Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

HVAD ER SIKKERHED PÅ NETTET? Confidentiality (Fortrolighed) A message must not be read/understood by anybody else than the sender and the receiver. Authentication.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "HVAD ER SIKKERHED PÅ NETTET? Confidentiality (Fortrolighed) A message must not be read/understood by anybody else than the sender and the receiver. Authentication."— Præsentationens transcript:

1

2 HVAD ER SIKKERHED PÅ NETTET? Confidentiality (Fortrolighed) A message must not be read/understood by anybody else than the sender and the receiver. Authentication (Verifikation) It must be possible to prove/disprove that a message in fact originates from the one who claims to be the sender Message integrity Prove that the message received is precisely identical to the message sent. Message nonrepudiation (Ubenægtelig) A sender of a message must not be able to deny having sent that message.

3 HVAD ER SIKKERHED PÅ NETTET? Inkluderer også: Tilgængelighed og adgangskontrol. Muligheden for at identificere angreb, og evnen til at reagere på disse angreb.

4 Aftale om effektiv og sikker Internet- kommunikation i det offentlige Aftale indgået i 1999 mellem Forskningsministeriet, Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen. Formål: at fremme anvendelsen af Internet-teknologier og krypteringsteknologier, herunder digital signatur. Der forventes opnået: Besparelser i udgifterne til datakommunikation Bedre sikkerhed En mere effektiv sikkerhedsadministration En mere smidig funktion af hele den offentlige forvaltning.

5 Aftale om effektiv og sikker Internet- kommunikation i det offentlige Aftalen fastlægger nogle grundprincipper for datakommunikation og sikkerhed, som aftaleparterne forpligter sig til at arbejde for Realiseres, inden for de allernærmeste år – herunder: · A ftaleparterne forpligter sig til, at arbejde for, at Stat, Amter og Kommuner med generel brug af kryptering og digital signatur tager hul på nye løsninger af de sikkerhedsproblemer, som hidtil på har vanskeliggjort en fuldt digital informationsudveksling. Dette gælder ikke mindst økonomiske transaktioner og kommunikation af følsomme persondata. Aftaleparterne forpligter sig til at arbejde for, at Stat, Amter og Kommuner fuldt ud går over til Internet-baseret datakommunikation, hvorved både telekommunikationen og de administrative procedurer i forbindelse med de forskellige IT-systemer kan forenkles og effektiviseres samt gøres billigere og mere fleksible.

6 Aftale om effektiv og sikker Internet- kommunikation i det offentlige Grundprincipperne for datakommunikation - A lle offentlige IT-systemer baseres på Internetstandarder. Både hvad angår brugergrænseflader, program-til-program kommunikation og tele- og datakommunikation i øvrigt. - Sikkerhedssystemerne baseres p å kryptering og digital signatur.

7 Aftaleparterne forpligter sig samtidig til at arbejde for, at alle nye systemer i stat, amt og kommuner bliver udformet i overensstemmelse med de nye grundprincipper. Herved vil hovedparten af udbygningen kunne ske i takt med almindelig udskiftning eller fornyelse af udstyr og systemer. Det forventes derfor, at aftalen i sig selv kun undtagelsesvis indebærer merudgifter for de berørte offentlige institutioner. Alt i alt vil aftalen tværtimod understøtte realiseringen af et betydeligt besparelses-potentiale.


Download ppt "HVAD ER SIKKERHED PÅ NETTET? Confidentiality (Fortrolighed) A message must not be read/understood by anybody else than the sender and the receiver. Authentication."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google