Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Frie informationer og kampen for demokrati Biblioteker og demokratisk dannelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Frie informationer og kampen for demokrati Biblioteker og demokratisk dannelse."— Præsentationens transcript:

1 Frie informationer og kampen for demokrati Biblioteker og demokratisk dannelse

2 Politik • Politik: Magtudøvelse – eller fordeling af værdier med gyldighed for et samfund • Forskellige interesser – konflikt • Demokrati – fælles spilleregler for udfoldelse af konflikter • Forskellighed og / eller fællesskab

3 Demokrati • Folkestyre – af, ved og for folket • Procedurer for folkets styre – direkte eller repræsentativt • Offentlighed – kontrol og sikring af at det går ordentligt for sig • Dannelse – viljen til civilisation • Tillid til andre • Tillid til sig selv – mægtiggørelse

4 En udfordring vedrørende demokrati og politik • Demokrati fordrer etik og moral – det skal gå ordentligt til / ideal om offentlighed • Politik som magtudøvelse - Kommunikation som manipulation mhp at opnå accept og mere magt • Offentlig politik er spændt ud mellem disse yderpunkter

5 Udfordring nødvendig • Demokratiets forudsætter offentlighedens kontrol • Offentlighedens kærne: Viden • Uafhængig, kritisk og tilgængelig viden

6 Viden Institution tilknytning Afhængig Uafhængig Brugeradgang Svært tilgængelig Let tilgængelig Underholdningens internet Sex og underholdning Elitens bibliotek Hemmerligheder og koder Magthavernes internet Censur og kontrol Det åbne internet og bibliotek Vejledning og aktiv hjælp

7 Videns nødvendig • Nødvendigt at stille spørgsmål for at få diskussion og deltagelse – kritisk viden • Og for at kvalificere borgere til demokrati (dannelse) – den gode medborger • Nødvendigt at vide hvor man taler fra – normative positioner (filosofi)

8 Medborgeridentiteter Valgfrihed i den offentlige sektor Enig Uenig Sænke skatterne God ide Ikke en god ide Den forbrugeristiske medborger SF + RV + (V) 29 pct. Den tryghedssø- gende medborger DF 15 pct. Den liberale medborger V + K + DF 25 pct. Den kollektive medborger SD + SF + Enl 32 pct.

9 Subjektivisering og medialisering • A. Kommunikation som dannelsesideal • Fokus: Væren og selvdannelse • Selvfremstilling – overskud og mit gode liv • B. Subjektivisering – jeg synes / følelser som fornuft • C. Medialisering – der er medier mellem folk • Intimitet på medier – reality tv

10 ‘Synes-godt-om- samfundet’ • Demokrati som manifestationer og marketing styring • Politik som interaktion – individuelle valg af service • Service legitimeret af en fortælling – hvor ‘jeg’ er tilstede

11 Biblioteket og kampen for opmærksomhed • Biblioteket skal kæmpe for opmærksomhed • Nettet udfolder kampen om opmærksomhed • Biblioteket spændt ud mellem leverandør af viden og underholdning

12 Viden og dannelse • Viden – noget man henter (- arbejde) • Hurtige svar på hurtige spørgsmål • Fra fordybelse til forbrug • Videns relativitet • Svækker den kritiske videns potentialer som demokratisk kontrol • Undergraver demokratisk dannelse

13 Et mønster – og en balance Selvværd LilleStor Selvtillid Lille Stor Moderne samfund Ved hvordan man fører sig frem på scenerne. Mange kompetencer Det traditionelle samfund Kender sit værd og sin plads Rodløs – på evig jagt… efter opmærksomhed og nye grænser Den ideale balance – kompetent med selvkontrol

14 Bibliotekets opgaver • To strenge – underholdning og viden • To dannelsesstrategier: • Kvalificeret underholdning – bliver klogere • Kvalificeret viden – bliver kritisk • Viljen til civilisation


Download ppt "Frie informationer og kampen for demokrati Biblioteker og demokratisk dannelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google