Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Folkeskolereformen2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Folkeskolereformen2014."— Præsentationens transcript:

1 Folkeskolereformen2014

2 og vejen bliver til mens vi går…
Vi er på vej, og vejen bliver til mens vi går… Det er en stor og omfattende proces. Vi er langt fra i mål og det når vi heller ikke til 1. aug. Men vi er klar til at tage fat og skabe liv og mening bag tankerne og ide’erne. Vi kaster os ud i det, velvidende at vi ikke er istand til at gennemtænke alle detaljerne og udfører alle ide’er og intentioner fra starten. Der vil sikkert komme justeringer og og ændringer undervejs. Reformen er en proces, der for alvor tager sin begyndelse pr. 1. aug. 2014, men som vil udvikle sig og kvalificerer sig løbende de næste år.

3 Hvad er formålet med skolereformen?
Formålet er, at alle elever skal blive så dygtige som de kan blive; at mindske betydningen af den sociale arv; og som en helt naturlig del af skolens opgave at højne elevernes trivsel.

4 Mere bevægelse i skolen. Eleverne skal være aktive i gennemsnit 45 min
Mere bevægelse i skolen. Eleverne skal være aktive i gennemsnit 45 min. pr. dag. Lektiehjælp er en del af skoledagen Engelsk fra 1. kl. Tysk fra 5.kl. Mere dansk og matematik i Junioruniverset Flere timer til musik, håndværk og design

5 Hvor længe skal man gå i skole næste skoleår. -3
Hvor længe skal man gå i skole næste skoleår? klasse skal gå i skole i 30 timer ugentlig, klasse i 33 timer ugentligt og klasse i 35 timer ugentlig. Dvs kl – dagligt Kl – mandag, onsdag og torsdag kl – tirsdag og fredag

6  0. – 2. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8.00 – 9.45 Fag incl. 15. min bevægelse 9.45 – 10.00 Pause 10.00 – 11.30 Fag 11.30 – 12.15 Pause incl. spisepause 12.15 – 13.00 13.05 – 14.00 UU

7  3. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8.00 – 9. 45 Fag incl. 15. min bevægelse 9.45 – 10.00 Pause 10.00 – 11.30 Fag 11.30 – 12.15 Pause incl. spisepause 12.15– 13.00 13.00 – 13.15 13.15 – 14.00 UU

8  4. – 6. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8.00 – 9.45 Fag incl 15. min bevægelse 9.45 – 10.00 Pause 10.00 – 11.30 Fag 11.30 – 12.15 Pause incl. spisepause 13.00 – 13.15 fag 14.00 – 15.00 UU/ ***Fag Studiestund *** 5. og 6. årgang skal have 1 ugentlig faglektion mere end 4. årgang

9 Lærernes arbejdstid Lærerne kommer til at tilbringe hele deres arbejdstid på skolen. Det meste af skole-hjem samarbejdet kommer til at ligge indenfor lærernes arbejdstid, som er: Mandag 7.30 til 15.30 Tirsdag 7.30 til 16.00 Onsdag 7.30 til 16.00 Torsdag 7.30 til 15.30 Fredag 7.30 til 14.30

10 SFO’en SFO’en åbningstider ændres forholdsmæssigt i forhold til den forlængede skoledag og vil fremover være som følgende: 6.30 – 8.00 – Morgen 14.00 – Mandag til torsdag 14.00 – Fredag Prisen ændres tilsvarende i forhold til den reducerede tid. Der er fortsat pasning på skolefridage.

