Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Line Holst Jensen Mette Wybrandt Forældre, børn & læring

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Line Holst Jensen Mette Wybrandt Forældre, børn & læring"— Præsentationens transcript:

1 Line Holst Jensen Mette Wybrandt Forældre, børn & læring
UDVIKLING AF KREATIVE FAGLIGE VÆRKTØJER Indenfor alle faglige områder INNOVATION AF MØDER & LÆRINGSFORLØB Design, facilitering & undervisning NETVÆRK Netværkskompetence, netværks-organisering & netværkskultur Forældre, børn & læring Oplæg Værktøjer Inspiration Projekter Integration & medborgerskab Oplæg Værktøjer Inspiration Projekter Projektmentor Ideudvikling Fundraising Projektmentor Projektafslutning Værktøjer Værktøjskasser til skole-hjem samarbejde Værktøjskasser til medborger skabs- undervisning MødeBoxen© Startpakke til netværksgrupper MødeBoxen© Startpakke til netværksgrupper Læs mere på Læs mere på

2 5 skole-hjem værktøjskasser Styrk skole-hjem samarbejdet med fokus på nydanske forældre
Kan anvendes af alle skoler uanset antal nydanske elever Indeholder konkrete metoder til at planlægge og gennemføre: Skoleledelsen Fokus på skolens overordnede rammer for skole-hjem samarbejde og forudsætter, at skolen har de øvrige værktøjskasser Team- mødet Forældre- mødet Skole-hjem samtalen & hjemme- besøget Forældre- didaktik Værktøjskasserne kan rekvireres hos Dafolo

3 Fra viden til praksisrettet værktøj
Erfaringsindsamling: Integrationsministeriet Skole & Samfund Tosprogs-Taskforcen UC2 Dettevirker UC Lillebælt Dansk Flygtningehjælp Konferencer, kommuner & skoler Forskning Nordahl (Skole og hjem) Desforges (Impact of parental involvement) DPU (Skole-hjem samarbejde som kulturel selvfølgelighed) Good-Id (Good intercultural dialogue in schools’, Ulla Kofoed m.fl.) Værktøjskasserne er udviklet, afprøvet og evalueret af 10 pilotskoler i Albertslund & Slagelse kommune (2009), og Guldborgsund, Frederiksberg, Sønderborg & Fredericia Kommune (2010)

4 Jeres erfaringer med anerkendende skole-hjem samarbejdskultur
Vend jer mod sidemanden, og tal om: Det I brænder for at udvikle i skole-hjem samarbejdet I har 5 minutter

5 Formålet med værktøjskasserne
Forbedre de nydanske elevers læringsresultater ved at styrke skole-hjem samarbejdet mellem skolen og de nydanske familier ved at: Få de nydanske forældre til at: føle sig trygge i skole-hjem samarbejdet forstå, hvad formålet med skole-hjem samarbejdet er forstå, hvor vigtigt det er, at de deltager aktivt i deres barns skolegang og læreproces, hvilken rolle de kan spille i den forbindelse, og hvilken resurse de udgør for deres barns læringsresultater og videre uddannelses- og erhvervsvalg. Give lærerne mulighed for bedre at forstå de nydanske forældres udgangspunkt. Få afklaret de fælles forventninger til skole-hjem samarbejdet.

6 Brug værktøjskassen Skoleledelsen til..
Planlægge og gennemføre en dialogproces, hvor skolen stiller skarpt på skole-hjem samarbejdet for at skabe en anerkendende skole-hjem samarbejdskultur Undersøgelser viser, at det er vigtigt at: Skolens ledelse arbejder bevidst med at opbygge en anerkendende skole-hjem kultur Skolen melder formålet med skole-hjem samarbejdet tydeligt ud og løbende afklarer forventningerne til samarbejdet med forældrene, bl.a. fordi mange forældres skoleoplevelser er anderledes end det, de oplever i nutidens folkeskole At inddrage forældrene som en ressource for deres børns læring og lytte til elevens stemme i skole-hjem samarbejdet

7 Det er skolelederen, der skal tage initiativet
….til dialogprocessen, der består af en rækker møder, hvor medarbejdere, bestyrelse og elevråd sætter fokus på at skabe en anerkendende skole-hjem samarbejdskultur Brug værktøjskassen som inspiration eller et trin for trin værktøj Afsæt 3 måneder til møderækken, hvor skolen 1. Reviderer skolens principper for skole-hjem samarbejde 2. Planlægger det der konkret skal gøres for at omsætte de nye input til principperne til handlinger i hverdagen. Planlæg i god tid, så møderækken passer ind i forhold til skolebestyrelse, medarbejdere, pædagogisk rådsmøder osv.

8 Ruten – overblik over dialog-processens møder/aktiviteter

9 Indhold og tidsplan - overblik over formål med og tid for de enkelte møder

10 Drejebogen – opskriften til mødet

11 Brug den selvforklarende værktøjskasse på denne måde….
Afsæt god tid til at orientere jer i værktøjskassen: A. Få med ”Ruten” overblik over møderækken B. Få med ”Indhold og tidsplan” overblik over formålet med de enkelte møder C. Slå op på fanebladet ”Opstartsmøde i ledelses- teamet” og tag drejebogen og Arbejdsarket frem. D. Sæt USB nøglen i computeren og åbn filen”1 – Dias til opstartsmøde i ledelsesteamet”. E. Gennemgå drejebogen. Find systematikken i drejebogen, dias og arbejdsark F. Planlæg et skoleledelsesteammøde, hvor dialogprocessen og tidsplanen tilrettelægges

12 EKSTRA DIAS

13 Syn på forældrenes rolle
Forventninger til ansvars- og rolle- fordelingen i skole-hjem samarbejdet Syn på forældrenes rolle Pligt Opbakning Deltagelse Ansvar Bruger Mål med uddannelse Uddannelse Samfund/ demokrati Uddannelse (individ i samfund) Kunde-tilfredshed Rationale /mål Kompensere Konsensus Anerkendelse  Konkurrence Magt-fordeling Information Fællesskab Partnerskab Brugerstyring Værdier Tillid Social lighed Demokrati Motivation Læring Kompetencer Service Kvalitet Omstilling Ledelse Værktøjskassen Skoleledelsen • Skoleledelsesteam

14

15

16

17 Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget - Arbejdsarket

18 Værktøjskassen Forældredidaktik FamilieopgaveArk – matematik – eksempel mellemtrin

19 Værktøjskassen Forældremødet: Aktivitetskort eksempel 1

20 Værktøjskassen Teammødet Guide Post 2


Download ppt "Line Holst Jensen Mette Wybrandt Forældre, børn & læring"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google