Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mere end blot forberedelsen til en fest En intro til en temadag & en undersøgelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mere end blot forberedelsen til en fest En intro til en temadag & en undersøgelse."— Præsentationens transcript:

1 Mere end blot forberedelsen til en fest En intro til en temadag & en undersøgelse

2 Program Kl. 09.15: Kaffe + velkomst Kl. 09.15: Kaffe + velkomst Kl. 09.30: ”Jeg tror, alle tror mere på Gud nu end før… konfirmation er en tradition Gud har valgt for at vi skal tro på ham!” - perspektiver på konfirmanders religiøse udgangspunkt og udvikling. Kl. 09.30: ”Jeg tror, alle tror mere på Gud nu end før… konfirmation er en tradition Gud har valgt for at vi skal tro på ham!” - perspektiver på konfirmanders religiøse udgangspunkt og udvikling. 10.45: Pause 10.45: Pause Kl. 11.00: ”Da jeg først gik til præst tænkte jeg at det sikkert ville blive vildt kedeligt, men faktisk var det meget sjovt, og jeg lærte meget om helligånden og livet efter døden, plus at der var kage!” - Om konfirmanders motivation, forventninger og udbytte af konfirmationsundervisning Kl. 11.00: ”Da jeg først gik til præst tænkte jeg at det sikkert ville blive vildt kedeligt, men faktisk var det meget sjovt, og jeg lærte meget om helligånden og livet efter døden, plus at der var kage!” - Om konfirmanders motivation, forventninger og udbytte af konfirmationsundervisning Kl. 12: Frokost Kl. 12: Frokost Kl.12.45: ”Walk and Talk” – vi deler vores overvejelser, erfaringer og udfordringer omkring konfirmandundervisningen med hinanden. Kl.12.45: ”Walk and Talk” – vi deler vores overvejelser, erfaringer og udfordringer omkring konfirmandundervisningen med hinanden. Kl.13.30 ”Vi er ligesom for trætte og blanke og præsterne forsøger bare at lære os noget vi ikke gider at lære!” Refleksion over konfirmand-praksis og religionspædagogiske udfordringer, samt konkrete ideer til undervisningen. Kl.13.30 ”Vi er ligesom for trætte og blanke og præsterne forsøger bare at lære os noget vi ikke gider at lære!” Refleksion over konfirmand-praksis og religionspædagogiske udfordringer, samt konkrete ideer til undervisningen. 15.00: Opsamling og afrunding 15.00: Opsamling og afrunding

3 Baggrunden Den gængse opfattelse som den f.eks. kommer til udtryk i medierne er at der for de fleste konfirmander blot er tale om en tradition som de fleste mere eller mindre ukritisk vælger at blive en del af. Konfirmationsundervisningen bliver da et nødvendigt onde forud for det som det egentlig handler om - KONFIRMATIONSEVENTET med tøj, fest, familie, taler, gaver, ”Blå Mandag” og alt det andet der følger med….. Den gængse opfattelse som den f.eks. kommer til udtryk i medierne er at der for de fleste konfirmander blot er tale om en tradition som de fleste mere eller mindre ukritisk vælger at blive en del af. Konfirmationsundervisningen bliver da et nødvendigt onde forud for det som det egentlig handler om - KONFIRMATIONSEVENTET med tøj, fest, familie, taler, gaver, ”Blå Mandag” og alt det andet der følger med…..

4 Er der mere på spil? Spørgsmålet er om denne opfattelse reelt holder i mødet med virkeligheden? Er det sådan at de unge, der i vid udstrækning vokser op som kompetente forbrugere, som er vant til at ”dumpe” produkter der ikke holder og som flertallets vedkommende blot kunne konvertere konfirmationsfesten til en ”14-års dag” eller ”non-firmation” uden at dette vil have afgørende indvirkning på ”gaveregnen” – reelt holder fast i konfirmationen for festens skyld – eller er der reelt mere på spil? Spørgsmålet er om denne opfattelse reelt holder i mødet med virkeligheden? Er det sådan at de unge, der i vid udstrækning vokser op som kompetente forbrugere, som er vant til at ”dumpe” produkter der ikke holder og som flertallets vedkommende blot kunne konvertere konfirmationsfesten til en ”14-års dag” eller ”non-firmation” uden at dette vil have afgørende indvirkning på ”gaveregnen” – reelt holder fast i konfirmationen for festens skyld – eller er der reelt mere på spil?

5 Mere konkret…. var hensigten med forskningsprojektet – med afsæt i ca. 1000 informanter fra 25 sogne i Roskilde Stift - at afdække unges motiver for at deltage i undervisningen, hvilke konkrete forventninger de har til såvel undervisningens form som indhold, samt hvordan de oplever forholdet mellem deres forventninger og det konkret ”udbytte” de oplever at kunne tage med sig med sig fra mødet med ”kirken”.

6 Mere specifikt er tanken projektet specielt sætte fokus på konfirmandundervisningens betydning i forhold til unges ”religiøse dannelse” – herunder evnen til at italesætte såvel egen som andres religiøse tydninger – eller mangel på samme -, indgå i en kvalificeret dialog med andre religiøse strømninger i hverdagen, samt evnen til på en kompetent og ”frygtløs” måde at forholde til den ”religionen i det offentlige” i en stadig mere pluralistisk samfundsmæssig kontekst.

