Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Historie 3. - 4. klasse CFU 25. februar 2010 Lene Norup.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Historie 3. - 4. klasse CFU 25. februar 2010 Lene Norup."— Præsentationens transcript:

1 Historie klasse CFU 25. februar 2010 Lene Norup

2 Historie 1. forløb: 3. – 4. klasse
”I bestræbelsen på at koble de små og de store historier, skal der arbejdes med elevernes tidsforståelse. Det er specielt i forbindelse med tidsfornemmelsen, at eleverne oplever, at de selv er en del af historien” Anders Rasch-Christensen Seminarielektor Præsentation af nye forlagsmaterialer til faget CFUs udlånssamling Øvrige ressourcer. Idéer til forløb med eleverne i 3. og 4. klasse Prøv det selv …

3 Historie – Fælles Mål 2009 Formål
Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Undervisningen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie, jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse. Stk. 2. Ved at arbejde med udvikling og sammenhænge i det historiske forløb skal eleverne udbygge deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres viden om, forståelse af og holdninger til egen kultur, andre kulturer samt menneskers samspil med naturen. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik over og fordybelse i historiske kundskabsområder og styrke deres indsigt i kontinuitet og forandring. Stk. 3. Undervisningen skal styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give dem indsigt i, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, og give dem forudsætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder. Undervisningen skal stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at formulere historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden. Kerneområder: Kronologisk overblik Udvikling og sammenhænge Kontinuitet og forandring Liv og livsvilkår Dansk kultur og historie Historisk bevidsthed og identitet Samtidsforståelse Handlemuligheder Viden

4 CKF’erne: De centrale områder
Udviklings- og sammenhængsforståelse Kronologisk overblik Fortolkning og formidling Historiekanon SLUTMÅL Udviklings- og sammenhængsforståelse Sammenhænge og relationer DK og omverden Sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourcer i forskellige historiske perioder kulturmøder og kultursammenstød i dansk, europæisk og global sammenhæng Kronologisk overblik Almindelige betegnelser for tidsepoker og placere dem kronologisk Sammenhænge mellem historiske begivenheder og den tid, som de foregår i Forskellige perioders opfattelser af magt og ret Forholdet mellem den enkelte og fællesskabet Fortolkning og formidling Eksempler på brug af historie fra alle perioder Almindeligt brugte historiske begreber og kildekritik Indkredse historiske emner og temaer og indgå i dialog herom Formulere relevante spørgsmål til emner og temaer og begrunde mulige løsningsforslag Søge oplysninger i forskellige fremstillinger og ved hjælp af historiske begreber og metoder og at bearbejde disse oplysninger vurdere troværdighed af forskellige fremstillinger, som gives af fortiden udforme historiske fortællinger, der tolker dele af historiens udviklingsforløb.

5 CKF’erne: De centrale områder
Udviklings- og sammenhængsforståelse Sammenhænge og relationer DK og omverden Sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourcer i forskellige historiske perioder Kulturmøder og kultursammenstød i dansk, europæisk og global sammenhæng Kronologisk overblik Almindelige betegnelser for tidsepoker og kronologisk placering Sammenhænge mellem historiske begivenheder og den tid, som de foregår i Forskellige perioders opfattelser af magt og ret, og forholdet mellem den enkelte og fællesskabet Fortolkning og formidling Eksempler på brug af historie fra alle perioder Søge oplysninger i forskellige fremstillinger og ved hjælp af historiske begreber og metoder og at bearbejde disse oplysninger - kildekritik vurdere troværdighed af forskellige fremstillinger, som gives af fortiden udforme historiske fortællinger, der tolker dele af historiens udviklingsforløb.

6 Kronologi – tidsperioder & tidslinier
Hit med Historien! - 3. klasse Hit med Historien!- 4. klasse danskhistorie.dk Fra EMU Med illustrationer Fra England Lav selv tidslinier i klassen

7 Historiske grundbegreber, 1. forløb - eksempler
I flg. Faghæfte: Familie Slægt Fællesskab Samfund Tid: fortid, nutid, fremtid Tidsfrise Kronologi Kultur – kulturer Livsvilkår Ritualer Høvding – konge – kejser - …. Naturgrundlag Jæger, samler, jordbruger Tro: korstog – munke – nonner – præst – kloster – kirke Kirke - stat Andre Arbejde Politik Revolution Demokrati Enevælde Lov Ret – rettigheder - retsvæsen Ressourcer Forbrug Magt Reformation Reformer Industrialisering Imperialisme Handel Parlamentarisme Styreformer Velfærd

8 Trinmål efter 4. klasse Udviklings- og sammenhængsforståelse Gravhøje
Fortælle om familie, slægt og fællesskaber og berette om episoder, der har haft betydning for familiens liv fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet og gengive dem i tegning og dramaform kende til hverdagen i andre kulturer.

9 Ressourcer på nettet - Udviklings- og sammenhængsforståelse
Livet ved Bølling Sø i stenalderen Solvognen Rollespil - bronzealder. Hvem er du? På besøg i bronzealderen Bronzealder - Guder og grave Klæd dig historisk ud Historiske boliger i 1900-tallet

10 Trinmål efter 4. klasse Kronologisk overblik Uffe og Vermund
gengive historiske fortællinger fra dansk historie etablere en tidsfrise og relatere den til egen livsverden.

11 Ressourcer på nettet Kronologisk overblik
Danmarks tilblivelse - om arkæologi Fortidens Jelling De nordiske Guder Vikingerne på Lindholm Høje Praktiske opgaver , vikingetid Drag med på vikingetogt

12 Trinmål efter 4. klasse Hvad spiste man?? Fortolkning og formidling
fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv opsøge viden om fortiden i forskellige typer medier

13 Fortolkning og formidling - ressourcer på nettet
Sat ud Drama i oldtiden DR/Skole - Vikingeliv Børn bygger web om vikinger Quiz, spil og sjov om vikingetiden Arkæologi i børnehøjde Fortiden under lup - om arkæologi Saxos Rejse Ørnens Øje Skolen i gamle dage

14 Kanon, 3. – 4. klasse Ertebøllekulturen Tutankhamon Solvognen
Kejser Augustus Jellingestenen Absalon

15 Kanon – ressourcer på nettet
Absalon i borgens dyb Ertebøllekulturen Tutankhamon Solvognen Kejser Augustus Jellingestenen Mortens kanonsider


Download ppt "Historie 3. - 4. klasse CFU 25. februar 2010 Lene Norup."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google