Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Perspektiver og muligheder for fremtidig udbygning af den digitale infrastruktur i Region Midtjylland? v/ Jens Jørn Justesen, formand for EnergiMidt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Perspektiver og muligheder for fremtidig udbygning af den digitale infrastruktur i Region Midtjylland? v/ Jens Jørn Justesen, formand for EnergiMidt."— Præsentationens transcript:

1 Perspektiver og muligheder for fremtidig udbygning af den digitale infrastruktur i Region Midtjylland? v/ Jens Jørn Justesen, formand for EnergiMidt

2 Dagsorden Lidt om EnergiMidt Danmark i digital forandring

3 Fakta om EnergiMidt Et moderne energi- og bredbåndsselskab Stiftet 1.1.2002Andelsselskab ejet af kunderne Bestyrelse på 11 medlemmer udpeget af et repræsentantskab bestående af 100 medlemmer Hovedkontor i Silkeborg Kunde- og driftscentre i Silkeborg, Herning og Skive 176.000 kunder i det midtjyske område

4 Mission EnergiMidt er – med udgangspunkt i at øge husstandens komfort og optimere virksomhedernes drift – den pålidelige, lokale leverandør af fiberbredbånd, el og andre forsyningsarter. Samtidig ønsker vi at skabe merværdi for kunden gennem stærk markedsorientering og nytænkning. EnergiMidt er med sine handlekraftige, kompetente og ansvarlige medarbejdere kundernes naturlige valg. EnergiMidt er ud fra et forretningsmæssigt grundlag med til at sikre en samfundsmæssig udvikling i lokalområdet.

5 Danmark i digital forandring For at omsætte ord til handling: Juni 2010: Regeringen offentliggør sin bredbåndsmålsætning - udarbejdet af Højhastighedskommissionen - om 100 megabit til alle senest i 2020. (Inspireret af Dansk Energis og energiselskabernes bredbåndsvision fra marts 2009) Januar 2011: Dansk Energi og Fibernetudvalget udarbejder et katalog med anbefalinger og forslag til en ny og fremtidsorienteret it- og telepolitik: Danmark i digital forandring.

6 Uddrag af anbefalinger og forslag Ændring af sygehusenes budgetstruktur til fremme af telemedicinske løsninger Etablering af landsdækkende videotolkning Den offentlige sektors digitaliseringspotentiale skal udnyttes Ophæv tilslutningspligt til antenneforeninger Konkurrencen på bredbåndsmarkedet skal styrkes Indførelse af en varedeklaration på bredbåndshastigheder Forbrugertilliden og – gennemsigtigheden på teleområdet skal forbedres

7 Sådan kommer en række anbefalinger og forslag allerede til udtryk hos EnergiMidt i dag…

8 Telemedicin Udgør et strategisk fokuspunkt for EnergiMidt, idet telemedicin ligger direkte op af visionen for fiberbredbånd i forhold til at sikre udviklingen i regionen. Denne udvikling understøtter EnergiMidts infrastruktur i høj grad.De første pilotforsøg i Danmark har vist gode resultater. EnergiMidt har dialog med mange interessenter på både leverandør- og brugerside.

9 Etablering af landsdækkende videotolkning Samlet set anslås der at forekomme op imod en halv mio. tolkesituationer pr. år i den offentlige sektor i Danmark (primært indenfor sygehusvæsenet, retsvæsenet, politiet, folkeskolerne og borgerservicecentre). Benyttelse af fremmødte tolke er sjældent omkostningseffektiv og er anledning til et stort ressourcespild, eksempelvis på grund af lang transporttid og manglende fremmøde. Aktuelt eksempel hos EnergiMidt: Et translationsbureau i regionen er koblet op med Viborg Sygehus, som får formidlet kontakt til den enkelte tolk via internettet.

10 Tilslutningspligt til antenneforeninger Stavnsbindinger har givet forringede markedsvilkår, hvilket har resulteret i utilfredse og frustrerede borgere. EnergiMidt følger problematikken tæt, fordi den også berører borgere, som ønsker at blive kunder hos os.

11 Indførelse af en varedeklaration på bredbåndshastigheder EnergiMidts udgangspunkt: Det er kun rimeligt, at kunderne ved, hvad de køber – ligesom det gør sig gældende ved alle andre varekøb. De tiltag, der har været indtil nu, har ikke været vidtgående nok og har derfor ikke talt nok ind i kundernes behov. Derfor arbejder energiselskaberne på et oplæg, som tydeligt tilkendegiver præcise produktoplysninger, herunder eksempelvis angivelse af den reelle internethastighed og ikke blot en teoretisk mulighed for samme.

12 Tak for opmærksomheden

13 Trådløse vs. faste netværk For mange virksomheder handler det ikke om ENTEN-ELLER men BÅDE-OG. Trådløs teknologiFiberforbindelser StyrkerSvaghederStyrkerSvagheder Stor mobilitetMange masterSuveræne up- og download- hastigheder Relativt store etableringsom- kostninger Hurtig udrulning Delte båndbredder Stor datasikkerhed Manglende fleksibilitet


Download ppt "Perspektiver og muligheder for fremtidig udbygning af den digitale infrastruktur i Region Midtjylland? v/ Jens Jørn Justesen, formand for EnergiMidt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google