Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bruges efter behov som ”velkomst”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bruges efter behov som ”velkomst”"— Præsentationens transcript:

1 Bruges efter behov som ”velkomst”

2 Velkommen til Vores børns skole – på nettet 
Formålet med dette kursus er at give skolebestyrelsen en fælles platform for arbejdet og samarbejdet. Ved formand for Skole og Forældre Benedikte Ask Skotte

3 Plakat der hænges op til hvert møde!
Vi voksne, er her for børnenes skyld!!!

4 Benedikte Ask Skotte Praktisk landmand, svinebesætning gennem 13 år
Cand Agro, Landbohøjskolen Landbrugsskolelærer, Høng Landbrugsskole Erhvervspædagogisk grunduddannelse Diplomuddannelse i ledelse Skolebestyrelsesformand gennem 14 år, (lille skole på landet og overbygningsskolen) Næstformand i Skole og Forældre Formand i Skole og Forældre fra 2008-

5 Fem gode grunde Malthe, 20 år, folkeskole,10. kl. på efterskole,- nu i gang med uddannelse til Landmand, militærtjeneste og herefter mekaniker Kaare, 18 år, folkeskole, privat skole, efterskole 10.kl,- nu HTX, vil være ingeniør Ellen, 16 ½ år, folkeskole, nu10. kl på efterskole , overvejer dyrlæge Kamma, 15 år, folkeskole, nu 9. kl, efterskole i 10. kl, overvejer arkitekt Thyge, 13½ år, nu 7.kl, vil have 10. klasse i USA og vil være mekaniker

6 Skole og Forældre Foreningen er forældrenes vagthund, der overvåger,
at Folkeskoleloven bliver overholdt – i ord såvel som i ånd.

7 Hvem er Skole og Forældre
Forældreorganisation der gerne vil påvirke samarbejdet mellem hjem, skole og samfund skolebestyrelsernes indflydelse på folkeskolens arbejde forældrenes indflydelse på og ansvar for skolens arbejde skolepolitiske holdninger i offentligheden, samt påvirke lovgivningen i spørgsmål om skolepolitik Enten direkte eller gennem fx Publikationer, kurser, Skolebørn og Forældrerådgivningen Yder rådgivning til skolebestyrelser Skole og Samfund er en forældreorganisation der gerne vil påvirke de skolepolitiske holdninger i offentligheden, samt påvirke lovgivningen i spørgsmål om skolepolitik Skole og Samfund modsvarer fx Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og KL. Dette vil vi gerne gøre gennem fx publikationer, kurser, skolebørn og Forældrerådgivningen. Forældrerådgivningen er en telefonlinje hvor man som forældre kan få hjælp i specifikke sager, hvor man er kørt fast i forhold til skolen. Skole og Samfund rådgiver også skolebestyrelserne i deres arbejde bl.a. i forhold til lovgivning mv. samt omkring samarbejdet i skolebestyrelsen. Vi ser Skole og Samfund som forældrenes vagthund, der overvåger, at Folkeskoleloven bliver overholdt i ord såvel som ånd.

8 Skoleintra,- set som forældre, skolebestyrelse og ”Skole og Forældre”.

9 Skoleintra Vi har et redskab som vi kan bruge i en verden der er digitaliseret, med kommunikation og information. Men er vi gode nok til at bruge det?

10 Forklaring….

11 En forældres mailboks…

12 Nødvendige og mindre….

13 1. klik

14 2. klik

15 3.klik Klik på flag Skolens hjemmeside

16 Kommentarer… ”Vi aftaler af DU klarer forældreintra…”
”Hvorfor skal forældreintra være sværere at komme ind på end NASA´s hemmelige dokumenter?” ”Hvorfor skal jeg vide….?”

17 Kan vi få aktiveret, mobiliseret og involveret forældrene i højere grad, end vi gør i dag… ….med redskabet: SkoleIntra?

18 Skolebestyrelsen,- hvad skal vi…
Præsentation Information Inspiration Samle kontaktforældre Involvere forældre Gøre vores børns skole til ”VORES SKOLE” Skabe ejerskab!

19 Forældre på skolen! Skolen og bestyrelsens bagland

20 Folkeskolens formål § 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. § 2. Folkeskolen er en kommunal opgave. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres vederlagsfri undervisning i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen fastlægger, jf. § 40 og § 40 a, mål og rammer for skolernes virksomhed inden for denne lov. Stk. 2. Den enkelte skole har inden for de givne rammer ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål, jf. § 1, og fastlægger selv undervisningens organisering og tilrettelæggelse. Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål. Folkeskoleloven er faktisk unik i sin udformning. Ingen andre lande har en folkeskolelov der indledes på denne måde. At det er folkeskolen der i samarbejde med forældrene …… er ikke en tilfældig formulering. Det lægger nemlig ansvaret på skolen om at være den inddragende part i samarbejdet. Dette er naturligt idet skolen jo er samlingsstedet for eleverne og forældrene. Det fratager dog ikke eleverne og forældrene et ansvar for at lade sig inddrage og samarbejde omkring folkeskolens formål.

