Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: ""— Præsentationens transcript:

26 Sejladsplanlægning

27 Formål At udføre sikre og effektive rejser

28 STCW konventionen – om vagthold i skibe
Vagtordninger og vagtprincipper : den forestående rejse skal planlægges på forhånd under hensyn til alle relevante oplysninger, og enhver udsat kurs skal kontrolleres, før sejladsen påbegyndes.                    

29 Skibsføreren - Ansvarlig for sejladsplanlægningen er udført iht. lovgivning og rederiprocedurer - Kan selv forestå planlægning eller kan uddelegere til andre

30 Rejsens planlægning Effektiv planlægning og efterfølgende kontrol
Plads til afvigelser Sikre kontrol med skibets bevægelser Overvågning under sejlads Skib og rejse Kort og lang rejse Manøvreegenskaber Farlig ladning Farvand og trafiktæthed

31 Planlægningens faser Vurdering af forestående rejse
Fastlæggelse af ruten Udformning af nødvendige instrukser Planlægning af sejladsens overvågning

32 Rejsens planlægning Uddelegering til 1. Styrmand
Detaljer ofte hensigtsmæssige umiddelbart inden sejlads ind i områder Aktiv planlægnings- indsats Aldrig spildt arbejde !

33 1. Vurdering af forestående rejse
Samle og ordne alle relevante oplysninger - ud fra en checkliste

34 Checkliste med indhold
Søkort Andre kort Sejladsanvisninger Tidevandsforhold Skibsdata Håndbøger Meteorologiske oplysninger Andre oplysninger om farvande Checkliste til indsamling af oplysninger til sejladsplanlægning : Søkort for ruten : Oversejlingskort Storcirkelkort Stedliniekort Anduvningskort Besejlingskort Diverse kort Planlægningskort Pilot Charts / Routening Charts Sejladsanvisninger Sailing Directions Pilots for rutens farvande Tidevandsforhold Tidevandstabeller for de farvande,der skal besejles Strømkort til brug i særlige områder Skibsdata Oplysninger om manøvreegenskaber Dybgangsforhold ved afsejling, undervejs og ved ankomst Diverse håndbøger Radiomeldesystemer (ALRS Vol.6 og Vol.7) Radionavigationssystemer (Decca, Loran C, RDF og GPS, ALRS Vol.2 og Vol.8) Radartoninger eller andre oplysninger til hjælp ved radarnavigering Ship’s Routening (Traffic Separation Scheme) Fyrfortegnelser (List of Lights) Efterretninger for Søfarende (E.f.S. og N.t.M.) Havneoplysninger (Guide to Port Entry) Meteorologiske oplysninger Meteorologiske prognoser (vejrkort) Seneste vejrmeldinger Diverse oplysninger NAVTEX oplysninger Navigational Warnings for rutens farvande

35 Samle oplysninger Fører vurderer sammen med navigatørerne
Specielt tages hensyn til : Vand under kølen Sikkerhedsafstande Skibets max. fart Bemanding på broen

36 2. Fastlæggelse af ruten Sættes ud i AJOURFØRTE søkort
Også når der er lods ombord ! Afmærke relevante punkter i søkortet Sætte kurser ud og angive retning med pile Ekkolod ! Forberede parallelindeks

37 Særligt trafikerede områder
Sikker fart – dybgangsforøgelse ved krængning Tidevand Fartændringer ved passager Øjeblikkelige manøvrer Drejecirkler Alternative planer Øge brovagten

38 Ved udsætning i søkort:
IKKE FORRINGE SØKORTETS OPLYSNINGER !

39 I STEDET FOR: Supplerende notater udfærdiget af navigations-officeren til støtte for den vagthavende styrmand. Studere notater og sammenligne med kort inden overtagelse af vagten.

40 Stærkt trafikerede områder:
Indhold af notater: Høj- og lavvande Strømmens sætning og fart Sol op og ned Tidspunkt for afsendelse af meldinger Fører gør sig klart på forhånd hvornår vanskelige passager vil opstå og hvor fartreduktion / øget vagthold vil blive nødvendigt.

41 3. De nødvendige instruktioner
Udformer nødvendige instruktioner Kontrol med skibets position under rejsen Tage hensyn til : Skibets navigeringsmidler ETA til vanskelige steder Dag/nat passage Vejrforhold Trafikforhold Specielle instruktioner ud over stående ordrer

42 4. Sejladsens overvågning
Visuel terrestrisk nav. Mindst 3 stedlinier Mærker Flere navigationsmidler Elektronisk kontra terrestrisk Sammenligning med gisset sted Husk ekkolod Ikke bruge bøjer med mindre kontrol af position Hyppighed af positioner

43 Ved tvivl: VARSKO FØREREN
Husk altid at justere sejlads ud fra forhold og i henhold til planlægning

44 Checklister Planlægningsskema Ankomst/afgang Vagtskifte

45


Download ppt ""

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google