Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udmøntning af anvendelsesorientering på hf

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udmøntning af anvendelsesorientering på hf"— Præsentationens transcript:

1 Udmøntning af anvendelsesorientering på hf
Specielt på hf-enkeltfag Link fra UVM Links til anvendelsesorientering Anvendt hf Hvad er anvendelsesorientering? Hele hæfter: ”Anvendt hf” Emotionel lækage

2 1. af 5 former for anvendelse
Anvendelse af dele af et fag i faget selv Eks. Hukommelsestræning: Teori om hukommelsens opbygning Psykologiens vejs s Brug af forskellige teknikker til at huske: Mnemoteknik, søgen efter mening, gentagelse, danne flere forbindelser i hjerne til samme emne Eller blot: faglig formidling af stof

3 Hukommelsen fortsat Supplerende læsning: ”Træning af arbejdshukommelsen giver gode resultater – ifølge svensk forskning Formidling af fagligt stof eksamensopgave: Se bilag Chathistorie fra KD Tekst med eksamensspørgsmål og link

4 2. af 5 former for anvendelse
Anvendelse af dele af et fag i andre fag Eks. Psykoanalyse i forbindelse med litteraturfortolkning fx omkring ”det ubevidste” Freuds personlighedsmodel, fortrængning og drømmen som vejen til det ubevidste Tekster: Chr. Kampmann: ”Emilie Grüen”, Tove Ditlevsen: ”Vorherrebevares”, Panduro: ”Uro i forstæderne” (Kilde: red. Jensen og Lassen: ”Det ubevidste – en antologi”, Dansklærerforeningen 1986)

5 3. af 5 former for anvendelse
Anvendelse over for professioner – i uddannelses- og arbejdsliv Eks. Kommunikation: Transaktionsanalyse, kommunikationsniveauerne, girafsprog Rollespil over eksempler på god/dårlig kommunikation fx læge – patient, studievejlede – kursist, bankrådgiver – kunde, veninde - veninde

6 4. af 5 former for anvendelse
Anvendelse i forhold til almene samfundsmæssige og etiske problemstillinger Eks. Skal donorbørn kende deres far? Fædres betydning for børns opvækst. Kønsroller, forældreroller, identitet Tekst:”Alle Har da en far”,

7 5. af 5 former for anvendelse
Anvende kursisternes egen livspraksis, dannelse og personlighedsudvikling Eks: ”Unge på druk” se tv-udsendelse herom Socialpsykolog: Grupper, normer, holdninger Arv og alkohol ”Sårbarhedsmoden” godartet og ondartet alkoholisme (weeknavisen 20/12 11) Link i ”Tekster..”)

8 Flerfagligt samarbejde
På HF vucfyn har vi pakker som sigter på optagelse på semiprofessionelle uddannelser Psykologi indgår i flg. pakker: Socialrådgiverpakke med dan, eng, sam Pædagogpakke med dansk, eng, sam Sundhedspakke med dan, eng, biologi Flow med dan, eng, kul, drama (politipakke)

9 Socialrådgiverpakke 2 flerfaglige projekter en uge til hvert
Fagene dan, eng, sam, psy Michael Moore: ”Sicko” – en film om det amerikanske sundhedsvæsen Psykologisk teori: traumatisk krise (Cullberg) Hovedtab og deltab Ontologisk tryghed i det amerikanske samfund Desuden har vi kontakt med Den sociale højskole (Sml. sundhedspakken)

10 Pædagogpakke Flerfagligt samarbejde en dag, med de 4 fags lærere, i dan, eng, sam, og psy Film: Aronovsky: ”Requim for af dream” Procedure: Se filmen herefter 4 grupper som arbejder med en faglærer om hver deres faglige synsvinkel på filmen Psy.: Forældre-børn-relationer, misbrug og udvikling i tidlig barndom, eksistentiel psykologi og mgl. indhold i livet, drømmen om:15 minutes of fame

