Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Idékatalog til affaldsplaner og affaldsplanlægning DAKOFA 25. februar 2009 Odense.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Idékatalog til affaldsplaner og affaldsplanlægning DAKOFA 25. februar 2009 Odense."— Præsentationens transcript:

1 Idékatalog til affaldsplaner og affaldsplanlægning DAKOFA 25. februar 2009 Odense

2 Disposition Rammer for affaldsplanlægningen 09-12 v. Hanne Johnsen Processen omkring Idékataloget v. Henning Jørgensen Præsentation af ideerne i Idékataloget v. Anders Christiansen

3 Affaldsplan 2009 – 12 kendte og ikke så kendte rammer

4 Kendte rammer Affaldsbekendtgørelsens krav Affaldsstrategi del 1 – næsten kendt Ny batteribekendtgørelse

5 Affaldsbekendtgørelsens krav Indhold: Kortlægning, mål og plan for 4 og 12 år Plandelen: 1. Prognose for fremtidige affaldsmængder. 2. Planlagt import af affald 3. Plan for håndtering af affald med tidsplan 4. Initiativer vedr. emballageaffald 5. Plan for behandlingsanlæg 6. Plan for deponerings- og forbrændingskapacitet, 7. Planens økonomiske konsekvenser

6 1. del af affaldsstrategien Forventes udsendt snart!

7 Ny batteribekendtgørelse Producentansvar Kommuner skal stadig samle ind Indsamlingsmål 45%

8 Ikke så kendte rammer - lige nu! Del 2 af affaldsstrategien - affaldssektorens organisering - kapacitetsplan for deponering Del 3 af affaldsstrategien -affaldsrammedirektivet Nye bekendtgørelser - deponering og elskrot

9 2. del af affaldsstrategien - affaldssektorens organisering Planlagt ikrafttræden 1. jan. 2010 Nye regler for genanvendeligt erhvervsaffald Erhverv får adgang til genbrugsstationer Nye standardregulativer Behandlingskrav til nye teknologier Transparent økonomi for forbrændings- og deponeringsanlæg

10 2. del af affaldsstrategien - kapacitetsplan for deponering Ny deponeringsbekendtgørelse til april? Overgangsplaner skal være godkendt til juli Kapacitetsplan skal indeholde: Affaldsmængder til 2020 fordelt på: inert, blandet, mineralsk og farligt affald samt forurenet jord Hvilke anlæg, der skal anvises til

11 3. del af affaldsstrategien - affaldsrammedirektivet Skal implementeres senest 12. dec. 2010 Nye nationale genanvendelsesmål Krav om indsats for forebyggelse Frivilligt om separat indsamling af bioaffald Forbrænding bliver nyttiggørelse Retningslinjer for end-of-waste

12 Politisk aftale om forbrændings- og deponeringssektor Når affaldsrammedirektivet er afklaret ? Altså: Delvist ukendte = frie rammer Men måske løbende tilretning - efterhånden

13 Hvorfor et idékatalog? Nationalstrategi uden visioner Sammenhæng med andre planer Mange gode ideer i kommunerne Behov for at samle de gode ideer i et katalog Derfor et Idékatalog og Holiwaste

14 Proces Ideudvikling Ansøgning til Dansk Retursystem A/S Bevilling Valg af konsulent Lille gruppen Følgegruppen

15 Workshop i Århus 60 deltagere fra: Kommuner Affaldsselskaber Rådgivere firmaer Leverandører Medievirksomheder

16 Workshoppens temaer Den fremtidige behandling af affaldet –Mål og strategier, muligheder og begrænsninger (V. Niels Juul Jensen, Strukturforsyningen om udfordringer ved nye rammebetingelser) Bedre affaldsordninger –Hvordan foretager vi de rigtige valg for husholdninger og erhverv (V. Karen Lübben om Vejle Kommunes valg af affaldsordninger)

17 Workshoppens temaer 2 Samarbejde med borgere, erhvervsliv og selskaber –Om affald, miljø, klima og inspiration til festivalens gæster om at gøre en indsats (V. Jan Bechmann, Sektionsleder, Camping- og renovationssektionen, Roskilde festival) Affaldsforebyggelse –Vugge til vugge konceptet om at blive affaldsfri, samfundsansvar så det batter

18 Workshoppens form Udvikling af ideer i arbejdsgrupper under ledelse af proces Ole fra COWI 4 grupper 4 emner = 32 grupper

19 Fra 155 til 44 Sammenskrivning og finpudsning Følgegruppe har prioriteret (og tak for hjælpen ) Fra 155 til 44 idéer

20 Det dynamiske Idékatalog

21 Tidsplaner der ikke hænger sammen set med kommunale briller Hvad med affaldsreformen? Affaldsregulativer 01.01.10 Åbning af genbrugsstationer 01.01.10 Gebyrer 01.01.10 Datamodel 01.01.11 Skal der laves tillæg eller ny plan ?


Download ppt "Idékatalog til affaldsplaner og affaldsplanlægning DAKOFA 25. februar 2009 Odense."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google