Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til - Infomøde for projektstillere til Operation Dagsværk

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til - Infomøde for projektstillere til Operation Dagsværk"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til - Infomøde for projektstillere til Operation Dagsværk
15. januar 2014

2 Dét skal vi snakke om Lidt om Operation Dagsværk
Oversigt over processen for valg af projekt Krav til projekter og til projektstillere Spørgsmål og kommentarer

3 HUSK! Alt ligger på hjemmesiden Spørg endelig
Projektsekretær Aske Krarup

4 Om OD Målgruppe: Gymnasiale uddannelser, samt 8.- 10. Klasser.
Formål: “OD’s formål er at styrke solidariteten mellem de fattige og undertrykte dele af verden og elever på de danske gymnasiale uddannelser og klasser, samt oplyse, sikre en stillingtagen og øge forståelsen for, at forandring kun opnås gennem handling.”

5 Konceptpapir 1. marts Distriktsseminar 17. - 19. april Projektforslag
Skal godkendes af bestyrelsen Distriktsseminar april 4 konceptpapirer udvælges Projektforslag 1. september Skal godkendes af bestyrelsen Stormøde november Elever udvælger projekt Kampagne 2015!

6 Konceptpapir 1. marts Skal godkendes af bestyrelsen

7 Konceptpapir Sendes til aske@od.dk senest 1. marts
Ikke alt for detaljeret – skal give en overordnet idé om projektet Max fem sider – fast ramme Hold det kort og præcist Brug et letforståeligt sprog Husk det udsendes i sort/hvid Skal godkendes af bestyrelsen på baggrund af det Politiske Papir

8 Konceptpapir Side 1: Tema, projektidé og kampagneidé Side 2: Baggrund
Side 3: Hovedaktiviteter Side 4: Bæredygtighed og risici Side 5: Indikativt budget (5 millioner over 3 – 4 år)

9 Krav til projekter ”Uddannelse giver modtagerne redskaber til selv at ændre deres vilkår” Det Politiske Papir 2014 Uddannelse Lokal forankring – lokale samarbejdspartnere Fortalervirksomhed – støtte til netværk, påvirkning af beslutningstagere Diskrimination og ligestilling – kvinders rettigheder skal prioriteres Bæredygtighed – kapacitetsopbygning og videreførelse af projektet

10 Krav til projektstiller
Beskrives i minibaggrundsskema der sendes med konceptpapiret Relevant erfaring med lignende projekter Tilfredsstillende finansielle rutiner Kapacitet til at varetage et projekt af Dagsværk-størrelse Yder et tilskud på kr. til kampagnen (udover budgettet) Kan garantere at den lokale samarbejdspartner er kompetent og har tilfredsstillende rutiner inden for anti-korruption Lever op til CISU's 'Retningslinjer for Civilsamfundspuljen' side 10, pkt. 2: Demokratiske folkelige organisationer forankret i Danmark Min. 50 betalende medlemmer, vedtægter, regnskaber med revision

11 Krav til projektstiller
Deltager aktivt i kampagnen Arrangerer og deltager i to studieture til projektlandet (januar og juli) Der leveres halvårlige finansielle og narrative rapporter på dansk Arrangerer og deltager i eventuelle opfølgningsrejser Sørger for en midtvejsevaluering foretaget af ekstern partner

12 Distriktsseminar 17. – 19. april 4 konceptpapirer udvælges

13 Distriktsseminar Projektstiller er ikke til stede
Projekter fremlægges af ekstern konsulent Eleverne diskuterer og udvælger fire De fire stiller endeligt projektforslag Der fokuseres ofte på kravene fra det Politiske Papir Hvordan kan det formidles, hvordan kan der føres kampagne? Er det spændende?

14 Projektforslag 1. september Skal godkendes af bestyrelsen

15 Projektforslag Mere detaljeret end konceptpapir
Max. 15 sider – mere løs ramme Sagligt men læsevenligt – tænk på målgruppen Skal godkendes af bestyrelsen på baggrund af det Politiske Papir Løbende kommunikation og rådgivning med de fire projektstillere efter behov Foreløbig samarbejdsaftale underskrevet af den/de lokale partnere Baggrundsskema

16 Projektforslag Selve projektforslaget Resumé (1 side)
Detaljeret budget (5 millioner over 3 – 5 år) Kort beskrivelse af den danske organisation Bilag: Baggrundsskema Bilag: Foreløbig underskrevet samarbejdsaftale med lokal partner

17 Projektforslag - indhold
Beskrivelse af formål og målgrupper Hvordan vil projektet fremme uddannelse og sikre kvinders rettigheder? Bæredygtighed: Hvordan kan projektet videreføres på lokale hænder eller hvordan har projektet langsigtede effekter? Målsætninger: Hvordan kan projektets effekter måles og dokumenteres? Forudsætninger og risici Lokal samarbejdspartner: Hvordan er projektet forankret i lokalsamfundet? Baggrund: Politiske, kulturelle, økonomiske, historiske forhold Oplysningskampagne: Hvordan kan projektet formidles?

18 Elever udvælger projekt
Stormøde november Elever udvælger projekt

19 Stormøde Projektstillere fremlægger selv deres projekter
Projektstillere er til stede to dage (gerne fire personer) Brug gerne video, billeder og lyd (ikke konkurrencer el. andet) Projektstillere printer selv 120 eksemplarer af projektforslaget Projektstillere svarer på spørgsmål og debatterer med eleverne Eleverne udvælger det endelige projekt

20 Efter valget Partneren deltager aktivt i oplysningskampagnen 2015
Partneren bidrager med min kr. til kampagnen Partneren har en kontaktperson tilknyttet projektet Studieture

21 Efter valget Der udarbejdes en samarbejdsaftale med Operation Dagsværk
Der udarbejdes et endeligt projektdokument, som skal godkendes af bestyrelsen Der leveres halvårlige rapporter på projektets aktiviteter og forbrug Midlerne fra Dagsværk-indsamlingen udbetales i halvårlige rater på baggrund af rapporterne Halvvejs i projektet udarbejdes der en midtvejsevaluering af projektets aktiviteter af en ekstern konsulent

22 Spørg løs! Spørg både nu og senere aske@od.dk 33 11 45 40
Fortvivl ikke – alt ligger på hjemmesiden


Download ppt "Velkommen til - Infomøde for projektstillere til Operation Dagsværk"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google