?  Hvor tit har du manglet interesse for de ting du foretager dig i hverdagen?

10 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 10 Fraværsdage/år Mænd Kvinder Retfærdighed Retfærdighed og fravær NFA 2005

11 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 11 Jobtilfredshed og social kapital VIPS

12 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 12 Jobtilfredshed og tillid VIPS

13 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 13 Jobtilfredshed og retfærdighed VIPS

14 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 14 Følelsesmæssige krav VIPS ■ Industri ◯ Omsorg X Viden

15 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 15 Kvantitative krav og tillid VIPS

16 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 16 Social kapital og helbred LAV SOCIAL KAPITALHØJERE SOCIAL KAPITAL TrykkeriCateringTransportFiskMaskin Mentalt helbred 75,068,181,378,679,8 Selvvurderet Helbred 70,275,280,475,381,4 Vitalitet 58,655,070,466,569,2 Somatisk stress 25,627,317,221,816,5 Kognitivt stress 28,225,019,219,320,0 VIPS

17 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 17 Tre former for social kapital svag Brobyggende (bridging) relationer Samlende (bonding) relationer Forbindende (linking) relationer stærk

18 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 18 Velintegreret organisation med høj social kapital svag Brobyggende (bridging) relationer stærk Samlende (bonding) relationer stærk Forbindende (linking) relationer stærk

19 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 19 Subkulturer med stærk bonding svag Brobyggende (bridging) relationer stærk Samlende (bonding) relationer stærk Forbindende (linking) relationer stærk

20 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 20 svag Brobyggende (bridging) relationer stærk Samlende (bonding) relationer stærk Forbindende (linking) relationer stærk Centralistisk organisation med stærke bånd mellem ledelse og medarbejdere

21 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 21 svag Brobyggende (bridging) relationer stærk Samlende (bonding) relationer stærk Forbindende (linking) relationer stærk Løsere netværksorganisation med brobygning mellem afdelinger eller ud af organisationen

22 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 22 6 guldkorn og 3 diamanter RetfærdighedSamarbejde Krav Forudsigelig- hed Social støtte IndflydelseMeningBelønning Det konkrete arbejde Afdeling/Virksomhed Tillid

23 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 23 Faglig og social støtte Et bidrag til den individuelle forståelse af psykisk arbejdsmiljø Krav Tolkning af krav Tro på egen mestring Negativ stress/StressPositiv stress/Trivsel Faglig og social støtte Tillid Retfærdighed Samarbejdsevne Manglende tillid Uretfærdighed Manglende samarbejdsevne

24 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 24 Hvad kan social kapital bidrage med  Social kapital har en betydning for både psykisk arbejdsmiljø samt produktivitet og kvalitet  Operationaliserer en ny vinkel – hvordan skaber vi den gode arbejdsplads i stedet for hvordan undgår vi det dårlige arbejdsmiljø ved at løse enkeltstående problemer  Kollektiv forståelse af forudsætningerne for et godt eller skidt psykisk arbejdsmiljø – supplerer den individuelle  Virksomheden kan gøre en forskel – ikke kun et spørgsmål om branche og arbejdsopgaver  Tillid i forhold til evalueringer og kontrol

25 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 25 Bourdieu  Social kapital er summen af aktuelle eller potentielle ressourcer som afhænger af ens deltagelse i varige netværk af mere eller mindre institutionaliserede relationer med fæles anerkendelse

26 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 26 Hvorfor bør vi beskæftige os med virksomhedens sociale kapital?  Mindre fravær  Mere innovation  Bedre omstillingsevne  Bedre offentlig service  Bedre konkurrenceevne Globalisering Social kapital Psykisk arbejdsmiljø Produktivitet Kvalitet

27 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 27 Ledelse og samarbejde Lav social kapital  Kontrol  Opgaveløsning efter ordrer  Arbejde efter reglerne  Lav motivation  Lav innovation  Høje transaktionsomkostninger Høj social kapital  Afklaring af fælles mål  Opgaveløsning efter vurdering  Arbejde i forhold til mål og opgave  Høj motivation  Høj innovation  Lave transaktionsomkost- ninger

28 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 28 Hvad betyder det for strategisk ledelse? Lav social kapital  Manglende videndeling  Fastlåst ift samarbejdspartnere  Fastlåste måder Høj social kapital  Tillid til videndeling  Åbenhed for nye samarbejdspartnere  Nye måder der passer til opgaven FX en høreapparatsvirksomhed, der sætter sig målet hele tiden at være på forkant med ny viden samt kundernes nye behov for udfoldelse.

29 © 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 29 Hvor er det godt at være? VIPS ■ Industri ◯ Omsorg X Viden


Download ppt "© 2007, Grontmij | Carl Bro A/S 1 Social kapital og arbejdsmiljø  NFAs Tredækker om danske lønmodtager  VIPS om danske virksomheder  Lidt refleksioner."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google