11 Flerfagligt projekt Pædagogpakken valgte i år projekt under temaet: Børn i Dk Temaerne blev: Alkoholikerbørn, incestofre, børn med generelle indlæringsvanskeligheder, omsorgssvigt, børn og eventyr Produkt: Projektrapport som blev rettet af dansk og engelsklæreren og senere præsenterede gruppen deres rapport for klassen i form af Power Point (formidling af fag i faget)

12 Faglig toning på enkeltfag
Anvendelse af faget i videregående uddannelse og erhverv Eks. Politi, fængselsbetjent I forbindelse med hvert stofområde tænkes: ”Hvordan kunne politi, fængselsbetjente tænkes at kunne anvende det lærte? Det fremstår ikke som krav i politiuddannelsen

13 Kernestof: udviklingspsykologi
Omsorgssvigt i Grønland, politiets rolle i Nuuk mht. omsorgssvigtede børn Mønsterbrydertanken – samarbejde med SSP Unges pokerspil på nettet – vejen til kriminalitet?

14 Socialpsykologi Grupper og bander ”Unge på druk”
Kommunikation: At tale konflikter ned, transaktionsanalyse Social attribuering Holdninger, stereotyper og fordomme Ledelsesformer, autoritet og lydighed Mobning på arbejdspladsen

15 Voksenslivets udfordringer
Traumatisk krise og at tale med mennesker i krise Psykologiens vejs s Case: ”En ulykke” JP. 15/ Video: ”Med døden på jobbet” + ”Politikultur og psykiske traumer” (Psykologisk set april 2003) Arbejde, ledelse, livsform

16 Stress et detaljeret eksempel
Teori om stress fra ”Psykologiens veje” s omstående om ”Politikultur …” og ”Med døden på jobbet” Stresstest fra Internettet Stress og dit tidligere job sml. med ”De 6 guldkorn” KD.”Stress: Du skal udvikle dig ud af stressen” Åndelige teknikker, som før blev brugt til at gøre medarbejdere mere effektive, bruges i dag som redskaber, der skal forebygge stress”

17 Vidnepsykologi/perception
Perceptionslovende, Psykologiens veje s Indre og ydre faktorers betydning for perceptionen Perseptionen og afhøringens pålidelighed Dvd: ”Farlige forklaringer” om afhøring af børn

18 Kan vi se om folk lyver? ”Løgnens sprog” Videnskab dk: ”Løgnens ansigt” Kan vi trænes til at afsløre løgnere? (se Emotionel lækage)

19 Anvendelse af fag i faget - hukommelse
Teori: Psykologiens veje” s Formidling af dagens lektie grupper og matrixgrupper Case: ”Træning af arbejdshukommelsen giver gode resultater” (eksamensspørgsmål: Gør rede for hukommelsens opbygning og perceptionens betydning, analyser teksten og giv en psykologisk funderet kommentar)

20 Træn din egen hukommelse
Hvad kan jeg selv gøre for at træne min hukommelse? Brainstorm som førte frem til: Mnemoteknik, finde mening, danne billeder og egne tanker om stoffet, bruge flere forbindelser til genkaldelse, repetition

21 Anvende faget og fagets metode på et aktuelt emne
Emne: Speltmødre (jeg vil bruge indslaget under repetition) Link til speltmødre fra Dr 2 10/2 12 Hvordan kan du anvende din psykologiske viden på indslaget om speltmødre?

22 Mine forventninger til klassens svar på speltmødre
Udviklingspsykologi: Tilknytningsteori, Stern, Erikson Identitet, moderrollen som identitetsgiver Kønsroller, rollekonflikter Socialpsykologi: Familietyper og livsformer In- outgroup, normer holdninger og fordomme

23 Eksamensspørgsmål om speltmødre
Tema: Socialpsykologi Materiale: ”Findes speltmødre i virkeligheden?” Berlingske 21/1 2012 Opgave: Der ønskes en analyse af teksten idet du inddrager begreber fra socialpsykologien: Stereotyper og fordomme, grupper, familietyper og roller. Perspektiver til udviklingspsykologien idet du inddrager hensynet til barnets tarv.


Download ppt "Udmøntning af anvendelsesorientering på hf"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google