Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

R OCKWOOL F ONDENS F ORSKNINGSENHED Indvandrerne og det danske uddannelsessystem Torben Tranæs ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED København, den 4. December.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "R OCKWOOL F ONDENS F ORSKNINGSENHED Indvandrerne og det danske uddannelsessystem Torben Tranæs ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED København, den 4. December."— Præsentationens transcript:

1 R OCKWOOL F ONDENS F ORSKNINGSENHED Indvandrerne og det danske uddannelsessystem Torben Tranæs ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED København, den 4. December 2008

2 R OCKWOOL F ONDENS F ORSKNINGSENHED Dagsorden n Udviklingen i indvandrernes uddannelsesdeltagelse og –niveau n Mulige stopklodser for uddannelse u kvalifikationer u Holdninger u Barrierer/diskrimination u Afkast af uddannelse n Sammenfatning

3 R OCKWOOL F ONDENS F ORSKNINGSENHED Uddannelsesdeltagelse og uddannelsesniveau n Hvor mange er i gang med en uddannelse? n Af de 16-24 årige, i 2007, var det: u 62 % for unge med ikke-vestlige baggrund, og u 61 % for danske unge n Problem løst? n Nej, ikke helt: Alder Ikke-vestlige Indvandre Dansk baggrund 16-19 år71 %78 % 20-24 år38 %46 %

4 R OCKWOOL F ONDENS F ORSKNINGSENHED Forskellen her afspejler forskellige sociale og økonomiske kår

5 R OCKWOOL F ONDENS F ORSKNINGSENHED Eks.: lad os se på sandsynligheden for at en 23 årig mand fra forskellige etniske grupper er under uddannelse. Vi sammenligner kun mænd fra hjem hvor begge forældre højst havde grundskoleuddannelse, og da personen var 15 år gammel va faderen i beskæftigelse og moderen stod uden for arbejdsmarkedet

6 R OCKWOOL F ONDENS F ORSKNINGSENHED Altså: Stor stigning i indvandrernes uddannelsesdeltagelse

7 R OCKWOOL F ONDENS F ORSKNINGSENHED Men der er mange indvandrere og få danskere med den baggrund

8 R OCKWOOL F ONDENS F ORSKNINGSENHED De unge voksne indvandrere er stadig dårligt uddannede

9 R OCKWOOL F ONDENS F ORSKNINGSENHED Gennemsnitlige alder ved ankomst er faldet markant; fra 11 år i 1997 til 5 år 2007 … og uændret 22 år

10 R OCKWOOL F ONDENS F ORSKNINGSENHED

11 Konklussion, Hvor mange er i gang med en uddannelse? n Stor uddannelsesdeltagelsen for unge med ikke-vestlig baggrund – pæn stigning de sidste ti år: n Men, stadigt uddannelsesefterslæb i forhold til unge med dansk baggrund n Forskel skyldes først og fremmest sociale og økonomiske forskelle mellem de to grupper u Hvis vi sammenligner unge indvandrere og danskere fra samme sociale kår så er det ofte de unge indvandre som går mest i skole

12 R OCKWOOL F ONDENS F ORSKNINGSENHED.. og hvor mange er færdige med en kompetancegivende uddannelse? n De unge voksne med ikke-vestlig baggrund er ikke bedre uddannet i dag end de var for ti år siden – hvilket de unge danskere er n Men dette billede dækker over to modsat- rettede tendenser: u Stor stigning i uddannelsesniveauet for unge som er kommet til landet tidligt i deres liv – flere har haft adgang til (mere af) folkeskolen u Fald i uddannelsesniveauet for unge som er kommet til landet sendt – har ikke haft samme adgang til det danske uddannelsessystem

13 R OCKWOOL F ONDENS F ORSKNINGSENHED

14 Mulige stopklodser for en mere lige uddannelsesudrustning Fokus på følgende aspekter: n Kvalifikationer efter end grundskole n Holdningen til uddannelse og til erhverv som kræver uddannelse n Barriere og diskrimination n Det økonomisk afkast af uddannelse - eller evt. mangel på samme

15 R OCKWOOL F ONDENS F ORSKNINGSENHED Kvalifikationerne efter grundskolen

16 R OCKWOOL F ONDENS F ORSKNINGSENHED -109 -132 -93 -76 PISA læsescores Gennemsnitlige læsescores

17 R OCKWOOL F ONDENS F ORSKNINGSENHED Korrektion for forskelle i social baggrund Forskelle i social baggrund forklarer mellem 40 og 65 % af forskellen til de danske elevers læseniveau. Forskel i læsescores til danske unge

18 R OCKWOOL F ONDENS F ORSKNINGSENHED Er det holdningerne, der giver problemer? n Danskerne er indpodet med budskabet om, at uddannelse er afgørende n Og danskerne har en langt stærkere arbejdsorientering end i andre lande n I Canada, hvor indvandrere klarer sig godt, peger man bl.a. på stærk arbejdsorientering hos første generation – og stærk orientering mod uddannelse hos anden generation som forklaring på vellykket integration n  Hvordan ser det ud i Danmark? Er motivationen stærk nok?

