Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdsmiljø på ungdomsuddannelserne Overordnet formål med konferencen: Få integreret arbejdsmiljø i undervisningen på ungdomsuddannelserne Forberede elever/studerende.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdsmiljø på ungdomsuddannelserne Overordnet formål med konferencen: Få integreret arbejdsmiljø i undervisningen på ungdomsuddannelserne Forberede elever/studerende."— Præsentationens transcript:

1 Arbejdsmiljø på ungdomsuddannelserne Overordnet formål med konferencen: Få integreret arbejdsmiljø i undervisningen på ungdomsuddannelserne Forberede elever/studerende på de psykosociale udfordringer der er i arbejdslivet

2 Arbejdsmiljø på ungdomsuddannelserne Alle i et team skal bidrage til det gode miljø ved at yde det bedste indenfor deres kompetancer / arbejdsområder ”Gør mod andre som du ønsker at de skal gøre mod dig” hvis alle fulgte dette gamle mundheld ville der ikke eksistere dårligt psykisk arbejdsmiljø Tænk altid: ”Hvad kan jeg gøre for de andre” og ikke ”Hvad kan de gøre for mig” Ved at vise gensidig respekt og empati kan man få det bedste frem i et team. Tænk på et forboldhold. Det er afhængige af at alle yder deres bedste og ingen kan undværes. Selv om det er angrebsspilleren der laver det flotte mål kan holdet ikke vinde uden dygtige forsvarspillere.

3 Eleverne på en erhvervsuddannelse skal hjælpes til at forstå at det handler om at kommunikere på en respektfuld måde og at alle er ligeværdige, ingen taler ned til andre. Det fungere på samme måde i erhvervslivet uanset hvilket fag der vælges. Den gruppe, team eller hold der følger disse regler vil kunne gennemføre vanskelige opgaver og sammen modstå stort pres. På skolen gælder det om for faglærerne selv at være det gode eksempel. Elever ser bedre end de hører. Hvis de ser en underviser gøre en fejl vil de ofte huske det i lang tid Arbejdsmiljø på ungdomsuddannelserne

4 Vi vil forberede eleverne til det de kan møde i deres arbejdsliv, direkte konflikter, svære opgaver, samarbejdsrelationer, forbedre deres sociale kompetencer mm Eleverne må gerne have kortvarige følelser af ”at være på herrens mark” da dette kunne få dem til at søge tættere sammen for at løse div. opgaver. Denne dag bliver udført uden for skolens adresse og så langt væk fra bymæssig bebyggelse at ingen kan ”flygte” nogle steder hen Vi har de nødvendige sanitære forhold, mulighed for at lave mad, læ for vejret og så mange voksne der skal til for at løse opgaverne med det antal grupper der måtte være Samarbejde og kommunikationsdag på Grundforløbet Produktion & Udvikling

5 Overvejelser og tanker i forbindelse med aktivitetsdagen: Aktivitetsdagen skal være en oplevelse for eleverne og undervisere. Der skal være nogle pædagogiske overvejelser og erfaringer knyttet til dagen. Vi vil give dem en realistisk oplevelse af deres egne psykiske, fysiske og sociale kompetencer i et progressivt og motiverende miljø. Samarbejde og kommunikationsdag på Grundforløbet Produktion & Udvikling

6 Overvejelser og tanker i forbindelse med aktivitetsdagen. Vi ønsker at give eleverne mulighed for at flytte eller overskride nogle grænser i forhold til deres daglige gang på skolen, træde ud af den sædvanlige rolle og vise noget mere af det de kan. Eleverne skal føle en vis glæde og stolthed over at have sat sig et mål og nået det, at være bedre end man selv havde troet og have opdaget noget nyt om sig selv. Et af målene er blive bedre til at kommunikerer med andre, at kunne se sig selv i samarbejdet (tager man ansvar eller trækker man sig tilbage) Samarbejde og kommunikationsdag på Grundforløbet Produktion & Udvikling

7 Overvejelser og tanker i forbindelse med aktivitetsdagen. Arbejdsglæde er et begreb af ældre dato men det har stor betydning i forbindelse med vores livskvalitet og er et af målene denne dag. Alle har brug for at være værdsat, privilegeret, i et samarbejde med andre. Følelsen af at være afhængig af hinanden på selve dagen kan være krævende og lærerig for elever. Nøgleordene i hele denne proces kan være samarbejde, tillid og ansvar. Samarbejde og kommunikationsdag på Grundforløbet Produktion & Udvikling

8 I Bekendtgørelsen om smedeuddannelsen stod der tidligere: ”den uddannede skal opnå teknisk faglige, almene og personlige kompetencer til selvstændigt at kunne varetage almindeligt forekommende opgaver inden for uddannelsen” ”han/ hun skal indgå i samarbejdsprocesser, projektgrupper, kunne føre en faglig kommunikation, have overblik, vise initiativ, kunne strukturere og planlægge og vurdere” Samarbejde og kommunikationsdag på Grundforløbet Produktion & Udvikling

