Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Velkommen  Disposition  Systemets kontekst og formål  Primære.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Velkommen  Disposition  Systemets kontekst og formål  Primære."— Præsentationens transcript:

1 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Velkommen  Disposition  Systemets kontekst og formål  Primære UVA funktioner  Administrativ og teknisk sammenhæng  Systemets muligheder og nære fremtid  Implementering, support og involvering

2 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Formål og visioner  Hvorfor UVA?  I undervisningsforvaltningen vil universitetet  Strukturere informationen om universitetets kerneydelse: undervisning  Levere it-støtte til brugernes processer  Dermed er UVA en væsentlig del af universitetets ønske om at yde god kundeservice  De studerende ønsker lettilgængelig og udførlig information på nettet  Det gælder også kommende studerende fra ind- og udland  Studerende ønsker online undervisningsservices

3 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Formål og visioner  Hvorfor UVA?  Samtidig kan UVA realisere nogle overordnede visioner  Data ét sted og i samme format  Datafangst ved kilden  Genbrug og deling af data på tværs af administration og arbejdsproces  Historik og søgning  Lettere tilgængelig information  Dette giver mulighed for at lette og effektivisere det administrative arbejde  Mulighed for direkte at understøtte tværorganisatoriske arbejdsprocesser  Nemmere standardisering

4 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Kernefunktionalitet  Hvad kræves?  For at opfylde sit formål må UVA som minimum indeholde funktionalitet der understøtter  Registrering af undervisningsaktiviteter  Publikation af information om undervisningen  Tilmelding til undervisning  Holdsætning (undervisningsplanlægning)

5 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet

6 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Primære funktioner  Udbud  Den grundlæggende enhed i UVA er undervisnings udbud  Udbud er kernedata i alle systemets funktioner  Grundlag for offentlig information undervisningens indhold  Hvert udbud er unikt, og repræsenterer ét undervisningsforløb (”kursus”) på et bestemt semester  Alle udbud indeholder de samme typer af stamdata  Hvert udbud tilknyttes valgfrie tekst om dets indhold, kaldet beskrivelseselementer  ECTS certificering kræver visse data for alle udbud  Udbud er forbundet til DELFI via tilknyttede eksamenskoder

7 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Primære funktioner  Udbud  Funktioner til administration af tilmeldinger, holdfordeling, mail, m.v.

8 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Primære funktioner  Udbud  Tilmeldingssedler  Styrer de studerendes undervisningstilmelding på selvbetjeningen  En ’seddel’ tilknyttes et antal udbud og fagkodeintervaller  Seddelens udbud vises på studerendes selvbetjening iht. fagkoder og tilmeldingsperiode  Forskellige muligheder for at kontrollere og se tilmeldinger, samt information til/fra studerende

9 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Tilmeldingssedler og Selvbetjening UVA Selvbetjening

10 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Tilmeldingssedler og Selvbetjening

11 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Primære funktioner  Udbud  Tilmeldingssedler  Læseplanstræer  Strukturerer offentlig præsentationen af udbud  Hvert træ er en uddannelse hvorpå der ”hænges” udbud  Grundlag for kursuskatalogets struktur

12 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Læseplanstræer og kursuskataloget

13 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Læseplanstræer og kursuskataloget

14 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Læseplanstræer og kursuskataloget

15 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Læseplanstræer og kursuskataloget

16 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Primære processer

17 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Primære processer

18 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Primære processer

19 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Primære processer

20 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Primære processer

21 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Primære processer

22 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Primære processer

23 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Primære processer

24 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Primære processer

25 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Primære processer

26 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Grænseflader og andre systemer  Domænemodel  UVA er forbundet til DELFI via data om studerende, fagkoder, samt de eksamenskoder der er tilknyttet udbud  Tilsammen er de to systemer ”kernen” der fodrer kursuskataloget, studieguiden og de studerendes selvbetjening  Både DELFI og UVA kan tilgås gennem WebAROS, men er separate databaser  Husk at WebAROS og Selvbetjeningen er adskilte systemer, men med samme indgang og grafiske design

27 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Grænseflader og andre systemer  Administrationens grænseflader UVA og DELFI er separate, men forbundne databaser, der begge kan tilgås gennem WebAROS

28 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Grænseflader og andre systemer  VIP’er og studerendes grænseflader Studerende tilmelder sig UVA’s udbud gennem Selvbetjeningen

29 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Grænseflader og andre systemer  Øvrige undervisningsadministrative systemer Studieordnings-generatoren og ’Studie info’ databasen

30 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Grænseflader og andre systemer  Offentlige grænseflader på AU’s hjemmeside (præsentation) Udbudsinformationer fra UVA vises i Kursuskataloget. Studieguiden kombinerer DELFI og UVA

31 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Grænseflader og andre systemer  Procedurer og standarder  Forudsætninger for gnidningsfrie koblinger  Overhold frister og angiv korrekte data  ECTS-frister for læseplanstræer  Års-hjul udarbejdes af ECTS-styregruppen  Nye udbud og rettelser til udbud efter fristen  Hvornår er et udbud synligt i CC og Selvbetjening  StudieGuide-frister for kassogrammer  Nye studieordninger, nye koder, nye udbud  Eksamenskoder i UVA (er meget vigtige!)  Link og tilmelding til eksamen

32 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Systemets muligheder  Samling og standardisering af data i UVA giver en række muligheder  Data fanges hvor de fødes og kan genbruges  Involvering af VIP’er  Kan selv oprette og beskrive udbud  Registrering af aktiviteter og hold  Overensstemmelse med ECTS og andre standarder  Konsistent præsentation af AU’s kerneydelse  Automatisk styring af adgang til e-læringssystemer  Sammenkædning af udbud og eksamener muliggør automatisk eksamenstilmelding

33 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Fremtid og planer  Ny funktionalitet under udvikling i 2008  Forbedret administrativ tilmelding  Videreudvikling af holdfordeling  Registrering af studerendes kursus aktiviteter  Automatisk eksamenstilmelding  Forbedringer af eksisterende funktionalitet, fx:  Læseplanstræer gentænkes  Nye dataudtræk og sortering af disse  Bedre redigering af udbudsbeskrivelser  Implementering af ny / forbedret funktionalitet

34 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Support og dokumentation  Online hjælp  Brug det grønne ”Hjælp” link øverst i WebAROS  Hjælp er kontekstafhængig og de fleste skærmbilleder i UVA har egen hjælpeside  Generel introduktion af systemet i hjælpen til UVA’s forside

35 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet

36 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Support og dokumentation  Online hjælp  Manual  Samme indhold som online hjælpen, i ét dokument  Hentes fra projekthjemmesiden eller WebAROS  Workshops  Praktisk orienterede kurser i brugen af UVA for dem der har behov  Tilmelding og forslag til emner sendes til fakultetets medlem af projektgruppen  Support (midlertidigt)  Send en præcis mail til fakultetets medlem af projektgruppen

37 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Projektorganisering og kontakt  Projekt og projektorganisering  Releasestyring  Fælles prioritering  Efterårsreleases  Automatisk eksamenstilmelding  Aktivitetsregistrering  Konsolidering  Feedback og forslag  Kan sendes via UVA projektets hjemmeside  Adresse  www.au.dk/it/udviklingsprojekter/uva  …eller brug søgefunktionen på www.au.dk (søg på ’uva’)

38 UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet God fornøjelse med UVA Spørgsmål?


Download ppt "UVA Præsentation UVA A A R H U S U N I V E R S I T E T Datakontoret Projektsekretariatet Velkommen  Disposition  Systemets kontekst og formål  Primære."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google