Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Takstberegning RAMMEAFTALE 2015.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Takstberegning RAMMEAFTALE 2015."— Præsentationens transcript:

1 Takstberegning RAMMEAFTALE 2015

2 Sammenhæng Resultat Takst 2012 2013 2014 2015 Takst Takst

3 Hvad siger loven? Bek. 683, § 2. Taksten skal fastsættes for det enkelte tilbud eller for typen af tilbud. Ved typen af tilbud forstås tilbud, som kan erstatte hinanden, dvs. de skal være rettet mod samme målgruppe, og tilbuddenes ind- hold og omfang skal have en sammen- lignelig karakter. § 4. Et over- eller underskud skal indregnes i taksten i form af tillæg til eller reduktion af taksten for det enkelte tilbud eller typen af tilbud, jf. § 2.   Stk. 2. Et over- eller underskud kan overføres i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens fastsatte retningslinjer herfor. Dog skal et underskud senest indregnes i taksten 2 år efter det år, underskuddet vedrører.  

4 Måske ændring på vej Lovforslag om ændring af takstbekendtgørelsen
Skal også gælde for regionens tilbud og for private Tilbud skal have mulighed for at beholde op til 5 % af overskud og underskud.

5 Resultatopgørelse Beregning af over-/underskud på taksten.
Eventuelle over-/underskud skal indregnes i taksten 2 år efter (dvs. i 2015-taksten). I rammeaftalen i Region Midtjylland er det aftalt, at kun over-/underskud på mere end 5 %, skal indregnes i taksten. På langt sigt (dvs. 2 år) skal også over-/underskud på mindre end 5 % udlignes.

6 Eksempel Mio. kroner 2012 2013 2014 2015 Takst * Belægning 4,4 4,0
Regulering (år -2) 0,3 0,0 0,1 Årets takstindtægt 4,1 Årets omkostninger 4,5 Årets underskud 0,4 Underskud primo 0,2 Underskud 0,5 Indregn (år +2) Underskud ultimo

7 Regnearket Hvis regnearket er meget langsomt: Hjælpetekster.
Slå automatisk beregning fra. Hjælpetekster. Klik på linje 1. Indtastning AC: Belægning. AD: Indskrivning over 100 %. AE: Særydelser. AH: Regnskab.

8 Takst-indtægt I regnearket sker denne beregning.
Der indtastes en belægning (antal personer). Der indtastes eventuelle tillæg til taksten. Takstindtægt = Takst * Belægning + tillæg. Formlen i kolonne AF kan overskrives. Indtastning af den bogførte takstindtægt. Kun, hvis der er bogført med korrekt periodisering, og hvis der er afregnet for alle pladser. Selvom der indtastes en bogført takstindtægt, så skal belægningen og tillægs- takster også oplyses.

9 Er der fejl i taksten? Kontroller takstberegningen. Rettelser.
Hvis den angivne takst ikke er korrekt i forhold til den takst, der faktisk er opkrævet, så skal der korrigeres. Rettelser. Ret selve taksten i kolonne AB. Hvis takstgrundlaget er forkert, skal det også rettes. Især kolonne S (tjenestemænd), T (ejendomsomkostninger) og AA (takstgrundlaget) er vigtige, idet disse tal anvendes i senere beregninger.

10 Omkostninger Indtast tilbuddets direkte udgifter.
Eventuelle fælles udgifter skal fordeles mellem tilbuddene. Overheads beregnes automatisk. Eventuelt kan afskrivning, forrentning og tjenestemands-bidrag rettes. Underskud Primo beregnes automatisk. Tjek, at det er korrekt. 0 er et tegn på, at der er noget galt. Derfor fremhæves cellen.

11 Kæder og nøgler Tilbuddene er kædet sammen fra år til år.
Automatisk overførsel af over-/underskud fra et år til et andet. Beskyttelse af nøglefeltet. Låste celler kan låses op. Aldrig to linjer med samme nøgle. Større fejl og mangler. Rækker må ikke slettes. Marker i stedet i kolonne AU, at rækken skal slettes. Sæt ikke nye rækker ind, men brug i stedet de tomme rækker i bunden. Eventuelle nye tilbud i 2013 skal også tilføjes i fanebladene for 2014 og 2015

12 Udligning Udligning sker indenfor målgrupper: Der skal skelnes mellem:
Specialundervisning/kommunikation. Børn og Unge. Voksne. Sindslidende. Forsorgshjem. Kvindekrisecentre. Misbrugere. Der skal skelnes mellem: Rammeaftale. Ikke rammeaftale. Der kan skelnes mellem: Døgntilbud. Dagtilbud.

13 Resultat 2013 Indenfor eller udenfor rammeaftale. Udligningsgruppe.
Kontroller, at den angivne udligningsgruppe er korrekt. Udligning mellem dagtilbud, døgntilbud og ambulante. I fanebladet ”Lister” vælges om dagtilbud, døgntilbud og ambulante tilbud opgøres samlet eller hver for sig. Indenfor eller udenfor rammeaftale. Kontroller, at tilbuddet er korrekt angivet ift. rammeaftale i 2015. NB: det er placeringen i 2015, der er afgørende.

14 Hvordan med puljer? Bogføres udgifterne på de enkelte tilbud.
Så skal udgifter skrives på tilbudet. Bogføres et bidrag til central pulje. Bidraget skrives som udgift for tilbudet Udgiften i puljen skal ikke med. Bogføres udgifterne centralt. Udgifter i puljen tages med i fanebladet ”Sum2013”.

15 Rest overskud/underskud fra 2012
Hvis der er nogle overskud eller underskud fra 2012, som ikke kan henføres til enkelte tilbud. Så kan de angives i ”Sum 2013” som akkumuleret over-/underskud ved årets start. Problemet kan opstå, hvis nogle tilbud er lagt sammen med virkning fra 2013, og ikke alle omkostningerne i 2012 er henført til de enkelte tilbud, men blot opgjort som tværgående omkostninger.

16 Overblik Sammenhæng mellem årene. Indtast nøglen for tilbuddet.


Download ppt "Takstberegning RAMMEAFTALE 2015."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google