Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Demokratiteori I 21. September 2005. 1a. Kriterier for en demokratisk proces Udgangspunkt for kriterier for en demokratisk politisk beslutningsproces:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Demokratiteori I 21. September 2005. 1a. Kriterier for en demokratisk proces Udgangspunkt for kriterier for en demokratisk politisk beslutningsproces:"— Præsentationens transcript:

1 Demokratiteori I 21. September 2005

2 1a. Kriterier for en demokratisk proces Udgangspunkt for kriterier for en demokratisk politisk beslutningsproces: A) Lighed ligeværdighed lige hensyn til interesser lige mulighed for deltagelse i den politiske beslutningsproces B) Personlig autonomi selvbestemmelse egen vurdering af, hvad der er i ens egen interesse incitament til at forfølge egne mål

3 1b. Kriterier for en demokratisk proces Kriterier for en demokratisk beslutningsproces med vægt på politisk lighed som demokratisk norm – forstået som lige muligheder for den enkelte borger Effektiv deltagelse: mulighed for at ytre sig og lade sine holdninger komme til udtryk, så andre kan kende dem og forholde sig til dem Lige stemmeret: mulighed for at have indflydelse på den politiske beslutning Oplyst forståelse: mulighed for at opnå viden om valgmuligheder og konsekvenser af disse, f.eks. via dialog i den offentlige debat Kontrol over dagsordenen: mulighed for at påvirke, hvilke emner der tages op i den offentlige debat og sættes på den politiske dagsorden Inklusion af berørte parter

4 1c. Kriterier for en demokratisk proces Revision af magtteorien? Aktørfokus Aktuel beslutningsproces Kontrol over dagsordenen Demokratiske implikationer af anden magtteori? Dominans? Kommunikativ magt?

5 2a. Polyarki Ideelt og aktuelt demokrati, dvs. overvejelser over hvordan demokratiet bør være og hvordan det er Polyarki karakteristik af nødvendige demokratiske institutioner udviklet i det 20. århundrede Præmisser for landesammenligning

6 2b. Polyarki Empiriske overvejelser over nødvendige demokratiske institutioner for demokrati i stor skala (nationalstat, land el. lign.) i overensstemmelse med de fem ovennævnte ideelle kriterier for en demokratisk beslutningsproces: Konstitutionelt forankret kontrol over regeringsbeslutninger i kraft af valg (Valgte repræsentanter, repræsentativt demokrati) Frie, retfærdige og regelmæssige valg Stemmeret Valgbarhedsret Ytringsfrihed, inklusiv retten til at kritisere magthaverne Adgang til alternative informationskilder Forsamlingsfrihed

7 2c. Polyarki Betingelser for polyarki I) Borgeres og folkevalgte repræsentanters kontrol med fysisk magtudøvelse (militær og politi) organisering og teknologi, f.eks. borgere eller professionelle II) Demokratisk politisk kultur: Moderne, dynamiske og pluralistiske samfund spredning af a) politiske ressourcer, b) strategisk placering og c) forhandlingsposition lighedslogik til trods for magtforskelle politisk konkurrence III) Kulturel homogenitet eller svag subkulturel pluralisme undtagelse: konsociativt demokrati kendetegnet ved a) regeringskoalition, b) gensidigt veto, c) proportionalitet og d) autonomi IV) Ingen fremmed intervention eller kontrol i konflikt med demokrati

8 2d. Polyarki Betingelser for polyarki V) Moderne markedsøkonomi og -samfund a) historisk erfaring marked og demokrati sammen b) økonomisk vækst og andre positive følger, ejendom, uddannelse, frihed og politisk interesse c) historisk erfaring konflikt mellem marked og demokrati, dvs. demokratisk intervention og regulering af markedet d) markedet skaber økonomisk ulighed med følgende ulighed i politiske ressourcer e) markedskapitalisme demokratisk favorabelt inden for rammerne af polyarki, men ikke før de nødvendige demokratiske institutioner i et polyarki f) demokratisering af virksomheder

9 3a. Advanceret demokrati Demokrati i stor skala Politisk lighed for at sikre frihed og selvbestemmelse Regulering af sociale, økonomiske og politiske strukturer med politisk lighed for øje Optimale politiske lighed rummer stadig uligheder Reduktion af politiske uligheder Økonomi også af demokratisk værdi

10 3b. Advanceret demokrati Demokratisering virksomheder eksperter: holdningsdannelse og værdiskabelse Indsigter fra magtteorien? Pluralismens status?


Download ppt "Demokratiteori I 21. September 2005. 1a. Kriterier for en demokratisk proces Udgangspunkt for kriterier for en demokratisk politisk beslutningsproces:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google