Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Diætbehandling af type 2 diabetes i Region Midt Rapport fra Kostudvalget September 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Diætbehandling af type 2 diabetes i Region Midt Rapport fra Kostudvalget September 2009."— Præsentationens transcript:

1 Diætbehandling af type 2 diabetes i Region Midt Rapport fra Kostudvalget September 2009

2 Kostudvalgets medlemmer  Annemarie Simonsen, Klinisk diætist, Viborg Sygehus  Søren Gregersen, Afd.læge, Århus Universitetshospital  Lone Kejlstrup, Diabetesforeningen Århus  Lone Viggers, Ernæringschef, Hospitalsenheden Vest  Pia Bonde, Sygeplejerske, Skejby Sygehus  Jette Arnoldsen, Klinisk diætist, Holstebro Kommune  Birgit Schelde, Klinisk diætist, Århus Universitetshospital (formand)

3 Kommissorium  Belyse og dokumentere effekten af diætbehandling af patienter med type 1 og type 2 diabetes udført af kliniske diætister  Beskrive indsatsen af kliniske diætister i dag i regionen : (se rapport vedr. Diætistbetjening i Region Midt)Diætistbetjening i Region Midt  Redegøre for de ressourcemæssige konsekvenser af at implementere forløbsprogrammet for type 2 diabetes ligeværdigt over hele regionen  Fremkomme med konkrete forslag til gradvist at bringe den aktuelle status i overensstemmelse med den i forløbsprogrammet beskrevne ønskesituation

4 Anbefalinger fra Forløbsprogrammet type 2 diabetes – region Midt  ”Mulighed for direkte henvisning af patienter med prædiabetes og type 2 diabetes til klinisk diætist på hospitalet. Denne mulighed skal tilbydes alle nydiagnosticerede patienter, som ikke ønsker at deltage i diabetesskole, samt patienter hvor den behandlingsansvarlige læge skønner det nødvendigt”

5 Belyse og dokumentere effekten af diætbehandling af patienter med type 1 og type 2 diabetes udført af kliniske diætister  Litteraturgennemgang med fokus på  5 studier med T1DM  6 studier med T2DM  Konklusion:  der er god dokumentation for at diætbehandling har en positiv effekt på blodglukoseregulationen på kort sigt og at diætbehandling hos klinisk diætist bør være et tilbud til alle patienter med diabetes på diagnosetidspunktet.

6 Redegørelse for de ressourcemæssige konsekvenser af en forstærket diætetisk indsats i forhold til at implementere forløbsprogrammet for type 2 diabetes ligeværdigt over hele regionen.  Se venligst rapporten!

7 Arbejdsgruppens forslag til gradvist at bringe den aktuelle status i overensstemmelse med den i forløbsprogrammet beskrevne ønskesituation.  Med henblik på at opfylde forløbsprogrammets anbefalinger forudsætter det en forstærket diætetisk indsats og der bør etableres mulighed for: - at der er ansat kliniske diætister på diabetescentrene over hele regionen. - at der er tilknyttet kliniske diætister til diabetescentrene svarende til min. 16.520 brutto diætisttimer til alene at varetage diabetesskole og individuel diætbehandling af patienter med type 2 diabetes - at almen praksis direkte kan henvise patienter med type 2 diabetes til individuel diætbehandling på hospitaler i alle dele af regionen. - At samarbejdet mellem de kliniske diætister i regionen og i kommunerne styrkes og udbygges for at opretholde og sikre en høj faglig tilgang, standard og udvikling.


Download ppt "Diætbehandling af type 2 diabetes i Region Midt Rapport fra Kostudvalget September 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google