Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udvidet kasserapport Formålet: At opfylde bogføringslovens krav.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udvidet kasserapport Formålet: At opfylde bogføringslovens krav."— Præsentationens transcript:

1 Udvidet kasserapport Formålet: At opfylde bogføringslovens krav.
Sikre, at funktioner er adskilt i virksomheden. Grundmateriale til edb-bogføring. Overblik over kassebeholdningens størrelse. Kontrol mellem faktisk kassebeholdning og bogføringen.

2 Udvidet kasserapport Hvad indeholder en udvidet kasserapport?
En kolonne for kasse, bank & giro. Mulig kontrol af kassebeholdning og bogføring af eventuel kassedifference. Afstemning af debet/kredit på hver side. Dato, kasserapportnummer.

3 Kassekredit, disponibel
Formålet: Mange erhvervsdrivende ønsker hele tiden, at kunne se hvor mange likvide midler der yder-ligere er til rådighed. Mere overskueligt for især mindre erhvervs-drivende som ikke har den store forståelse af regnskaber.

4 Kassekredit, disponibel
Beregning af faktisk gæld: Kassekredit, maksimum Kassekredit, disponibel = Faktisk gæld til bank

5 Kassekredit, disponibel
Beregning af disponibelt beløb: Kassekredit, maksimum - Faktisk gæld til bank = Disponibelt beløb

6

7 Afstemninger likvide beholdning
Formålet: At sikre, at den daglige bogføring ikke inde-holder for mange fejl. At sikre, overensstemmelse mellem faktiske beholdninger (optælling) og bogføringen. Opfylder bogføringslovens krav til løbende kontrol af likvide beholdninger, især kasse. Mindsker muligheden for snyd m.m.

8 Afstemning - kasse Afstemningen skal foretages dagligt, dog kan helt så virksomheder med meget få bevægelser gøre dette pr. uge. En eventuel konstateret kassedifference skal bogføres, så bogføringen bringes i overens-stemmelse med faktisk kassebeholdning.

9 Afstemning - kasse Praktisk udførelse:
1) Optælling af kassebeholdning inkl.. check, udlægssedler m.m. 2) Beregning af kassebeholdning iflg. bogføringen eller kassestrimmel. Difference => Prøv altid en ekstra gang. Difference => Bogføres, så faktisk og beregnet kassebeholdning bliver ens.

10 Afstemning – bank/giro
Afstemningen af bank/giro konti skal fore-tages løbende og tilpasses virksomhedens størrelse og behov. Dvs. jo større virksom-hed jo oftere afstemning. Den løbende afstemning skal sikre, at even-tuelle fejl rettes så hurtig som muligt, og at virksomheden hele tiden kender de rigtige tal.

11 Afstemning – bank/giro
Praktisk udførelse: 1) Beregn beholdning iflg. egen bogføring. 2) Find beholdning på fremsendte kontoud- tog. 3) Oplysninger som er på kontoudtog, men ikke i bogføringen, bogføres. 4) Oplysninger som er i egen bogføring, men ikke på kontoudtog, tilskrives kontoudtog.

12 Afstemning – bank/giro
Typiske uoverensstemmelser: Rente, provision, gebyr fra en bank kan ikke ses før end kontoudtoget kommer, hvilket typisk betyder, at disse mangler i bogføringen. Dankortkvitteringer, døgnboksindbetalinger og trækkes fra kassebeholdning om aftenen, men bliver først registreret i banken næste dag. Direkte pengeoverførsler fra debitor kan ikke ses før kontoudtog fremsendes, mangler i bogføringen. Pas på håndværker checks, disse ligger tit i lommen.


Download ppt "Udvidet kasserapport Formålet: At opfylde bogføringslovens krav."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google