Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Case-studiets 7 skridt 1.Læs og forstå casen og afklar/tydeliggør ukendte begreber/ord 2.Opstil problemer/begreber som skal studeres 3.Brainstorm for at.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Case-studiets 7 skridt 1.Læs og forstå casen og afklar/tydeliggør ukendte begreber/ord 2.Opstil problemer/begreber som skal studeres 3.Brainstorm for at."— Præsentationens transcript:

1 Case-studiets 7 skridt 1.Læs og forstå casen og afklar/tydeliggør ukendte begreber/ord 2.Opstil problemer/begreber som skal studeres 3.Brainstorm for at finde mulige forklaringer 4.Strukturer forklaringerne i sandsynlige løsninger 5.Definer læringsmålene for denne case 6.Gruppens medlemmer studerer så hver især opfylder læringsmålene 7.Gruppens medlemmer fremlægger, diskuterer og forbedrer udbyttet af deres studier

2 1.Læs og forstå casen og afklar/tyde- liggør ukendte begreber/ord Alle gruppemedlemmer gøres ansvarlige I fokuserer på opgaven Læringsprocessen startes Befordrer præcisionen i sprogbrug Sikrer definition og forståelse af ukendte og uklare begreber/ord

3 2.Opstil problemer/begreber som skal studeres Opstilling af de opgaver der venter Stimulerer den enkeltes nysgerrighed og interesse Ansporer den enkelte til at tænke dybt Udvider diskussionsområdet Giver et struktureret udgangspunkt for den videre diskussion

4 3.Brainstorm for at finde mulige forklaringer Anvender gruppemedlemmernes (ofte skjulte) eksisterende viden Formulerer og tester sammenhæng mellem ”kendt” viden/facts Ansporer til dybere tænkning når den ”fremdragne” viden analyseres Samler al gruppens viden Organiserer problemer og forklaringer

5 4.Strukturer forklaringerne i sandsynlige løsninger Bearbejder og (re)strukturerer den eksisterende viden Definerer grænserne for gruppens viden Identificerer huller i gruppens viden og forståelse

6 5.Definer læringsmålene for denne case Definition af læringsmålene ifht. viden og færdigheder Opstilling af velegnede ressourcer til individuel selvstyret læring Motivation til at lære fra forskellige ressourcer (bøger, kurser, klinik, foredrag, tutorials etc.) Opstilling af en præcis liste af læringsmål og reflektere hvilke spørgsmål der skal besvares

7 6.Gruppens medlemmer studerer så hver især opfylder læringsmålene Udvikling af den studerendes evne til at undersøge og forfølge sine egne læringsbehov At finde stimulerende materiale/oplysninger som gruppen kan bruge, diskutere og vurdere under næste trin/session At erhverve og tilegne sig passende/nødvendig viden ved at bruge en vifte af ressourcer

8 7.Gruppens medlemmer fremlægger, diskuterer og forbedrer udbyttet af deres studier Fastholdelse af viden gennem diskussion Gruppens medlemmer hjælper hinanden med at forstå svære begreber Forøgelse og udbygning af den enkelte studerendes samlede viden At få rettet misforståelser Definition af nye spørgsmål og grænserne for den eksisterende viden

9 Case-studiets 7 skridt 1.Læs og forstå casen og afklar/tydeliggør ukendte begreber/ord 2.Opstil problemer/begreber som skal studeres 3.Brainstorm for at finde mulige forklaringer 4.Strukturer forklaringerne i sandsynlige løsninger 5.Definer læringsmålene for denne case 6.Gruppens medlemmer studerer så hver især opfylder læringsmålene 7.Gruppens medlemmer fremlægger, diskuterer og forbedrer udbyttet af deres studier 1. Case gang 4. Case gang 2.+3. Case gang

10 Roller i casene Facilitator Mødeleder Skriver Øvrige gruppemedlemmer

11 Facilitatorens rolle Hjælper gruppens læreproces på vej ved at facilitere diskussionerne Hjælper gruppen med at finde en passende vægtning mellem dybde og bredde af deres læringsmål Observerer hvordan de enkelte gruppemedlemmer agerer og er opmærksom på gruppedynamikken Er rollemodel for god professionel opførsel Motiverer de studerendes læring

