Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dias 1 FAOS seminar: Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde 30/8-2012 Polakker - en ny outsidergruppe på arbejdsmarkedet? Nana Wesley Hansen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dias 1 FAOS seminar: Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde 30/8-2012 Polakker - en ny outsidergruppe på arbejdsmarkedet? Nana Wesley Hansen."— Præsentationens transcript:

1 Dias 1 FAOS seminar: Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde 30/8-2012 Polakker - en ny outsidergruppe på arbejdsmarkedet? Nana Wesley Hansen Ph.d. stipendiat FAOS, Sociologisk Institut Københavns Universitet

2 Dias 2 FAOS seminar: Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde 30/8-2012 Først lidt baggrund, så 4 pointer: Polakkerne er dårligt integreret i den danske model Modellen sikrer generelt bedre løn og arbejdsvilkår …MEN nogle elementer er problematiske! Segmentering skaber ikke entydige tabere og vindere Segmentering skal ses i et tidsperspektiv

3 Dias 3 FAOS seminar: Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde 30/8-2012 Baggrund: Årsager til den ‘nye’ arbejdsmigration EU-udvidelsen 2004 & 2007 EF traktatens art 39. om arbejdskraftens fri bevægelighed (nationale overgangsordninger - DK udfaset maj 2009) EF traktatens art 49 om fri udveksling af tjenesteydelser (Servicedirektiv, Udstationeringsdirektiv mv.) Socioøkonomiske forskelle (udbud) Økonomisk vækst i modtagerlande (efterspørgsel)

4 Dias 4 FAOS seminar: Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde 30/8-2012 Baggrund: Polakker i Danmark – stadig efterspørgsel? Kilde: Jobindsats.dk, dvs.: Udlændingeregisteret, Statsforvaltningernes register over udenlandske borgere, CPR- registeret Kilde: Jobindsats.dk, dvs.: Udlændingeregisteret, CPR- registeret, CVR-registeret, DetailCOR

5 Dias 5 Baggrund: Data fra Polonia 2008 Polonia i København (med Jens Arnholtz) Projektperiode August 2008 – Maj 2009 Finansieret af LO og BM Data 500 polakker interviewet (31. aug. - 30. nov. 2008) Polakker ankommet efter 1991 Stramt struktureret spørgeskema med over 500 spørgsmål Særlige metode udfordringer Ukendt population/skjulte grupper Intet register at trække stikprøve fra Respondentdrevet udvælgelsesmetode FAOS seminar: Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde 30/8-2012

6 Dias 6 FAOS seminar: Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde 30/8-2012 Polakkerne i Storkøbenhavn Polakkernes jobtype i Storkøbenhavn PolakkerDanskere Rengøring, køkkenhjælp, vaskeri29.5%4.8% Avisbud14.1%0.2% Fabriks- og lagerarbejde14.0%4.8% Bygge- og anlægsarbejde27.2%5.4 % Andet arbejde15.2%84.9% FAOS (N=466) & Danmarks Statistik Køn: 45% kvinder, 55% mænd Alder: 76% er 20-39 år gamle Uddannelse: FAOS, Polonia 2008 (N=500) og Polens centrale statistikbureaus databank Polakkernes uddannelsesniveau i Storkøbenhavni Polen Ingen uddannelse0 %3 % Grundskole5 %17 % Gymnasial uddannelse20 %10 % Erhvervsuddannelse44 %54 % Videregående uddannelse32 %

7 Dias 7 FAOS seminar: Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde 30/8-2012 Polakkerne er dårligt integreret i den danske model Få Polakker er organiserede (12 %) Nogen er overenskomstdækkede (mellem 38-86%) …VIGTIGT er ansættelsestypen, som er stærkt varierende: 1.Direkte ansat i en dansk virksomhed (63 %) 2.Vikar udlejet af danske vikarbureauer (12 %) 3.Udstationeret fra en østeuropæisk virksomhed/udenlandsk vikarbureauer (19 %) 4.Som selvstændige erhvervsdrivende i Danmark (6 %)

8 Dias 8 FAOS seminar: Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde 30/8-2012 Modellen sikrer generelt bedre løn og arbejdsvilkår Sammenhæng mellem overenskomstdækning og tilstedeværelsen af en tillidsrepræsentant i forhold til løn- og arbejdstid for polakkerne Gennemsnitlig løn Under 30 timer Over 48 timer Overenskomst124 kr.16%8% Ingen overenskomst110,5 kr.19%20% Tillidsrepræsentant125 kr.14%13% Ingen tillidsrepræsentant111,5 kr.15%20% FAOS, Polonia 2008 (N=452).

