Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Målsætning for Interreg

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Målsætning for Interreg"— Præsentationens transcript:

1

2 Målsætning for Interreg
Interreg er et EU-program, der giver økonomisk støtte til samarbejde på tværs af grænser og regioner med henblik på at styrke en afbalanceret udvikling af EU’s grænseområder. Interreg har eksisteret siden 1990, og der er blevet gennemført Interreg I, Interreg IIA og frem til udgangen af 2006 gennemføres Interreg IIIA. Fra 2007 starter det nye Interreg som et selvstændigt mål 3 program

3 INTERREG III 2000-2006 Interreg IIIA: Grænseoverskridende samarbejder
Interreg IIIB: Transnationalt samarbejde Interreg IIIC: Netværk og udveksling af erfaringer

4 Interreg IIIA-programmer

5 Øresundsregionen – i tal
Øresundsregionen omfatter Skåne, Sjælland, Lolland-Falster, Møn og Bornholm. km² 3,6 millioner indbyggere i regionen 25 % af Sveriges og Danmarks samlede BNP BRP 839 mdr DKK Arbejdsstyrke på cirka 1,8 millioner Mere end virksomheder

6 Øresundsbroen 9.000 arbejdspendler dagligt over Øresundsbroen (2005)
1.000 personer flyttede fra den svenske til den danske side af Øresundsregionen i 2003 I 2003 flyttede 2600 personer fra den danske til den svenske side af Øresundsregionen. I 2004 rejste 27 millioner mennesker over Øresund, heraf 5,4 millioner med tog.

7 Interreg IIIA – Øresundsregionen
Interreg IIIA Øresundsregionen er et EU-program for perioden Budget: 31 millioner euro fra EU plus medfinansiering Indsatsområder, Øresundsregionen At fremme en bæredygtig økonomisk vækst At fremme hverdagsintegrationen At binde regionen sammen

8 Øresundskomiteen Samarbejdsforum (for regionale og lokale politikere)
Netværksbygger, lobbyorganisation, platform for samarbejde i ØR Sammensætning 13 medlemsorganisationer – 32 pladser Finansiering og budget Medlemskontingent, Nord.Min., projekter og indtægter (12,4 mio) Beslutningsforum og organisation Sekretariat. Interreg IIIA: Beslutningsgruppen, Interreg-udvalget Forvaltningsmyndighed: HUR, Betalingsmyndighed: NUTEK

9 Organisationer (eksempler)
ØSR (Øresund Science Region) Vidensbaseret økonomisk vækst, Triple Helix Medicon Valley Academy Netværk om forskning, erhvervsudvikling, teknologioverførsel… Øresund Network Information og markedsføring om ØR Øresunddirekt Informationstjeneste i DK: Offentlig information til borgere og virksomheder i ØR

10 Interreg IIIA – eksempler
Biogas Öresund Broløbet Godstrafikmodel for Øresundsregionen Helhedsorienteret udvikling og delregionala roller i Øresundsregionen Humaniora Øresund Matchmaking for virksomheder – Øresundsutveckling Nanotekniskt Samarbete i Øresundsregionen – Innovation, Utbildning och Forskning Study of the Øresund Region - OECD Territorial Review Sygehusberedskab Øresund Videns-deling blandt innovationsmiljøer og forsker parker i Øresundsregionen VisitOresund.org Vor tids musik i Øresundsregionen Øresund Filmkommission (ØFK) Øresund Logistics - The Nordic Main Gate Öresundsregional Östersjöstrategi Øresundsregionens infrastruktur og byudvikling

11 - og Region Sjælland Råderum ift. Internationalt samarbejde
Lov om regioner Samarbejde med andre landes myndigheder (eks. Organer...) Lov om erhvervsfremme ”Hovedstadsregionen” med inddragelse af Region Sjælland m.fl. Lov om planlægning Samarbejde med tilgrænsende landes myndigheder om plan- og udviklingsemner Lov om sundhed Internationalt samarbejde…

12 - og Region Sjælland Nyt samspil og nye udfordringer
Region Hovedstaden og Region Skåne samt VF Kommunerne Erhvervsliv, undervisnings- og forskningsinst. Staten Andre aktører ”Det internationale arbejde som middel til at skabe udvikling i Region Sjælland…..”

13 - og Region Sjælland Øresund aktuelt… ”Omdannelses-proces” i ØK
Nye projekter… Interreg IV

14

15 Interreg IV: Øresund-Kattegat-Skagerak

16 Det nye mål 3: Europæisk territorialt samarbejde (interreg IV)
Selvstændigt mål Flere midler på europæisk niveau Fra 5,8 milliarder euro til 13,2 milliarder euro A: Grænseoverskridende samarbejde (47,7%) – Interreg A B: Transnationalt samarbejde (47,7%) – Interreg B C: Netværk og udveksling af erfaringer (4,5%) – Interreg C EU medfinansiering på 75% i alle Mål 3 programmer

17 Interreg IV – Øresundskomiteens beslutning
at et kommende Interreg A program i Øresundsregionen skal være et selvstændigt program, der dækker den samme geografi som det nuværende program – dvs. Sjælland og øerne, Bornholm samt Skåne at et fremtidigt program skal bygge på de tre indsatsområder i Øresundskomiteens handlingsplan At Øresundskomiteen får det fulde organisatoriske ansvar for et kommende program eller at en af Öresundskomiteens medlemmer får det formelle ansvar men uddelegerer ansvaret til Öresundskomiteen (den nuværende model)

18 Øresundskomiteens handlingsplan
At fremme den økonomiske vækst ved at optimere rammebetingelserne, ved at synliggøre mulighederne ved at profilere regionen internationalt At fremme ”hverdagsintegrationen” ved at fremme mobiliteten,  ved at fremme samspil mellem regler og systemer, ved at fremme identitet og legitimitet At binde regionen sammen ved at styrke infrastruktur og kommunikation, ved at fremme en helhedsorienteret udvikling, ved at fremme samhørighed og et bredt samarbejde


Download ppt "Målsætning for Interreg"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google