Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Historie i Grundforløb 2004. Udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2004 Seminarielektor Søren Thorlacius- Ussing. N. Zahles Seminarium 1 Straf.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Historie i Grundforløb 2004. Udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2004 Seminarielektor Søren Thorlacius- Ussing. N. Zahles Seminarium 1 Straf."— Præsentationens transcript:

1 Historie i Grundforløb 2004. Udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2004 Seminarielektor Søren Thorlacius- Ussing. N. Zahles Seminarium 1 Straf og forbrydelse i Renæssancens Ferrara (Efter Michael Nordberg) Norditaliensk bystat (med slægten Este som eneherskere 1250-1597)  Højeste dømmende embede: il podesta (valgperiode 1 år)  Forbrydelse –straf: –Forbrydelse nøje defineret –Straf nøje udmålt

2 Historie i Grundforløb 2004. Udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2004 Seminarielektor Søren Thorlacius- Ussing. N. Zahles Seminarium 2 Ferrara Forbrydelse  Bespottelse –Gud/Jomfru Maria –Hertugen  Drab/mord  Drabsforsøg  Ildspåsættelse/mordbrand  Tyveri –Værdi over 10 L –Værdi under 10 L –Indenfor familien/slægten Straf –Bødestraf:  50/20 L  Vilkårlig fastsat –Halshugning + konfiskation –Afhugning af højre hånd –Hængning + brænding –Korporlige straffe  Hængning  Øje stikkes ud  Slægtning bestemme straf

3 Historie i Grundforløb 2004. Udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2004 Seminarielektor Søren Thorlacius- Ussing. N. Zahles Seminarium 3 Ferrara Forbrydelse  Incest –Krænkeren –offer  Sodomi  Voldtægt Samfundsånd:confontat ore-trøster var medlemmer af lægmandsbroderskabe r – trøste dømte og søge af få tilgivelse Straf  Korporlig straf –Hængning + brænding –Efter situation  Hængning/bødestraf  Fængsel + bøde

4 Historie i Grundforløb 2004. Udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2004 Seminarielektor Søren Thorlacius- Ussing. N. Zahles Seminarium 4 Straf og forbrydelse  Hvilke forhold i et samfund definerer hvad der opfattes som en forbrydelse?  Hvilke formål tjener straffen – hvorledes hænger forbrydelser og straf sammen?  Hvad kan vi tolke ud af et samfunds love, regler og retsafgørelser – var den tids mennesker mere uterlige end i senere perioder? Henrettelser i Ferrara 1441-1510 Tyveri132 Mord/drab75 Mord + tyveri23 Mordbrand 6 Voldtægt10 Sodomi8 Incest2 Hekseri1 Falskmøntneri19 Diverse12 I alt288 Politiske forbrydelser49 Samlet henrettet337

5 Historie i Grundforløb 2004. Udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2004 Seminarielektor Søren Thorlacius- Ussing. N. Zahles Seminarium 5 Overordnede mål og begrundelse Viden om udviklingslinjer i Danmark og Europa (normer, værdier og magtforhold fra 1500-tallet til vor tid) Viden om samfundsstrukturer i Europa – hvad har været kriminaliseret? (ud fra bl.a. kilderne til love og retsafgørelser – kan vi det?) Analysere samspil: materielle forhold og mentalitet (religiøse, ideologiske, filosofiske retninger) Indsigt i styring af samfund via lov og ret (love, straf og adfærdsregulering i samfund gennem tiderne) Have kendskab til centrale begreber knyttet til forbrydelse og straf (straffeteorier, gengældelsesteorier, talionsprincippet, prævention, adfærdsregulering) Arbejde med forskelligartede materialer (erindringer, lov- og regelsæt, billeder, fremstillinger)

6 Historie i Grundforløb 2004. Udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2004 Seminarielektor Søren Thorlacius- Ussing. N. Zahles Seminarium 6 Bud på undervisningsstrategi Vinkel –Den ultimative straf – dødsstraffen i dag set i historisk perspektiv  Dødsstraffen i dag – udenfor Europa - USA  Ole Kollerød i dansk Guldalder  Danmark og Ferrara i renæssancen  Samfundsudviklingen og ændringen af straffeteorier og praksis - hævn, præventiv foranstaltning (alment og individuelt) Tidsramme: –10-15 lektioner

7 Historie i Grundforløb 2004. Udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2004 Seminarielektor Søren Thorlacius- Ussing. N. Zahles Seminarium 7 Forløbets struktur Dødsstraffen i lande udenfor Europa i dag - USA Ole Kollerød i Guldalderens Danmark Forbrydelse og straf i renæssancens Danmark og Ferrara Samfundets retsnormer for forbrydelse og straf gennem tiderne Opsamling/perspektivering

8 Historie i Grundforløb 2004. Udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2004 Seminarielektor Søren Thorlacius- Ussing. N. Zahles Seminarium 8 Opsamling/perspektivering  Kvalificerer denne tilgang til det historisk stof – forbrydelse og straf - elevernes måde bruge historien på i forhold til aktuelle problemstillinger?  Får eleven en mere nuanceret forståelse af, hvorfor visse handlinger har været stemplet som forbrydelse og blevet straffet - forskelligt gennem tiderne?

9 Tak for lån af jeres opmærksomhed Søren


Download ppt "Historie i Grundforløb 2004. Udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2004 Seminarielektor Søren Thorlacius- Ussing. N. Zahles Seminarium 1 Straf."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google