Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

E-dag 2 Netikette Persondatalov

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "E-dag 2 Netikette Persondatalov"— Præsentationens transcript:

1 E-dag 2 Netikette Persondatalov
Borgerservice E-dag 2 Netikette Persondatalov Digital Forvaltning (44405) Borgerservice

2 sikker kommunikation………………..
eDag2 ? sikker kommunikation……………….. Digital Forvaltning (44405) Borgerservice

3 Digital Forvaltning (44405)
Hvad er eDag2? eDag2 er den dato, hvorefter alle offentlige myndigheder i stat, amt og kommune som udgangspunkt har ret til at sende breve og dokumenter med følsomme og fortrolige oplysninger fuldt elektronisk til andre myndigheder og droppe papirversionen. Tilsvarende har de også ret til at kræve, at andre myndigheder sender fuldt elektronisk til dem. Endvidere har borgere og virksomheder efter denne dato ret til at sende sikker elektronisk post til det offentlige. Alle dokumenter, der udveksles mellem offentlige myndigheder, er omfattet af eDag2, medmindre: lovgivningen stiller særlige krav, f.eks. hvor underskrifter på papir specifikt nævnes som forudsætning for gyldighed. Dokumenterne ikke foreligger i digital form hos afsender, f.eks. kopier af breve fra borgere eller andre myndigheder. Det er op til den part, der mener, at dokumentet ikke kan udveksles digitalt, at sandsynliggøre at dokumentet er omfattet af en af undtagelserne. Efter eDag2 bør det kun i undtagelsestilfælde, at myndigheder kommunikerer med hinanden via almindelig papirpost. Digital Forvaltning (44405) Borgerservice

4 Hvad er formålet med eDag2?
Formålet er at skabe en mere effektiv offentlig sektor gennem optimal udnyttelse af digitale værktøjer.  eDag2 medfører at en stor del af det offentliges brevpost kan omlægges til fuldt digitale arbejdsgange. Dermed spares ressourcer til posthåndtering, scanning, kopiering og porto, resulterende I hurtigere sagsbehandlingstid. Digital Forvaltning (44405) Borgerservice

5 Digital Forvaltning (44405)
Netikette Det er af yderste vigtighed at have procedurer og retningslinjer for digital kommunikation svarende til almindelig post og kommunikation. Digital Forvaltning (44405) Borgerservice

6 Digital Forvaltning (44405)
e-boks Sikkert og gratis e-Boks er en sikker og gratis postboks, hvor du elektronisk kan modtage og opbevare indholdet fra dine rudekuverter. Slip for besværet Det betyder at du undgår, at kontoudtog, oversigter, lønsedler osv. hober sig op til bunker, der sjældent bliver arkiveret. Og at du nemt kan finde, hvad du skal bruge uden at skulle rode i bunker af papirer. Digital Forvaltning (44405) Borgerservice

7 Digital Forvaltning (44405)
e-boks – fort: Vælg selv hvad du vil modtage Blandt de tilmeldte afsendere kan du selv vælge, hvad du vil modtage. Opbevar dine vigtige dokumenter sikkert: Du har også mulighed for at lægge dine egne vigtige dokumenter, for eksempel din dåbsattest, vielsesattest og lignende i din e-Boks. Digital Forvaltning (44405) Borgerservice

8 Digital Forvaltning (44405)
e-boks – fort: Hele livet Din e-Boks er tilknyttet dit CPR-nummer. Det betyder, at dine dokumenter bliver opbevaret hele livet. e-Boks er underlagt en meget restriktiv lovgivning med hensyn til brug af dit CPR-nummer. Digital Forvaltning (44405) Borgerservice

9 Digital Forvaltning (44405)
e-faktura Med e|faktura sparer din virksomhed omkring kr. hver gang I sender eller modtager en faktura. Mindre tid på rutine og mere på andre opgaver. e|faktura er et faktureringssystem, der er baseret på indbetalingskort og som er integreret med pengeinstitutternes officebankingsystemer og virksomhedens økonomisystem. Digital Forvaltning (44405) Borgerservice

10 Digital Forvaltning (44405)
e-faktura - fordele: Økonomiske besparelser og sparer administrative kræfter Automatisering af bogførings- og godkendelsesrutinerne Færre fejl, og det er teknisk muligt at sende fakturaer oftere og hurtigere Digital Forvaltning (44405) Borgerservice

11 Digital Forvaltning (44405)
Persondataloven Hvad er den grundlæggende idé med Persondataloven? Digital Forvaltning (44405) Borgerservice

12 Hvad er følsomme og fortrolige personoplysninger?
Alle typer dokumenter, der indeholder følsomme og/eller fortrolige oplysninger, der kan henføres til personer, skal sendes som sikker e-post, hvilket vil sige krypteret og med digital signatur. Hvilke personoplysninger, der er følsomme, er defineret i persondatalovens §§ 7 og 8, lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger. Hvilke personoplysninger, der er fortrolige, skal forstås i overensstemmelse med forvaltningslovens §§ 27 og 28, jf. lov nr. 571 af 19. dec. 1985, Forvaltningslov, samt straffelovens § 152, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 21. sept Digital Forvaltning (44405) Borgerservice

13 Digital Forvaltning (44405)
Her er en række typiske eksempler på følsomme og fortrolige personoplysninger:  CPR-numre Racemæssig eller etnisk baggrund Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning Fagforeningsmæssige tilhørsforhold Helbredsforhold Seksuelle forhold Strafbare forhold Væsentlige sociale problemer, f.eks. langvarig arbejdsløshed Andre rent private forhold, f.eks. Interne familieforhold og -stridigheder Bortvisning af medarbejdere Digital Forvaltning (44405) Borgerservice

14 Digital Forvaltning (44405)
Almene oplysninger kan være af følsom karakter, og kan forlanges unddraget offentlighedens kendskab. Indtægts- og formueforhold Skrivelser vedr. klagesager Arbejds-, uddannelses- og ansættelsesmæssige forhold Begrundelsen for fravær Bedømmelser af personale Fratrædelsesgrund Modtagere og betalere af underholdningsbidrag Lån og bestillinger af bøger mv. på biblioteker Eksamenskarakterer og bedømmelser af elever Kontanthjælpsmodtager Ledighed Om person er i eller har været i jobtræning Dagpengerefusion i forbindelse med barsel Digital Forvaltning (44405) Borgerservice

15 Følsomme og fortrolige oplysninger….
Alle elektroniske breve og dokumenter med følsomme og fortrolige oplysninger skal krypteres. Digital Forvaltning (44405) Borgerservice

16 Digital Forvaltning (44405)
Hvordan? Digital Signatur……………….. Kilder: Den Digitale Taskforce -- e.gov.dk Datatilsynet – Statens Information Digital Forvaltning (44405) Borgerservice


Download ppt "E-dag 2 Netikette Persondatalov"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google