9 At kunne yde sit bedste har også noget at gøre at være i fysisk og psykisk balance. Har du fx ikke fået morgenmad vil du være ude af stand til at yde en god mental eller fysisk indsats. Har en elev fx problemer med lavt selvværd eller er svært overvægtig vil der også her være en stor opgave mht at højne selvværdet ved eksempelvis succesoplevelser i samarbejde med andre. Det at samarbejdsøvelserne foregår i skoven har noget at gøre med at alle er rykket ud af det vante skolemiljø og derfor er ”tvunget” til at være sammen om de forskellige opgaver.

10 Opgaverne er tilrettelagt så der både er meget seriøse opgaver og sjove ting der er mere konkurrencepræget eller bare for at få de små grå på en opgave. Øvelserne er som udgangspunkt tænkt som holdøvelser men bliver ofte udført af kun en person, nemlig den der mener han har fundet den rigtige løsning For mange er det tætte samarbejde for vanskeligt og uvant i forhold til deres dagligdag. Ofte tager en enkelt elev sagen i egen hånd og gennemfører måske opgaven som han syntes den skal løses. Hvis det så går galt bliver denne elev måske efterfølgende bedt om at holde sig i baggrunden, eller han træder selv tilbage og lader andre komme til. Samarbejde og kommunikationsdag på Grundforløbet Produktion & Udvikling

11 Der kan gå lang tid før de lærer at kommunikere konstruktivt for at løse de forskellige opgaver Det kan være noget så simpelt som at læse et kompas eller kort, det kan være noget om hvad der skal steges først, kød eller kartofler. Desuden skal eleven kunne vise empati/medfølelse/omtanke eller forståelse (at kunne give og tage) for at kunne indgå i et fornuftigt samarbejde. Samarbejde og kommunikationsdag på Grundforløbet Produktion & Udvikling

12 Dagen begynder med terrænløb hvor eleverne skal finde et antal poster og løse nogle opgaver. Inden de sendes af sted bliver der etableret 3-4 grupper á 4 mand og hvor én lærer er med som observatør, dvs at han skal betragte alt hvad der foregår i det team han er koblet sammen med. Samarbejde og kommunikationsdag på Grundforløbet Produktion & Udvikling I praksis vil han gå i passende afstand fra selve holdet og observere, hvordan de klarer de forskellige opgaver. Når der opstår problemer vil han i første omgang blot overvære elevernes forsøg på at løse disse, men hvis situationen tilspidser vil han gå ind og forsøge at mægle hvis der opstår konflikter eller give den nødvendige hjælp.

13 På selve dagen bliver der udført en del øvelser: Edderkoppenet, højdemåling af træ, madlavning, terrænløb med forskellige opgaver, bygning af katapult, bueskydning, kast med økse, puslespil i geometriske figurer mm Samarbejde og kommunikationsdag på Grundforløbet Produktion & Udvikling

14 Edderkoppenettet Præsist og intenst samarbejde Fokus på de små detaljer Fejltagelser bliver straffet på hele holdet Øvelsen foregår på tid Fysisk berøringsangst, kan være et problem

15 Samarbejde og kommunikationsdag på Grundforløbet Produktion & Udvikling (Erhverveskolerne Aars) Bygning af tømmerflåde Efter bygningen af tømmerflåden skal de sejle ud efter en tønde som indeholder deres mad

16 Samarbejde og kommunikationsdag på Grundforløbet Produktion & Udvikling I denne situation skal eleverne kommunikere uden at bruge deres øjne eller kropssprog og kun tale sammen én ad gangen for at løse en praktisk opgave

17 Dårligt psykisk arbejdsmiljø handler i mange tilfælde om: For store krav For små krav Mangel på relevante informationer Ringe indflydelse på eget arbejde Ringe støtte fra kolleger og ledelsen Samarbejde og kommunikationsdag på Grundforløbet Produktion & Udvikling

18 Mobning eller seksuel chikane Vold og trusler om vold Skifteholds arbejde og forskudte arbejdstider Lange arbejdstider Manglende belønning Manglende mening i arbejdet Manglende udviklingsmuligheder

19 " Den der vover noget, mister fodfæstet for en stund. Den der intet vover, mister eksistensen. " Søren Kierkegaard. Arbejdsmiljø på ungdomsuddannelserne

20 Samarbejde og kommunikationsdag på Grundforløbet Produktion & Udvikling


Download ppt "Arbejdsmiljø på ungdomsuddannelserne Overordnet formål med konferencen: Få integreret arbejdsmiljø i undervisningen på ungdomsuddannelserne Forberede elever/studerende."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google