Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Master Thesis Track Hovedopgave Master og Diplom

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Master Thesis Track Hovedopgave Master og Diplom"— Præsentationens transcript:

1 Master Thesis Track Hovedopgave Master og Diplom
Henrik Bærbak Christensen

2 Agenda for dagen idag Kort intro v. Henrik Gruppe dannelse
Strukturen i ‘tracket’ Kort præsentation af vejleder team Hvad er kravene for en hovedopgave? Arketyper på opgaver Praktiske ting Gruppe dannelse Kort diskussion af emnevalg

3 Master Thesis Track

4 Motivation Studerende på fagpakker i master/diplom
Meget høj gennemførelsesprocent Fra fornuftige til ganske høje karaktersnit ved eksamen Studerende på hovedopgave Meget ringe aktivitetsniveau Vi tror grunden er Fast afleveringsstruktur og milestones i fagpakkerne Gruppearbejde, på godt og ondt, fælles forpligtelse

5 Master Thesis Track Et fast forløb:
Faste deliveries/sprints, fem faste datoer Rapport, delta, målsætning, spørgsmål Feedback, to hverdage efter Vejleder kommer med konstruktiv kritik Rapport Revidering af arbejdsplan Fast afleveringsdato + eksamensdato

6 Henrik Bærbak Christensen
Planen Afleveringsplanen er på hjemmesiden: Mindre justeringer aftales med vejleder DAIMI Henrik Bærbak Christensen

7 Gruppearbejde Gruppearbejde er en fordel
Gruppen giver et rum for diskussion  Gruppen giver en fælles forpligtelse  Gruppen mindsker belastning af vejlederne  Gruppen kræver at man bøjer sine faglige ønsker mod hinanden  Gruppen kræver at man skaber et fagligt, professionelt samarbejde 

8 Henrik Bærbak Christensen
Kontrakten Vi lover at vejlede og give feedback To hverdage efter jeres aflevering I giver håndslag på at Arbejde konstruktivt og effektiv og levere Indsende status + rapport til hver deadline Aflevere den fastsatte dato Shit happens but... Hvis I er stærkt usikre på I kan yde indsatsen, så må I tage det næste tog... DAIMI Henrik Bærbak Christensen

9 Henrik Bærbak Christensen
Vejleder team Personer indenfor software arkitektur og software engineering... Jeg kan hjælpe med at finde vejledere indenfor andre områder DAIMI Henrik Bærbak Christensen

10 Krav til hovedopgave

11 Henrik Bærbak Christensen
Diplom DAIMI Henrik Bærbak Christensen 11

12 Henrik Bærbak Christensen
Master DAIMI Henrik Bærbak Christensen 12

13 Henrik Bærbak Christensen
From the Spec’s Ved udarbejdelsen af hovedopgaven skal den studerende demonstrere fortrolighed med almindelige principper for videnskabelig metode og færdighed i at anvende metoder og teorier til selvstændigt at afgrænse og behandle problemstillinger inden for området softwarekonstruktion. DAIMI Henrik Bærbak Christensen 13

14 Henrik Bærbak Christensen
Hvad betyder det? Gruppen skal Identificere et relevant projekt Relateret til softwarekonstruktion Belastning svarende til N x 15 ECTS (N=antal personer) Anvende videnskablig metode DAIMI Henrik Bærbak Christensen 14

15 Videnskab = Skabe viden 
Videnskablig metode? Anvende teknikker/metoder fra jeres fagpakker! Være systematisk i jeres arbejde og i jeres rapport/beskrivelser Skrive koncist, benytte terminologi fra områderne Design Science Research DAIMI Henrik Bærbak Christensen

16 Brug synopsis skabelon fra hjemmesiden!
Produktet … er en rapport! Skabelonen er givet på forhånd! Introduction motivation hypothesis / problem statement Body the process, the product, analysis Related work what sources do you build upon; what sources tell the opposite of your findings Conclusion tie body and related work to the original hypothesis Brug synopsis skabelon fra hjemmesiden!

17 Henrik Bærbak Christensen
God/dårlig rapport En god rapport er vigtigt. Solid arbejde belønnes ikke tilstrækkeligt hvis rapporten er ulæselig ! Se hints i reviewer guiden på hjemmesiden! DAIMI Henrik Bærbak Christensen

18 Eksamen … er et mundtligt forsvar Planen er:
Aflevering af arbejdet: rapport (+ zip) 1 uge før forsvar: udlevering af spørgsmål Forsvaret 20 min præsentation = besvar spørgsmålet 20 min eksamination = vejleder+censor spørger ind…

19 Henrik Bærbak Christensen
Projekt typer Oftest sete: en konstruktiv tilgang… DAIMI Henrik Bærbak Christensen 19

20 Den oplagte hovedopgave
Tag kraftigt afsæt i jeres favorit fagpakke/perspektivfag! Prøv en af teknikkerne af, lav prototyper, reflekter Pilotprojekt på arbejde Open source Retrospektiv analyse Hvis vi havde anvendt teknik X fra fagpakke Y på mit sidste projekt…

21 Bundlinjen i hovedopgaver
Dette er ikke industrien Industri: Bundlinjen er økonomi Produkt vigtigt, process relativ irrelevant Akademia: Bundlinjen er viden-skabelse Process er vigtig, produkt relativt irrelevant Jeres læring, hvad har I skabt af viden Jeres systematik, ‘vælge den rigtige løsning’, analyse, kritik Produkt som middel for at skabe viden, er en “eksperimentel opstilling” som i fysik og kemi timerne…

22 Ide bank Kig evt vores gamle diplom og master opgaver igennem
En tidligere præsentation som giver lidt flere ideer og råd mht. hovedopgaven se på

23 Praktiske ting og sager

24 Hjemmeside

25 Værktøjer til gruppe arbejde
Same-time, same-location “den gode gamle måde” på mange måder optimalt Same-time, different-location Tjek GoogleDocs: til rapporten TeamViewer, GoToMeeting: for shared desktop Eclipse Doc Share: for pair/team programming Different-time: Subversion el lign.: Versionsværktøj


Download ppt "Master Thesis Track Hovedopgave Master og Diplom"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google