Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hverdagsrehabilitering - erfaringer Skanderborg Kommune Hjælp er godt, at kunne selv er bedre!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hverdagsrehabilitering - erfaringer Skanderborg Kommune Hjælp er godt, at kunne selv er bedre!"— Præsentationens transcript:

1 Hverdagsrehabilitering - erfaringer Skanderborg Kommune Hjælp er godt, at kunne selv er bedre!

2 Den kommunale verden B estiller –Visitation (sygeplejersker og terapeuter) U dfører –Hjemmeplejen (SOSU) M odtager –Borger Hjælp er godt, at kunne selv er bedre!

3 § 1. Formålet med denne lov er 1)at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer 2)at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og 3)at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Serviceloven

4 Husk at stille Hjælp er godt, at kunne selv er bedre!

5 ”Hverdags”-rehabilitering Hjælp er godt, at kunne selv er bedre! -Et resultat, hvor en person har genvundet, udviklet eller vedligeholdt sin funktionsevne, i et omfang så den svarer til personens egen opfattelse af et selvstændigt og meningsfyldt liv. Udvikling af funktionsevne!

6

7 Investering I borgerens livskvalitet og kommunens økonomi Hjælp er godt, at kunne selv er bedre!

8

9 Se borgerne med nye øjne Hjælp er godt, at kunne selv er bedre!

10 Handle hierarki Hjælp er godt, at kunne selv er bedre!

11 Faglige tilgange 1 Kontakt etablerende Midlertidigt mål, hvorefter nedenstående mål fastlægges 2 Udredende Midlertidigt mål, hvorefter nedenstående mål fastlægges 3 Kompenserende Lindre og aflaste eks. terminale borgere 4 Aktiverende Fastholde den aktuelle funktionsevne 5 Udviklende (Rehabiliterende) Udvikle funktionsevnen Kilde Fællessprog 3 Hjælp er godt, at kunne selv er bedre!

12 Tværfagligt visitationsteam Hjælp er godt, at kunne selv er bedre!

13 Vi skal lære af vores erfaringer! Hjælp er godt, at kunne selv er bedre!

14 Er der flere Hjælp er godt, at kunne selv er bedre!

15


Download ppt "Hverdagsrehabilitering - erfaringer Skanderborg Kommune Hjælp er godt, at kunne selv er bedre!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google