Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kortlægningsundersøgelsen 2013 Fokuspunkter for dagen Hvorfor skal skolen lave undersøgelsen? Hvem skal svare på hvad? Hvordan gennemføres undersøgelsen?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kortlægningsundersøgelsen 2013 Fokuspunkter for dagen Hvorfor skal skolen lave undersøgelsen? Hvem skal svare på hvad? Hvordan gennemføres undersøgelsen?"— Præsentationens transcript:

1 Kortlægningsundersøgelsen 2013 Fokuspunkter for dagen Hvorfor skal skolen lave undersøgelsen? Hvem skal svare på hvad? Hvordan gennemføres undersøgelsen? Hvordan oprettes koder? Hvordan vises resultaterne? Hvordan kan resultaterne anvendes?

2 Kortlægningsundersøgelsen 2013 Hvorfor skal skolen lave undersøgelsen? Første kortlægning (T1) ved opstart. For at få et billede af situtionen på skolen før arbejdet med LP- modellen begynder. Resultaterne kan bruges til at analysere situationen på egen skole, klassetrin og/eller klasser. Hvad er vi gode til, og hvad bør vi arbejde videre med? Anden kortlægning (T2/T3) i slutningen af projektperioden. For at se den ændring/udvikling, som har været For at få viden om områder, som man bør arbejde videre med.

3 Kortlægningsundersøgelsen 2013 Hvem skal svare? Alle elever fra 0.-10 klasse (0.-3-.klasse animeret spørgeskema med oplæsning, T2/T3 0-2. animeret) Klasselærer Alt pædagogisk personale (lærer/pædagog)

4 Kortlægningsundersøgelsen 2013 Elever

5 Kortlægningsundersøgelsen 2013 Klasselærer

6 Kortlægningsundersøgelsen 2013 Pædagogisk personale (lærer/pædagog)

7 Kortlægningsundersøgelsen 2013 Hvordan gennemføres undersøgelsen? Koordinatorens rolle Før undersøgelsen Når undersøgelsen åbnes Efter undersøgelsen

8 Kortlægningsundersøgelsen 2013 Hvordan gennemføres undersøgelsen? Koordinatorens rolle før undersøgelsen Før undersøgelsen skal koordinatoren: Informere personale, elever og forældre om undersøgelsen Indhente samtykkeerklæringer fra eleverne, såfremt man vil benytte disse Planlægge den praktiske gennemførelse for eleverne (lave tidsplan, booke pc-lokaler, etc.)

9 Kortlægningsundersøgelsen 2013 Hvordan gennemføres undersøgelsen? Koordinatorens rolle når undersøgelsen åbnes Når undersøgelsen er i gang skal koordinatoren: Oprette brugernavne/adgangskoder til alle deltagere i undersøgelsen og koble disse med navne på personale og elever (se brugervejledning for yderligere information). Distribuere brugernavne/adgangskoder til deltagerne Holde øje med svarprocenten (jo højere, jo større validitet i resultaterne). Det er vigtigt, at koordinatoren løbende tjekker, hvem der har besvaret og får rykket for besvarelser i tide.

10 Kortlægningsundersøgelsen 2013 Hvordan gennemføres undersøgelsen? Koordinatorens rolle efter undersøgelsen Efter undersøgelsen skal koordinatoren: Sørge for, at resultaterne bliver tilgængelige for ledelsen, så snart disse er meldt klar Eventuelt bistå ledelsen i læsning og videreformidling af resultaterne til skolens personale, elever, forældre samt skolebestyrelsen

11 Kortlægningsundersøgelsen 2013 Hvordan oprettes koder? http://www.analyzethis.no/v3/lpdemo/bestilling http://www.analyzethis.no/v3/lpdemo/Login.aspx demoT1/123 demoT2/123

12 Kortlægningsundersøgelsen 2013 Hvordan vises resultaterne (elev T1)?

13 Kortlægningsundersøgelsen 2013 Hvordan vises resultaterne (klasselærer T1)?

14 Kortlægningsundersøgelsen 2013 Hvordan vises resultaterne (lærer T1)?

15 Kortlægningsundersøgelsen 2013 Hvordan vises resultaterne (T1/T2/T3)?

16 Kortlægningsundersøgelsen 2013 Hvordan kan resultaterne præsenteres og anvendes? Præsentation af resultater Det er vigtigt, når resultaterne skal præsenteres, at skolelederen og koordinatoren har tænkt nøje over, hvem der skal præsenteres for. ”Vær varsom”, hvis der f.eks. er små klasser eller få lærere på skolen. Skoleledelsen, koordinatoren og gerne assisteret af PPR bør sammen udtage resultater på alle niveauer og indenfor alle fokusområder, og derefter gå i dybden på spørgsmålsniveau, der hvor det er aktuelt at få et mere nuanceret billede. Resultater på skoleniveau Resultater på klassetrinniveau ( T1 indskoling/mellemtrin/udskoling): Resultater på klasseniveau Anvendelse af resultater LP-grupper/pædagogiske udvalg Medarbejdersamtale LP-arbejdsgruppen/pædagogisk rådsmøde Elevråd Klassedrøftelser med elever Forældremøder Skolebestyrelse


Download ppt "Kortlægningsundersøgelsen 2013 Fokuspunkter for dagen Hvorfor skal skolen lave undersøgelsen? Hvem skal svare på hvad? Hvordan gennemføres undersøgelsen?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google