7 Konfirmandernes perspektiv Projektet har fokus på hvad de unge oplever at tage med sig - herunder i hvilket omfang de oplever at undervisningen medvirker til at ”spille dem gode” til andre arenaer end den specifikt kirkelige….Eller udtrykt lidt anderledes – projektet har til hensigt at give indsigt i konfirmandernes forventninger, betydningsdannelser og italesættelser.i forhold til undervisningen frem for at evaluere på hvad der faktisk sker… Projektet har fokus på hvad de unge oplever at tage med sig - herunder i hvilket omfang de oplever at undervisningen medvirker til at ”spille dem gode” til andre arenaer end den specifikt kirkelige….Eller udtrykt lidt anderledes – projektet har til hensigt at give indsigt i konfirmandernes forventninger, betydningsdannelser og italesættelser.i forhold til undervisningen frem for at evaluere på hvad der faktisk sker…

8 Undersøgelsen handler ikke om jer! Undersøgelsen har ikke sigte på at evaluere hvorvidt præsterne gør det ”godt nok”, hvilket jo helt afhænger af de opstillede succeskriterier – men har i højere grad til hensigt at pege på nogle af de udfordringer man som kirke står over for hvis mødet af konfirmanderne skal opleves mere end som blot en forberedelse til en fest! Undersøgelsen har ikke sigte på at evaluere hvorvidt præsterne gør det ”godt nok”, hvilket jo helt afhænger af de opstillede succeskriterier – men har i højere grad til hensigt at pege på nogle af de udfordringer man som kirke står over for hvis mødet af konfirmanderne skal opleves mere end som blot en forberedelse til en fest!

9 Spørgeskemaer: Hhv. ca. 1000 og 800 konfirmander udfyldte et spørgeskema ved såvel indledning (sept.) som afslutning (marts) af konfirmandundervisningen. Endvidere valgte yderligere ca. 100 konfirmander at udfylde et spørgeskema efter at de var blevet konfirmeret. Hhv. ca. 1000 og 800 konfirmander udfyldte et spørgeskema ved såvel indledning (sept.) som afslutning (marts) af konfirmandundervisningen. Endvidere valgte yderligere ca. 100 konfirmander at udfylde et spørgeskema efter at de var blevet konfirmeret.

10 Interviews: Det er ikke alt der kan rummes i et spørgeskema med på forhånd givne spørgsmål og svarkategorier – og i forsøget på at komme ind ”under huden på tallene” valgte vi at foretage 48 interviews med konfirmanderne dels midtvejs i konfirmandforløbet, dels efter at de var blevet konfirmeret. Det er ikke alt der kan rummes i et spørgeskema med på forhånd givne spørgsmål og svarkategorier – og i forsøget på at komme ind ”under huden på tallene” valgte vi at foretage 48 interviews med konfirmanderne dels midtvejs i konfirmandforløbet, dels efter at de var blevet konfirmeret.

11 Stile: Det, der kan være svært at sige i et interview kan for nogen være nemmere at få ”sagt” når det skrives. Vi valgte derfor - i samarbejde med en skole – at få 20 konfirmander fra en 7.klasse til at gøre sig nogle skriftlige overvejelser omkring temaet ”Efter festen”, hvor de skulle reflektere over deres oplevelse i kirken, til festen, samt forsøge at beskrive hvad konfirmationen betyder og evt. vil komme til at betyde for dem fremover Det, der kan være svært at sige i et interview kan for nogen være nemmere at få ”sagt” når det skrives. Vi valgte derfor - i samarbejde med en skole – at få 20 konfirmander fra en 7.klasse til at gøre sig nogle skriftlige overvejelser omkring temaet ”Efter festen”, hvor de skulle reflektere over deres oplevelse i kirken, til festen, samt forsøge at beskrive hvad konfirmationen betyder og evt. vil komme til at betyde for dem fremover

12 Feltstudier: Det har været naturligt at koble interviews og feltstudier sammen – analysen af interviews giver først mening når man er rimeligt fortrolig med konteksten, hvordan eleverne interagerer med hinanden og med præsten osv. I det omfang det giver mening indgår disse observationer som en del af det empiriske grundlag for undersøgelsen. Det har været naturligt at koble interviews og feltstudier sammen – analysen af interviews giver først mening når man er rimeligt fortrolig med konteksten, hvordan eleverne interagerer med hinanden og med præsten osv. I det omfang det giver mening indgår disse observationer som en del af det empiriske grundlag for undersøgelsen.

13 At skabe flere rum…. Den flerstrengede metodiske tilgang har også været et forsøg på at skabe flere ”rum” hvor konfirmanderne har kunne udtrykke deres oplevelse af konfirmandundervisningen i en form som var ”deres”. Den flerstrengede metodiske tilgang har også været et forsøg på at skabe flere ”rum” hvor konfirmanderne har kunne udtrykke deres oplevelse af konfirmandundervisningen i en form som var ”deres”.


Download ppt "Mere end blot forberedelsen til en fest En intro til en temadag & en undersøgelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google