9 Dias 9 FAOS seminar: Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde 30/8-2012 …MEN nogle elementer syntes problematiske – det ikke OK-regulerede Sammenhængen mellem tillidsrepræsentant og vurdering af arbejdsmiljø Tillidsrepræsentant Ingen tillidsrepræsentant Får ikke brugt sine kvalifikationer74%60% Skal sjældent tage initiativ42%27% Mangler indflydelse på arbejde64%39% Arbejdet fordeles uretfærdigt33%23% FAOS, Polonia 2008 (N=462).

10 Dias 10 FAOS seminar: Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde 30/8-2012 …MEN nogle elementer syntes problematiske – model fleksibiliteten Fleksibilitet i overenskomsterne! FAOS, Polonia 2008 (N=455). Lønforskel mellem polakker og danskere set i relation til variationen mellem den kollektivt aftalte minimumsløn og den gennemsnitlige løn i procent Procentvis lønforskel mellem danskere og polakker Procentvis forskel mellem minimumsløn og gennemsnitsløn Avisbud5%23% Rengøring og køkkenhjælp11%17% Manuelt fabriks- og lagerarbejde12%25% Byggeri31%35% Andet arbejde34%38%

11 Dias 11 FAOS seminar: Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde 30/8-2012 Segmentering har både tabere og vindere Michael J. Piore (1979) ”Birds of Passage”: Migrationsprocesser må forstås med udgangspunkt i modtagerlandene Bestemt behov for fleksibel arbejdskraft Bestemte job Bestemt strategisk adfærd fra arbejdsgivere (rekruttering) Økonomisk aktivitet er altså indkapslet i bredere strukturelle sociale sammenhænge Dual Labour Market (Doeringer & Piore 1971) Bestemt strategisk adfærd fra fagforeninger/nationale arbejdskraft

12 Dias 12 FAOS seminar: Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde 30/8-2012

13 Dias 13 FAOS seminar: Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde 30/8-2012 60 % er glade for deres job i Danmark Polakkernes oplevelser af job i Polen og Storkøbenhavn Job i PolenJob i Storkøbenhavn Fik brugt mine kvalifikationer 54 %29 % Kan forsørge sig selv økonomisk 54 %94 % Segmenteringen skal forstås i et tidsperspektiv fx kompetencetab!

14 Dias 14 FAOS seminar: Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde 30/8-2012 Segmenteringen skal forstås i et tidsperspektiv! Der sker forandringer over tid! 29 % har skiftet job for at få bedre løn og arbejdsvilkår primært via personligt netværk Forandring over tid: bedre løn, brug af kvalifikationer, mere indflydelse MEN 10 % er medlem af en A-kasse (DK 70 %) 9 % har deltaget i faglig opkvalificering i Danmark (DK 38-40 %) Ingen har fået kontanthjælp, selv om 18 % var arbejdssøgende på undersøgelsestidspunktet 1 % havde fået hjælp af arbejdsformidlingen til at finde nyt arbejde Dårligt socialt netværk til danskere Sammenhæng mellem ankomsttidspunkt til Danmark og grundlæggende løn- og arbejdsvilkår for polakkerne Før maj 2004 Maj 2004 til maj 2006 Maj 2006 til maj 2008 Efter maj 2008 Gennemsnitlig timeløn123 kr.118 kr.117 kr.111 kr. Får ikke brugt sine kvalifikationer36 %42 %76 %77 % Mangler indflydelse på arbejdet28 %27 %49 %62 % FAOS, Polonia (N=439)

15 Dias 15 FAOS seminar: Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde 30/8-2012 Først lidt baggrund, så 4 pointer: Polakkerne er dårligt integreret i den danske model Modellen sikrer generelt bedre løn og arbejdsvilkår …MEN nogle elementer er problematiske! Segmentering skaber ikke entydige tabere og vindere Segmentering skal ses i et tidsperspektiv Se mere om emnet på FAOS temaside om arbejdsmigration http://faos.ku.dk/temasider/migration/


Download ppt "Dias 1 FAOS seminar: Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde 30/8-2012 Polakker - en ny outsidergruppe på arbejdsmarkedet? Nana Wesley Hansen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google