21 Forældre som ressource
Virkningen af forældrenes engagement på elevernes kundskaber Professor Charles Desforges OBE Eller på Skole og Forældres hjemmeside:

22 Skolegang Færdigheder: f.eks: Holdninger: f.eks: Værdier:
læsning Holdninger: f.eks: ansvarlighed udholdenhed Værdier: f.eks: medborgerskab læring

23 lo ach hi

24 Fælles mål – Et fælles ansvar
Forældre kontra skole - Effekt på indlæringen Man kan spørge: Hvorfor inddrage forældrene? – Det skal skolen fordi: I England har man bl.a. undersøgt forældrene og skolens betydning for barnets læring og er kommet frem til disse tal. Forældrenes betydning er rigtig stor i indskolingen, jævnbyrdig i mellemtrinet og først i udskolingen tager skolen over. Derfor er samarbejdet omkring elevens faglige og sociale udvikling så vigtig. Baggrundsviden: Professor Charles Deforges – Exeter University, England – udarbejdede i 2003 en rapport for den engelske regering. Rapporten gennemgår den eksisterende engelsksprogede forskning vedr. forældrenes betydning for deres børns læring og konkluderer at forældrenes involvering har endnu større betydning for denne, end først antaget. Han var inviteret til Skole og Samfund/Danmarks læreforenings konference i september 2006, hvor vi lancerede materialet: Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? – de 8 hæfter. Der er 1 (historie) mere på vej. Denne viden er sådan set ikke ny, men blev nævnt allerede i Per Schultz Jørgensens rapport om risikobørn fra 1996. Fra Sacker et al (2002) Professor Charles Deforges OBE

25 Tydelig besked til forældrene
Du betyder noget! Start tidligt! Bliv ved! Vær bare interesseret!

26 Fordelingen af opgaver
Lærerne ”viser undere” (Underviser) Forældrene træner, perspektiverer og støtter derhjemme Med guidning fra lærerne gennem eks. Elevplaner, forældresamtaler Individuelle samtaler ved skolestart Differentieret skole-hjem-samarbejde Positiv, anerkendende tilgang Tilbud om aftener for forældre der har spørgsmål til skolen, lektier, forældreskabet mm.

27 Hvilke forældre har I? Computer-generationen Facebook Google Youtube

28 Hvad ønsker VI som forældre?
Hvad kan jeg gøre for mit barn? Hvad kan jeg gøre hjemme? Hvad skal jeg deltage i? Hvor kan jeg bidrage til skolens hverdag? Forældrebank Tag-et-barn-med-på-job Arbejdsgrupper under skolebestyrelsen Mm Let information Både tekst og billeder

29 Forældrestøtte til børns skolegang

30 Lektier og forældrestøtte
Grundlæggende viser disse undersøgelser således at det ikke er kvantiteten af barnets lektiearbejde, der er afgørende for om barnet får et udbytte af lektiearbejdet. Det er kvaliteten af lektien og lektiearbejdet.

31 Træneren

32 Links til matematik på Youtube

33 Viden om på DR.dk

34 ”Home” af Yann Arthus-Bertrand

35 Involvering af forældre i klassen
Skolen tænke på forældre som en aktiv ressource for deres og andre børns læring Hvem er de andre forældre? Billeder  Skolen kan skabe en aktiv platform for klassens forældre Udveksle erfaringer,- links til aktiviteter Oploade besøg Se hinanden som inspiration Gøre hinanden opmærksom på lokale tilbud Spontane ture og aktiviteter

36 Kontaktforældre GABBBB….. Eller hvad?

37 Kontaktforældre Kontaktforældre er ikke som skolebestyrelsen indskrevet i lovgivningen! Mange steder er der principper omkring deres rolle Klassens kontaktforældre: Afklare gensidige forventninger: forældre - lærere – kontaktforældre Lave et netværk i klassen Tovholder klassen Klare aftaler om hvad man skal som kontaktforældre Skolebestyrelsens bagland

38 Kontaktforældrenes idébank
Hvad gør man i bh.kl? 1.klasse? 2.klasse?.... Hvilke arrangementer kan man lave? Hvordan planlagde I det? Hvem har kontakten?

39 Involvering af kontaktforældre
Skolen tænke på kontaktforældre som en aktiv ressource for klassens sociale liv og børnenes læring Hvem er de andre kontaktforældre? Billeder  På tværs af årgangen og årgangene… Skolen kan skabe en aktiv platform på Skoleintra for kontaktforældrene på skolen Udveksle erfaringer,- links til aktiviteter Oploade besøg Se hinanden som inspiration Gøre hinanden opmærksom på lokale tilbud Spontane ture og aktiviteter

40 Inspiration til kontaktforældrene…
Sammen mod mobning Forældre på banen (forebyggelse af kriminalitet) Trafikpolitik på skolerne

41 Hjemmesider med inspiration

42 Altså….  Vær bevist om, hvad vi vil med Skoleintra på den enkelte skole Lav en tydelig introduktion til alle forældre af Skoleintra Se Skoleintra som et aktivt redskab, ikke kun til information, men til at involvere forældrene Lav en aktiv portal på Skoleintra for kontaktforældrene Tænk på at det ikke er forældre der er de drivende, men at skolen er nød til at påtage sig en aktiv rolle

43 Tak for nu! Benedikte Ask Skotte: Mobil:22574988 Mail: benedikte@askskotte.dk
Skole og Forældre Kvægtorvsgade København V Telefon:                                  Telefax Telefontid alle hverdage kl   

44 Tak for opmærksomheden 

45 Vores børn – Vores skole Skolens rejsehold besøgte 18 skoler …men hvad med resten? 


Download ppt "Bruges efter behov som ”velkomst”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google