Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan kan undervisningen vitalisere / re-vitalisere de unges

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan kan undervisningen vitalisere / re-vitalisere de unges"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan kan undervisningen vitalisere / re-vitalisere de unges
læringslyst? Netværksmøde ”Anvendelsesorienteret undervisning” Viden- og læringsparadigmer Kommunikation – et valg.

2 Elever –fremtidens voksne
”Børn skal have en opdragelse, der svarer ikke til den nuværende, men derimod den fremtidigt muligt bedre tilstand for menneskeheden. Det vil sige, til meningen med menneskeheden og hele dens bestemmelse.” Immanuel Kant ( )

3 Individets udfordring
”……individualiseringstendenser og krav om personlig stillingtagen til stort set alle livets forhold er fremherskende, ligesom tydelige orienteringspoler glimter ved deres fravær.” Tønnesvang: Selvet i pædagogikken, 2002

4 Værdier Læringslyst Fællesskab Kultur Struktur

5 Relationskompetencer Didaktisk kompetence Analysekompetence
”Den største enkeltfaktor for elevernes læring…” Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, DPU 2008 Læreren Ledelseskompetencer Relationskompetencer Didaktisk kompetence Analysekompetence IT og mediekompetence KL: Nysyn på Folkeskolen, 2010

6 Professionel personlighed
Håndværker Viden Faget Didaktik Øjenåbner Rollemodel Relation Kommunikation Professionel personlighed Værdier Bjerresgaard, 2006

7 Klassisk vidensbegreb
Viden forstås som en ”ting” Eksplicit Udtrykkes sprogligt Udenfor personer Sand eller falsk

8 Viden gennem proces - situationsbundet -handlingsbaseret.
Praksisfællesskaber Aktive deltagere konstruerer identiteter og roller – i relation til fællesskabet.

9 Viden gennem ”flerhed”.
Forudsætningen for videns-tilegnelse er, at flere perspektiver, kulturer eller optikker er i samspil, så parternes forforståelser overskrides. Innovativ læring Bjerresgaard&Kongsted: Elever lærer sammen

10 Socialkonstruktivisme
Psykisk system Viden Psykisk system Tanker Kommunikation Psykisk system Følelser

11 Viden Følelser Erfaringer Viden Følelser Erfaringer
Systemisk forståelse Viden Følelser Erfaringer Viden Følelser Erfaringer Det fælles 3. ”Vi kan aldrig helt forstå verden udenfor os selv, men vi kan via vore egne meningsstrukturer kommunikativt koble os til den ydre verden.” Maturana

12 ”…bare det der med at læreren er opmærksom og prøver at virke sådan rigtig positiv og sådan…det er som om det hjælper, synes jeg. Så har man meget mere lyst til at deltage end hvis de nu bare sidder og ser ud som om de meget hellere vil hjem.” Mette, 16 år

13 ”Såh.. er vi gode til at arbejde sammen…lærer/elev…på den måde at vi har forskellige styrkesider, nu i engelsk….min lærer har boet i England og jeg er ret god til engelsk… såh.. vi bakker hinanden op….det rimer godt i længden, jeg vil sige sådan, man samarbejder med læreren” Anton, 16 år

14   Kommunikation en række valg Indhold Måde Forståelse
  Indhold Måde Forståelse Forståelse Indhold Måde

15 Jeg siger noget om, hvordan jeg tænker om dig.
Sagen / indholdet Et budskab indeholder altid 4 aspekter Jeg siger noget om mig selv Jeg siger noget om vores relation Jeg siger noget om, hvordan jeg tænker om dig.

16 ” En god lærer kan finde ud af at forklare tingene på mange forskellige måder, hvis det nu er at man ikke forstår det…der er virkelig nogle lærere der .. når man ikke lige forstår hvad det er de siger, så forklarer de det bare en gang til på den samme måde. Og måske siger de det bare højere eller sådan noget …og det virker jo egentlig ikke så godt.” Tine, 16 år

17 Hvad skal kommunikation?
Skabe et fælles sprog, så fællesskabet hele tiden konstrueres og genfortælles. Identitet Motivere ”den anden” til at engagere sig helhjertet i løsningsprocessen. Mening Fastholde fokus, give forståelse, så der er forudsætning for ”bedre end før”. Forandring

18 ”Hun skal lytte til, hvad det er jeg prøver at sige og sætte sig ind i det og se det fra min side …og prøve at se, jamen hvordan er det … øh han tænker og: Nå o.k. – så har han brug for at jeg er sådan her.” Simon, 16 år

19 Social konstruktioner

20 Relationsskemaet 1 _______________________________________________ 2
1 _______________________________________________ 2 _____________________________________________________ 3 Relationsskemaet Elevnavne Bjerresgaard&Fibæk Laursen Praktisk pædagogik – metoder i folkeskolen, Gyldendal 2009

21 Litteratur Bjerresgaard: Lærer og personlighed – brug elevfeedback og bliv en bedre underviser, Gyldendal 2006 Bjerresgaard& Fibæk Laursen: Praktisk pædagogik- metodik i folkeskolen, Gyldendal 2009 Bjerresgaard& Kongsted: Elever lærer sammen-gruppearbejde som undervisningsform, Dafolo 2010 Bang, Jørgen og Christian Dalsgaard : Samarbejde – kooperation eller kollaboration, LOM, 2005


Download ppt "Hvordan kan undervisningen vitalisere / re-vitalisere de unges"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google