Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den gode medarbejder Hvad er en god medarbejder?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den gode medarbejder Hvad er en god medarbejder?"— Præsentationens transcript:

1 Den gode medarbejder Hvad er en god medarbejder?
Hviler i sig selv God til at sætte grænser Er positiv Er respekteret Er munter Ved hvad de er gode til Søger komplementær kompetence, hvor de står svagt Kan deres job Nyder deres job Kan sætte nye mål Hvordan bliver man en god medarbejder? Man er nødt til at prøve sig selv af i forskellige sammenhænge og gøre sig sine erfaringer Får præciseret hvad man vil satse på Udvikler en professionel kunnen Udvikler idéer og fører dem igennem Er indstillet på at det tager tid

2 Individ og fællesskab Kjeld Fredens
Kvalificeret At udøve faglig viden og færdigheder (holdninger). Kompetent Evne til at kunne håndtere opgaven anderledes, hvis situationen forandres. Kreativ At udvikle nye og værdifulde ideér og resultater. Innovativ At føre nye og værdifulde ideér og resultater ud i livet. Kvalificeret Kompetent Kreativ Innovativ

3 Fire medarbejdertypers forhold til udvikling i arbejdet og orientering mod arbejdsfællesskabet Den motiverede medarbejder: Mandag Morgen, 2002 30% 25% 15%

4 Videnssamfundets kernekompetencer - ”det hele menneske” Kjeld Fredens
Læringskompetence Kendskab til læreprocesser, strategier og læringsstil og tværkulturel læring; kognitive evner Forandringskompetence Evne og vilje til at flytte sig mentalt, fysisk og rollemæssigt; følelsesmæssige evner Relationskompetence Samarbejdsevne; kommunikation; netværksskabende; sociale evner Meningskompetence At opleve sammenhænge og retning; at værdsætte; identitet; musiske, narrative og intuitive evner

5 Undervisningssyn - undervisning med læring i spændingsfeltet mellem
instruktion…. Lærercentreret Læreren som underviser, didaktiker og vidensformidler Eleven lytter og modtager Fokus på færdigheder og fakta Viden lig fakta som ophobes og huskes ….og konstruktion Elevcentreret Eleven som samarbejdspartner Eleven er aktiv Fokus på læring, kreativitet og samarbejde Viden lig evne til at forandre og anvende fakta

6 Møder – verdens dyreste form for kommunikation Kjeld Fredens
Målsætning: At halvere mødetiden og opnå mere end før Motivator: Regn ud hvor meget et møde koster og vurder, hvad man ellers kunne få for pengene Drøftelse: Hvorfor holder vi møder – hvad er formålet med dette møde? Kan disse formål løses på andre måder end gennem møder? Kan man beskrive formålene på en mere konstruktiv måde? Hvad er et vellykket møde? Hvorfor mislykkes møder? Beskriv 25 måder hvorpå man kan spolere et møde. Før referat over disse skæverter og udlever dem som histogrammer til bilaget Tre banale regler Hvert møde er enestående Man må ikke spilde hinandens tid Mødets succes kan måles på de resultater, der kommer ud af det Forløbet er et fælles ansvar

7 Litteratur Guideline for vidensregnskaber – en nøgle til videnledelse. Erhvervsfremme Styrelsen, erhvervsministeriet,2000 (www.efs.dk)Kompetencemiljøer Vidensamfundets virksomhedsmodel? Kompetencerådet, Mandag Morgen, 2001. Den motiverede medarbejder – kompetencemiljøer i praksis. Kompetencerådet, Mandag Morgen, 2002 Fredens K: Et læringsmiljø for den kompetence medarbejder. I Steen Hildebrandt og Søren Brandi (red.): Kompetenceguldet. Børsen, 2000


Download ppt "Den gode medarbejder Hvad er en god medarbejder?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google