Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Temagruppe for IT-kommunikation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Temagruppe for IT-kommunikation"— Præsentationens transcript:

1 Temagruppe for IT-kommunikation
Jens Bejer Damgaard, Kontorchef, Regionalt Sundhedssamarbejde

2 ”Den elektroniske trekant”
Sygehus Kommune/ Sundhedscenter Lægepraksis Henvisninger Udskrivningsbreve Korrespondance mm. Hjemmeplejestatus Korrespondance Genbestilling af medicin LÆ-blanketter Færdigbehandlingsvarsling Genoptræningsplan Plejerapporter Advis Patienten 1. ben 3. ben 2. ben 2 ▪

3 Mål for den kommende periode (til og med 2010)
Kommunikationen mellem kommuner og almen praksis styrkes. Der nedsættes en arbejdsgruppe under IT-kommunikationsgruppen med repræsentation fra almen praksis og kommuner, der skal komme med forslag til implementering af (er nedsat): Henvisningsform fra almen praksis til kommunale tilbud Korrespondancemeddelelser fra almen praksis til kommunerne. Udarbejdelse af elektroniske kommunikationsmåder fra kommuner til almen praksis 2. Kommunikationen mellem hospitaler og kommuner/almen praksis udvikles, så der sendes korrespondancemeddelelser mellem Hospitaler og kommuner Hospitaler og almen praksis 3. På medicinsiden, involverende alle tre parter, findes følgende initiativ: Implementering af FMK (Fælles medicin Kort) Varslingsfrister / færdigbehandlet (MedCom)?? 3 ▪

4 En vision på IT-kommunikationsområdet?
Hvis målene kan udpeges, bør Sundhedsstyregruppen / Sundhedskoordinationsudvalget så ikke formulere en egentlig vision på området? Indstilling fra Sundhedsstyregruppen/SKU: Der ønskes en strategi på området. Strategien præsenteres i foråret. Parallelt hermed arbejdes ud fra de foreslåede mål 4 ▪

5 En strategi? Hvem? Repræsentanter for kommuner og hospitaler
Repræsentanter for primær sundhed, sundhedsinformatik og regionalt sundhedssamarbejde I alt: personer Almen praksis høres 5 ▪

6 Beslutningsplan It-strategi forelægges og vedtages af SKU den 14. august Sundhedsstyregruppe den 26. juni Kontaktudvalg 16/4 (eller 13/6) 6 ▪

7 Kommissorium - baggrund
Sikkerhed – fax du’r ikke Mængden af information stiger Specialiserede hospitaler = øgede patientvandringer Øget involvering af kommuner og almen praksis (ex kronikerområdet) 7 ▪

8 Præmisser De kommunale omsorgssystemer De regionale epj-systemer
MedCom E-dok 8 ▪

9 Indhold Vi skriver, at kommunikationsform mellem kommuner og hospitaler skal styrkes: Hvad skal kommunikationen indeholde? Hvem skal foretage kommunikationen? 9 ▪

10 Indhold 2 Vi skriver også, at kommunikationen mellem hospitaler og almen praksis skal styrkes. Hvad skal kommunikationen indeholde? Hvem skal foretage kommunikationen? …. 10 ▪

11 Indhold 3 Kommunikation mellem kommuner og almen praksis (gruppe er etableret) Fra almen praksis til kommuner – typer af meddelelser Fra kommuner til almen praksis - regulering 11 ▪

12 Kommissorium Vi vil gerne give et bud, der kan sendes til kommentering
12 ▪


Download ppt "Temagruppe for IT-kommunikation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google