11 SFO medarbejdere i skoledelen
SFO’ens medarbejdere vil alle i større eller mindre omfang komme til at løse opgaver i skolen. Det kan være: støtteopgaver på elever med særlige behov støtteopgaver i store klasser fag hvor der tidligere har været holddeling eks. musik, håndarbejde Undervisning i fag, hvor den enkelte medarbejder har særlige kompetencer

12 Den åbne skole Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund. Den åbne skole er en folkeskole, som inddrager sin omverden. Det kan være lokalsamfundet, musikskolerne, idrætsforeningerne, det lokale Røde Kors eller bymuseet. Kultur- og foreningslivet skal indgå i skolen, så deres aktiviteter understøtter det, eleverne generelt skal lære. Erhvervslivet er også en del af den åbne skole. Konkrete aftaler i Nustrup og Sommersted: Kirke og samfund Kirkekor

13 Lektiehjælp/Studie stund
Skolen skal tilbyde lektiehjælp 2 timer pr. uge. Tilbudet er frivilligt frem til næste folketingsvalg Men vi håber at alle vil benytte sig af tilbuddet Der vil blive lavet et system via intra, hvor man tilmelder/framelder for 1 periode af gangen. (Det vil dog være muligt med ”dag til dag” framelding i særlige tilfælde.) Vi forventer fortsat at børn og forældre er sammen om skolearbejdet derhjemme i form af læsetræning mv. Der vil for SFO børn med eftermiddagsmodul være et pasningstilbud i SFOen hvis lektiehjælpen fravælges.

14 Understøttende undervisning
Som supplement til den faglige undervisning Det kan være mange forskellige tilbud som understøtter den enkelte elevs motivation for læring. Tid til bevægelse Tid til fordybelse ”Kirke og Samfund” (Primært for 3. kl.) Kor Kreative aktiviteter Spil Sociale aktiviteter Fagligt understøttende tilbud som eks. læseskub

15 Understøttende undervisning fortsat..
Vi har for alle klassers vedkommende planlagt 15 min. bevægelse dagligt i det første modul Derudover vil der være følgende tid til den understøtende undervisning: I børneuniverset er der 3 timer ugentligt foruden studiestund/lektiehjælp I 4. kl. er der 1. time foruden studiestund I 5. og 6. kl. er der ingen ekstra tid ud over studiestund

16 Konkrete informationer vedr. FNS
Den traditionelle klasselærerfunktion ophører og i stedet er der 2 primære voksne omkring hver klasse, som fordeler klasselæreropgaverne imellem sig. Vi har i fagfordeling og skemalægning forsøgt at bibeholde lærertilknytningen. Der kan dog være ændringerne i overgangen fra Børneunivers til Junioruniver Vi skal ansætte 2 nye lærere og 1 pædagog. Der er ansættelsessamtaler for lærerstillingerne d. 30. juni. – DERFOR kan vi ikke have klasseskemaerne klar inden børnene går på ferie. De vil blive lagt på intra i ude 32

17 SFO i uge 32 Der er SFO tilbud på begge matrikler i uge 32 Nye 0.kl. børn har mulighed for at starte i SFO en uge før skolestart. Tilbuddet gælder som følgende: Hvis man kun har tilmeldt sit barn til morgenmodulet, har man på skolefrie dage pasningstilbud fra 6.30 – 14.00 Hvis man kun har tilmeldt sit barn til eftermiddagsmodul, har man på skolefrie dage pasningstilbud fra kl – /16.00 (fredage)

18 1. skoledag 1- 6. kl. starter d. 11. aug. kl. 8.00 og følger skemaet.
Forældre er velkommen 1. skoledag. Der vil være kaffe og tid til snak med ledelsen i SFO’en fra kl – 12.00

19 og vejen bliver til mens vi går…
Vi er på vej, og vejen bliver til mens vi går… Det er en stor og omfattende proces. Vi er langt fra i mål og det når vi heller ikke til 1. aug. Men vi er klar til at tage fat og skabe liv og mening bag tankerne og ide’erne. Vi kaster os ud i det, velvidende at vi ikke er istand til at gennemtænke alle detaljerne og udfører alle ide’er og intentioner fra starten. Der vil sikkert komme justeringer og og ændringer undervejs. Reformen er en proces, der for alvor tager sin begyndelse pr. 1. aug. 2014, men som vil udvikle sig og kvalificerer sig løbende de næste år.


Download ppt "Folkeskolereformen2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google