19 R OCKWOOL F ONDENS F ORSKNINGSENHED Hvordan ser det ud i Danmark? Er motivationen stærk nok?  Interviews med 1.510 danskere og 3.442 indvandrere, fordelt på børn/unge og forældregeneration  9 etniske minoriteter: eks-jugoslaver, tyrkere, libanesere, irakere, iranere, pakistanere, indvandrere fra Sri Lanka, vietnamesere samt somaliere  Giver en stor kulturel spredning

20 R OCKWOOL F ONDENS F ORSKNINGSENHED Meget ”dansk”, men mere ”traditionel” orientering til arbejde. Andel enige i pct. DanskereIndvandrere og efterkommere Det er ydmygende at modtage penge, hvis man ikke har arbejdet for dem 5069 Jeg ville foretrække at have et arbejde, også selv om jeg ikke havde brug for pengene 8780 Arbejde kommer først, også selv om det betyder mindre fritid 5065 Vigtigt at lære sine børn hårdt arbejde3954

21 R OCKWOOL F ONDENS F ORSKNINGSENHED Orientering til arbejde. Andel ”meget vigtigt” (pct.) Når man har et arbejde, hvor vigtigt er det, at… DanskereIndvandrere og efterkommere arbejdet er nemt (og ikke for krævende)? 315 lønnen er høj? 931 gode muligheder for at blive forfremmet? 1942 det er et arbejde, der giver anseelse i samfundet? 731 at arbejdet giver mulighed for at udfolde sine evner? 6753 at man har gode kolleger/arbejdskammerater?8582

22 R OCKWOOL F ONDENS F ORSKNINGSENHED Universelt fænomen n Alle indvandrergrupper, uanset kultur n Genfindes også i udlandet

23 R OCKWOOL F ONDENS F ORSKNINGSENHED Erhversprestige. Skala 0-10 DanskereIndvandrere og efterkommere Pædagog 6.926.97 Sygeplejerske 8.118.13 Murer 7.016.66 Tømrer 7.066.49 Arkitekt 7.468.30 Ingeniør7.968.61

24 R OCKWOOL F ONDENS F ORSKNINGSENHED Hvordan går uddannelsen? Uddannelsen går kun nogenlunde Det er ofte lidt for svært DanskAndetDanskAndet Folkeskole23373042 Gymnasiet25213835 HH, HTX, HHX21313744 Lærlingeudd.7152142 Videregående13172839

25 R OCKWOOL F ONDENS F ORSKNINGSENHED Konklusion ang. holdninger n Stærk arbejds- og uddannelses-orientering, også hos første generation n Anseelse/anerkendelse ekstra motivation for indvandrere n Betydelige ambitioner n Måske undertiden for høje n For lav status for faglærte udd. (gælder også danske unge) n Mange barrierer, ikke mindst faglige – herunder på lærlingeuddannelser

26 Økonomisk afkast af uddannelse for indvandrere og danskere ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED

27

28

29

30

31 Sammenfatning n Mange flere med ikke-vestlig baggrund uddanner sig i dag u Men unge med dansk baggrund uddanner sig stadig mere n Uddannelsesgabet skyldes først og fremmest forskellige sociale og økonomiske kår for de to befolkningsgrupper u F.eks.: indvandre unge fra hjem med få uddannelses og beskæftigelsesressourcer uddanner sig faktisk mere end danske unge med samme sociale baggrund n De unge voksne med ikke-vestlig baggrund er til gengæld ikke bedre uddannet i dag end de var for ti år siden – dækker over to modsatrettede tendenser: u Stor stigning i uddannelsesniveauet for unge som er kommet tidligt til landet – flere har haft adgang til (mere af) folkeskolen u Fald i uddannelsesniveauet for unge som er kommet sent til landet – har ikke samme adgang til det danske uddannelsessystem n Grundskoleårene er tilsyneladende meget vigtige

32 R OCKWOOL F ONDENS F ORSKNINGSENHED n Det kniber med kvalifikationerne efter end grundskole u Selv når man tager højde for social baggrund så klarer indvandrebørnene sig dårligt u Kæmpe forskel mellem de forskellige indvandregrupper: pakistanske piger i top - libanesiske drenge i bund n Manglende ambitioner står ikke i vejen u Stor opmærksomhed på at uddannelse er vigtig, fra både de unge selv og fra forældregenerationen u Stor indsats fra de unge selv F Flittig brug af lektiecafe, større søskende, mv. til lektiehjælp u Uddannelserne er svære – også de faglige u Det kniber lidt med selvtilliden og ressourcerne i indvandrefamilierne u Håndværksfagene er i relativ lav kurs i forhold til de akademiske fag bland indvandrerne

33 R OCKWOOL F ONDENS F ORSKNINGSENHED n Problemer med diskrimination i forbindelse med praktikpladser – det er almindeligt at virksomhederne ikke ønsker praktikanter med indvandrer baggrund, hvilket de gør praktikformidlerne opmærksomme på u Bekymring for svage sproglige færdigheder er den hyppigste begrundelse for at fravælge en praktikant med ikke-dansk baggrund n Indvandrerne får højt afkast af dansk uddannelse – men ikke af medbragt uddannelse u En dansk uddannet indvandrer som ikke tjener en til uddannelsen svarende løn er en sjældenhed – næsten lige så sjælden som en dansker der ikke gør det

34 R OCKWOOL F ONDENS F ORSKNINGSENHED


Download ppt "R OCKWOOL F ONDENS F ORSKNINGSENHED Indvandrerne og det danske uddannelsessystem Torben Tranæs ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED København, den 4. December."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google