Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Møde Internationalt Udvalg d. 4. maj 2006 Dansk/Tysk Interreg samarbejde & Østersøen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Møde Internationalt Udvalg d. 4. maj 2006 Dansk/Tysk Interreg samarbejde & Østersøen."— Præsentationens transcript:

1 Møde Internationalt Udvalg d. 4. maj 2006 Dansk/Tysk Interreg samarbejde & Østersøen

2 Målsætning for Interreg Interreg er et EU-program, der giver økonomisk støtte til samarbejde på tværs af grænser og regioner med henblik på at styrke en afbalanceret udvikling af EU’s grænseområder. Interreg har eksisteret siden 1990, og der er blevet gennemført Interreg I, Interreg IIA og frem til udgangen af 2006 gennemføres Interreg IIIA. Fra 2007 starter det nye Interreg som et selvstændigt mål 3 program

3

4

5 INTERREG III 2000-2006 Interreg IIIA Grænseoverskridende samarbejder –Øresundsregionen – EU tilskud ca. 30 mio. Euro –Storstrøm/Osholstein-Lübeck –EU tilskud ca. 9 mio. Euro (DK 3/D 9) –Fyn/Kiel mm. og Sønderjylland/Schleswig Interreg IIIB Transnationalt samarbejde –Østersøen, f.eks. STRING –Nordsøen Interreg IIIC Netværk og udveksling af erfaringer –Europæiske netværk og særlige rammeprojektet

6 Eksisterende programmer: Danmark/Sverige Danmark/Tyskland Tyskland/Polen Sverige/Norge

7 Interreg IIIA projekteksempler Storstrøm – Østholstein/Lübeck: Børneland Østersøen Kulturbro Team Family Marinemiljø Baltic Sailing Sundhed i skoler Politisamarbejde Baltic Bridge People to People Erhvervssamarbejde SEC/Handelskammeret i Lübeck

8 Det nye Interreg program: Mål 3 Europæisk territorialt samarbejde Selvstændigt mål Flere midler på europæisk niveau og til Danmark: fra 5,8 milliarder EURO til 13,2 milliarder EURO fra 34 mio EURO til 140 mio. EURO Grænseoverskridende samarbejde - program for hver grænse eller flere programmer per grænse - bygger på NUTS III niveau - maritime grænser op til 150 km - 20% kan bruges i tilgrænsende områder EU medfinansiering på fra 50% til 75% i alle Mål 3 programmer, 85% ved inddragelse af Mål 1 områder (f.eks. tidl. Østtyskland)

9 Forberedelsesudvalgets bemyndigelse til formanden Forberedelsesudvalget gav på sit møde 9. februar 2006 formanden bemyndigelse til: 1.At arbejde for, at Region Sjælland indgår i det kommende Interreg IV-Mål 3 og for 2.At Region Sjælland indgår i Interreg programmer i Øresundsregionen og i forhold til Nordtyskland med: deltagelse i et program med Øresundsregionen, alternativt et større dansk-svensk-norsk program deltagelse i et dansk/tysk program med Kries Ostholstein/Lübeck tilknytning som naboregion til et svensk, dansk, polsk, tysk program At lade udarbejde et notat, der beskriver processen, organisering og tidsplan (politisk administrativt) for Region Sjællands arbejde med Interreg IV/Mål 3

10 Region Sjællands deltagelse i Interreg Øresund – Kattegat- Skagerrak programmet med et selvstændigt sub- program for Øresund og mulighed for tværgående samarbejde. Danmark/Tyskland: –Region Sjælland/Kreis Ostholstein-Lübeck Østprogrammet: –Mecklenburg/Vorpommern – Polen - Skåne/Blekinge/Kalmar - Bornholm

11 Nuv æ rende udviklingsm å l 1. Udviklingsm å l: Styrkelse og sikring af regionens position i Ø sters ø omr å det 2. Udviklingsm å l: Positionering af regionen langs udviklingslinien K ø benhavn/Malm ø – Hamburg 3. Udviklingsm å l: Styrkelse af strukturerne for en EU befolkning 4. Udviklingsm å l: Regionens udvikling med Ø sters ø dagsordenen som forbillede Det nye program skal bl.a. have fokus på Lissabon processen med det mål, at gøre EU til de mest konkurrencedygtige område i 2010.

12 Prioriteter for det nuv æ rende dansk/tyske program Styrkelse af økonomiske strukturer: –Erhverv, forskning, turisme, kultur, –Miljø og energi Styrkelse af menneskelige ressourcer: –Arbejdsmarked, sociale forhold, uddannelse, sundhed –Grænseoverskridende strukturer

13 Det videre program arbejde Afklaring af geografi: –Region Sjælland, Kreis Ostholstein og Lübeck eller –Region Sjælland, Kreis Ostholstein, Lübeck og Mecklenburg. Evt. 1 program med 2 subprogrammer. Udarbejdelse af SWOT-analyse og exante evaluering Inddragelse af regionale partnere f.eks. kommunerne m.fl. Udarbejdelse af programforslag inkl. fastlæggelse af forvaltningsmyndighed og betalingsmyndighed. Nedsættelse af overvågningsudvalg og styringskomite Tidsplan: Målsætning indlevering af program til EU-kommissionen i oktober 2006

14

15 Østersøen Eksempler på politiske samarbejder: STRING – samarbejde mellem Skåne, HUR, Vestsjælland, Storstrøm, Schleswig-Holstein og Hamburg BSSSC – samarbejde mellem Østersøregioner Baltic Gateway Venskabsregioner: Den pomeranske region, Talsi, Kaliningrad, Kreis Ostholstein og Mittleres Mecklenburg

16 Projektsamarbejder Eksempler på igangværende projekter: Baltic Gateway & Baltic Gateway Plus COINCO (regi Skandinavisk Arena) East-West Øresundsstrategier i Østersøregionen


Download ppt "Møde Internationalt Udvalg d. 4. maj 2006 Dansk/Tysk Interreg samarbejde & Østersøen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google