Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Navigatoriske publikationer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Navigatoriske publikationer"— Præsentationens transcript:

1 Navigatoriske publikationer
Der findes en række navigatoriske bøger og publikationer, som du bør kende. Omfanget af publikationer som du kan få brug for, afhænger af din interesse, fartøjstype og i hvilke farvande du vil sejle, og med hvilket formål. Mange nyttige informationer kan også findes på internettet og du kan endvidere downloade mange publikationer gratis. Nedenfor er listet nogle bøger og publikationer, du bør have, afhængig af dit sejladsformål. Joller, speedbåde, korte dagsture m.v.: Grundlæggende kendskab til sejlads med mindre fartøjer og speedbåde. Anvendes til undervisning til ”Speedbådsbeviset”. "Kort 1 • INT 1" indeholder symboler, forkortelser og begreber, der anvendes i såvel internationale som nationale kort. Kan downloades her: Kort 1 "Afmærkning af danske farvande, 8. udgave" indeholder beskrivelse af Farvandsvæsenets regler for afmærkning og dennes anvendelse i dansk afmærkningsområde, der omfatter danske, færøske og grønlandske farvande. Kan downloades her: Afmærkning ”De internationale søvejsregler” bør ligge i din båd (eller hjemme) og er et ”must” for alle navigatører. © Dragør Navigationsskole

2 Navigatoriske publikationer
Til duelighedsbeviset; sejlbåde, motorbåde, længere ture med havneanløb i danske farvende m.v. Samme bøger som til speedbåd, derudover anbefales følgende bøger: ”Den Danske Havnelods” er uundværlig, når du skal anløbe en ny havn. Opdateres ikke længere, men overgår til internetudgave: ”Fiskeriårbogen” er også relevant for fritidssejlere og indeholder mange praktiske oplysninger om danske farvande. Anvendes til undervisning til ”Duelighedsbevis for fritidssejlere”. "Dansk Fyrliste 2011" indeholder oplysninger om position, fyrkarakter, lysevne, flammehøjde mv. for samtlige danske, færøske og grønlandske fyr samt oplysninger om tågesignalstationer, racon, DGPS-stationer og AIS-afmærkning. ”Dansk Fyrliste 2011” udgives ikke i en trykt version, men kan downloades her: Husk!! Brugerhåndbøger, vejledninger og manualer for alt dit udstyr, motor m.v. © Dragør Navigationsskole

3 Navigatoriske publikationer
Yachskipper’en, der sejler i og uden for danske farvande. Samme bøger som til duelighedsbeviset, derudover anbefales følgende bøger: Afhængig af farvandsområde skal du supplere din skibskiste med relevante bøger, tidevandstabeller, havnelodser m.m. Gå f.eks. til og find de relevante publikationer. © Dragør Navigationsskole

4 Navigatoriske publikationer
Erhvervsfartøjer skal altid føre en form for dagbog, dvs. kursbog, skibsjournal og maskinjournal. Ud fra kursbogen kan man rekonstruere skibets sejlads ud fra de sejlede kurser og distancer (kan også ske elektronisk). Skibsdagbogen giver også en ide om skibets sejlads, men gengiver også skibets rutiner og hændelser, også i havn. Maskinjournalen er en driftsbog over maskineriets drift, opstart, kørte driftstimer, olieforbrug og andre hændelser i maskinrummet og skibets tekniske drift. Selv som fritidssejler bør du også have en ”logbog” til at notere din sejlads, hændelser, avneophold m.v. Dette kan være både nyttigt og underholdende på et senere tidspunkt, men også en god dokumentation for hvor du har været på et tidligere tidspunkt, såfremt der skulle opstå en retslig situation senere. Se næste side: © Dragør Navigationsskole

5 ”Skibsjournal” © Dragør Navigationsskole


Download ppt "Navigatoriske publikationer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google