Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Brancherettede videnscentre - feasibility Lektor Jesper Lindgaard Christensen Aalborg Universitet Institut for Erhvervsstudier og Aalborg Center for regional.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Brancherettede videnscentre - feasibility Lektor Jesper Lindgaard Christensen Aalborg Universitet Institut for Erhvervsstudier og Aalborg Center for regional."— Præsentationens transcript:

1 Brancherettede videnscentre - feasibility Lektor Jesper Lindgaard Christensen Aalborg Universitet Institut for Erhvervsstudier og Aalborg Center for regional Erhvervsudviklingsforskning (ACE) www.business.aau.dk/jlc Region Aalborg Samarbejdet 9.SEPT 2005

2 Projektresume RAS Brancherettede videnscentre Idegrundlag Mange SMV går med udviklingsprojekter, men har ikke kapacitet til systematisk at vidensudvikle/-source. Ved at etablere centre som hæver dele af udviklingsaktiviteterne op over virksomhedsniveauet kunne man opnå  større spredning af viden  færre omkostninger og spild  fokus på mere generiske teknologier (også af konkurrencehensyn). Erfaringer fra lignende forsøg kunne anvendes i konkretisering af forslaget. AAU vil kunne have en mere naturlig rolle i sådanne videnscentre end i direkte interaktion med SMV. Paralleller: TEKO, landbrugets konsulentordning. NUSA, Nordsøcenteret, Mediecenter Åbybro, Cemtec, Force. I RAS regi er p rojektet et analyseprojektet – et feasibility – studie, der skal skabe et beslutningsgrundlag for om regionen skal arbejde for en etablering af et eller flere videncentre, herunder spørgsmålet om Region Aalborgs rolle heri. Projektet har et budget på 40.000.

3 Belysning:NJK u 1000 virksomheder u RAS projekt ’Brancherettede videnscentre’ – Feasibility: er det overhovedet noget der vækker genklang hos virksomhederne?? u April 05: To spørgsmål herom stillet til virksomhederne i alle brancher: F Spørgsmål: Et brancherettet videnscenter, er et center der arbejder med forskning og udvikling, således at nogle grundlæggende ting og produktudviklinger kan ske på et fælles grundlag. Eksempler på videnscentre er slagterier Slagteriernes Forskningsinstitut og indenfor Tekstilbranchen, Kompetencecentret I Herning. Vil det indenfor Deres branche være praktisk muligt at flere virksomheder indenfor Deres branche i samarbejde med f.eks. universitet og teknisk skole samarbejder om et videnscenter for branchen? F 1: Ja 2: Nej 3: Ved ikke (4: Det findes allerede) Er der efter Deres mening behov for at der etableres et videnscenter indenfor Deres branche? 1: Ja 2: Nej 3: Ved ikke (findes allerede)

4 Overordnede Resultater: u 1009 besvarelser u Praktisk muligt: 41% u Behov: 36% u Opdeling i geo områder: ikke store forskelle. u Opdeling på str.grupper: u Praktisk muligt – tendens til flere med større virksomheder u Behov – ikke sign. Forskelle u Kun 5% svarer ’Ved Ikke’ i de to spørgsmål u Brancheopdeling mere interessant

5 Videnscentre – praktisk muligt/behov. Spørgsmål: Vil det indenfor deres branche være praktisk muligt at flere virksomheder inden for deres branche I samarbejde med f.eks universitet og teknisk skole samarbejder om et videnscenter for branchen? Er der efter deres vurdering behov for at der etableres et videnscenter inden for branchen? NB: Elektronik kun 16 observationer. kun 16 obs

6 Konklusioner: n Behov? Sympati for ideen = anvendelse? n Hvad skal til for at konkludere at der er ’nok’ interesse? Halvdelen er skeptiske, men skal det gå ud over de andre? Hvis blot 20 virksomheder/år brugte det, ville det ikke være en succes? n Udtrykker virksomhedernes forestillinger reelle behov/manglende interesse, eller vil interessen komme når først det er etableret (push-tilgang)? n Det ser ud til at ikke mindst i de to brancher hvor der er bestræbelser i gang på at forfølge ideen er der peget på et behov. n Hovedkonklusionen er, at det er basis for at lukke feasibility-delen af projektet med konklusionen at ideen er gangbar og skride til udmøntning.


Download ppt "Brancherettede videnscentre - feasibility Lektor Jesper Lindgaard Christensen Aalborg Universitet Institut for Erhvervsstudier og Aalborg Center for regional."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google