Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

MNCDEC-T MULTINATIONAL CHILD-, DISABLED-, ELDERLY-CARE PROJECT FOR TRAINERS.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "MNCDEC-T MULTINATIONAL CHILD-, DISABLED-, ELDERLY-CARE PROJECT FOR TRAINERS."— Præsentationens transcript:

1 MNCDEC-T MULTINATIONAL CHILD-, DISABLED-, ELDERLY-CARE PROJECT FOR TRAINERS

2 FORMÅL  øge kendskabet til uddannelses- og praktikinstitutioner i udlandet  udveksle erfaringer og kompetencer med kolleger fra DK og udlandet  fremme såvel elev- som ”trainer” mobilitet  øge samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet

3 projektperioder  Forår 2009 : Letland: uge 20: 11.- 17. maj Polen: uge 22: 24.-30. maj  Efterår 2009: Tyskland: uge 37: 6. – 12. sept. Grækenland: uge 41:4. 10. okt  Spanien: uge 45: 2. - 8. nov.  Forår 2010: Finland: uge 11: 14.-20. mar.

4 Partnerlande  Tyskland  Holland  Letland  Polen  Belgien  Spanien  Græ- kenland  Finland  Danmark

5 Projektugernes indhold  to dages ophold i praktikinstitutionen  en dags ophold på uddannelsesinstitutionen  evaluering med modtagerlandets repræsentanter om de erhvervede erfaringer  tid til lidt kulturel oplevelse og samvær med værtslandets repræsentanter

6 ophold og varighed  Værtslandet sørger for at reservere indkvartering et passende sted og på et passende økonomisk niveau  Opholdet varer 7 dage – man skal opholde sig mindst fem hele arbejdsdage i værtslandet for at modtage projektmidler

7 Tilskud fra projektmidler  Til dækning af rejseomkostninger: 400 € (her kan rejseforsikring indregnes)  Til dækning af opholdsudgifter: 600 €  Alt skal dokumenteres!

8 Udbetaling af projektmidler  Ved projektets start udbetales 80% af projektmidler  Efter endt ophold og aflevering af udfyldt elektronisk rapport udbetales den resterende del

9 Forsikring  Erhvervsforsikring hos arbejdsgiver  Blåt sygesikringskort i egen kommune

10 Deltagerbevis og afrapportering  Der bliver udarbejdet et deltagerbevis, som indeholder underskrift fra værten og deltagerne (evt. Europass)  Deltagerne skal afrapportere elektronisk i Rap4Leo  Additional information til MNCDEC-T netværket  Samlet rapport om den enkelte projektuge  Evaluering til Det internationale netværk øst for Storebælt på skema


Download ppt "MNCDEC-T MULTINATIONAL CHILD-, DISABLED-, ELDERLY-CARE PROJECT FOR TRAINERS."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google