Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Milepæle for tiltag til øget sikkerhed til søs Skibsinspektør Steen Nielsen Søfartsstyrelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Milepæle for tiltag til øget sikkerhed til søs Skibsinspektør Steen Nielsen Søfartsstyrelsen."— Præsentationens transcript:

1

2 Milepæle for tiltag til øget sikkerhed til søs Skibsinspektør Steen Nielsen Søfartsstyrelsen

3 Den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS) Kapitel V - Sejladsens Betryggelse Kapitel IX - Sikker skibsdrift Milepæle !

4 Kapitel V - Sejladsens Betryggelse n Operative krav rettet mod Administrationen n Operationelle krav rettet mod skibet/rederen n Tekniske krav og introduktion af nyt udstyr u Gælder som udgangspunkt for alle skibe –Tilpasning samt indfasning for eksisterende skibe

5 Operative krav rettet mod Administrationen n Deltagelse i den internationale Ispatrulje service (financiering) n Etablering af Hydrografiske tjenester (Søkort og afmærkning) n Etablering af Vejrtjenester n Etablering af u Skibsrutesystemer u Skibsmeldesystemer u Skibstrafiksystemer n Etablering af SAR-systemer n Fastsættelse af Besætningens størrelse og kvalifikationer

6 Operationelle krav rettet mod skibet/rederen* n Vedligeholdelse af udstyr n Planlægning af rejsen* n Anvendelse af af Skibsrute- Skibsmelde- og Skibstrafiksystemer n Opdatering af nautiske publikationer n Registrering af nautiske aktiviteter n Anvendelse af et fælles sikkerheds- og arbejdssprog* n Afgivelse af faremeldinger n Pligt til at assistere personer i nød n Operationelle begrænsninger for passagerskibe n SAR planer for passagerskibe på faste ruter

7 Tekniske krav n Broindretning (effektivitet, ergonomi og udsyn) n Elektronisk forenelighed n Godkendt udstyr n Udstyrskrav (IMO performance standarder) n Integrerede brosystemer

8 Nye udstyrskrav n ECDIS som alternativ til nautiske kort og publikationer n En GPS eller tilsvarende n En Radarreflektor i mindre skibe n Nu tre radar typer; u En 9 GHz Radar med elektronisk spor facilitet (Electronic Plotting Aid - EPA) u En 9/3 GHz Radar med automatisk spor facilitet (Automatic Tracking Aid - ATA) u En 9/3 GHz Radar med automatisk plottefunktion (Automatic Radar Plotting Aid - ARPA) n En log eller tilsvarende n Et ekkolod eller tilsvarende elektronisk udstyr

9 Nye udstyrskrav n Et automatisk identifikationssystem (AIS) n En selvstyrer eller et ”spor kontrol system” n En sort boks (VDR)

10 MILEPÆLE n Etablering af Skibsrutesystemer n Anvendelse af integrerede brosystemer n ECDIS n AIS

11 Etablering af skibsrutesystemer

12 Nutidens broindretning

13 Fremtidens brosystemer Den integrerede bro

14 Integrerede brosystemer Integrated Bridge Systems (INS)

15 ECDIS Electronic Display and Information System

16

17

18 AIS Automatic Identification System

19 Kapitel IX Sikker skibsdrift n Gælder for alle større skibe og rederier der opererer disse skibe u Indfasning frem til 1. Juli 2002, afhængig af Skibstypen n En sikkerhedsledelse i henhold til ISM-koden n En sikkerhedspolitik n En rederi administration n En kontaktperson i rederiet (en Designeret person) n Skibsførerens ansvar og autoritet n Nødvendige ressourcer og personel n Fastlagte procedurer for operation af skibet

20 Kapitel IX Sikker skibsdrift n Fastlagte nødprocedurer n Fastlagte rapporteringssystemer n Vedligeholdelse af skib og udstyr n Dokumentation herunder dokumentstyring n Krav om opretholdelse og egenkontrol n Certificering og kontrol

21 ISM Koden som en milepæl n Identifikation og forpligtigelse af skibsrederen eller dennes repræsentant n Operationelle krav til driften af et rederi n E t dokumenteret system u Der beskriver nøglefunktioner i forbindelse med skibets operation, såvel i skibet som på rederiet u Der opfylder såvel nationale som internationale standarder u Hvis efterlevelse og løbende udvikling kan verificeres


Download ppt "Milepæle for tiltag til øget sikkerhed til søs Skibsinspektør Steen Nielsen Søfartsstyrelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google