12 Facilitatorens rolle (2) Hjælper de studerende med at finde lærings- ressourcer og styre de individuelle studier Observerer deltagelse og fremskridt for den enkelte studerende Hjælper med at etablere kontakt til kolleger/læger som kan hjælpe med specifikke akademiske/personlige problemer Giver feedback så gruppen får defineret et sæt læringsmål, som indeholder kernen af det officielle curriculum

13 Hvad facilitatoren IKKE gør Giver direkte svar til gruppen Lader gruppen tage den letteste vej så de ikke lærer noget af processen Undgår at gøre noget ved svære emner i diskussionen Leder diskussionen konstant og underviser eller giver miniforelæsninger Forsøger at løse alle de personlige problemer en studerende måtte opleve

14 Mødelederens rolle Styrer processen for gruppen Introducerer casen Inviterer gruppemedlemmer til at deltage og sikrer at alle deltager lige Stimulerer diskussionerne og opsummerer Holder styr på tiden Holder øje med processen og kommenterer den

15 Mødelederens rolle (2) Sikrer at man holder sig til emnet og diskussionen hele tiden er relevant Deltager i diskussionen Kommenterer gruppens indsats i slutningen af sessionen med henblik på en diskussion af den (evaluering) Strukturerer og styrer processen gennem de første 5 trin til konklusionen (læringsmålene)

16 Skriverens rolle Lytter omhyggeligt til diskussionen Skriver alle ideer og begreber op på tavlen Organiserer noterne kreativt og klart Checker om det noterede er korrekt Deltager selv i diskussionerne Sørger for at de vedtagne læringsmål kommer på hjemmesiden efter sessionen

17 De øvrige gruppemedlemmer Deltager aktivt så meget som muligt Respekterer skriveren, mødelederen og facilitatoren’s roller og hjælper dem med at udføre dem Respekterer kommentarerne fra de øvrige gruppemedlemmer Reflekterer over deres egen opførsel og indsats i gruppen Hjælper med at gøre opmærksom på problemer i gruppen

18 Regler for god opførsel i gruppen - hvorfor For at kunne arbejde effektivt er det essentielt for en gruppe at have formuleret nogle basale regler for hvordan man opfører sig når man arbejder sammen Regler som alle i gruppen er blevet enige om at følge, giver gruppen mulighed for at arbejde effektivt

19 Øvelse 1 Brug 3 minutter på at diskutere følgende med din sidekvinde/mand: ”Hvordan kan vi ødelægge vores gruppearbejde, sikre at vi dumper og har det forfærdeligt med hinanden imens ?” Opsamling af gode ideer til gruppedestruktion

20 Gode ideer til gruppedestruktion Ikke at give plads til andre til at tale Ikke at respektere andres meninger Ikke være forberedt til en session (4 gang) Komme for sent Ikke at deltage i diskussionerne Dømme andre Ikke at lytte til andre

21 Øvelse 2 Diskuter i jeres grupper i 10 minutter følgende spørgsmål: ”Hvordan kan vi arbejde godt sammen i vores gruppe, have det godt og samtidig nå et godt resultat ?” Opsamling af gode ideer til god gruppeopførsel

22 Forslag til regler for god opførsel i gruppen Mød præcist Respekter hinandens synspunkter Sluk mobiltelefoner Tal kun én af gangen Aktiv lytning Gå efter bolden (emnet), ikke personen Giv alle lige chance for at udtrykke meninger og følelser Behold fortrolighed i gruppen Alle har personligt ansvar for egen læring

23 Husk omkring grupperegler ! Det er fælles besluttede regler, de er ikke trukket ned over hovedet på nogen, alle har ejerskab til dem og det er et fælles ansvar at holde dem De skal være skrevet i jeres eget sprog, så alle forstår det samme ved dem Der kan tilføjes, ændres og slettes regler undervejs De kan hjælpe jer med at klare store udfordringer i gruppen


Download ppt "Case-studiets 7 skridt 1.Læs og forstå casen og afklar/tydeliggør ukendte begreber/ord 2.Opstil problemer/begreber som skal studeres 3.Brainstorm for at."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google