Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sygeplejeruddannelsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sygeplejeruddannelsen"— Præsentationens transcript:

1 Sygeplejeruddannelsen
VIA University College

2 Udarbejdet af Malene Sørensen og Sine Kok. Modul 5 studerende

3 Bekendtgørelse § 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje er at kvalificere den studerende til efter endt uddannelse at kunne fungere selvstændigt som sygeplejerske og til at indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde. Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for sygepleje, kvalificere den studerende inden for teoretiske og kliniske sygeplejekundskaber jf. bilag…

4 Opbygning og Varighed Uddannelsen varer 3,5 år, og består af 14 moduler. Den bygger på både teori og praksis.

5 Fag og Undervisning Sygeplejefaget omfatter både teoretisk og praktisk (klinisk) undervisning. Undervisningen giver dig indsigt i menneskers forskellighed, hvad enten det gælder værdier, opfattelser og reaktioner i forbindelse med sundhed, sygdom og sygepleje.

6 Fag og undervisning Sundhedsfag: Folkesundhedsvidenskab, sygdomslære, ergonomi, ernæringslære og diætetik, farmakologi, epidemiologi og miljømedicin, sundhedsinformatik, videnskabsteori og forskningsmetodologi.

7 Fag og Undervisning Naturvidenskabelige fag: Biokemi, anatomi og fysiologi, mikrobiologi.

8 Fag og undervisning Humanistiske fag: Psykologi, filosofi og etik, religion, kommunikation, pædagogik.

9 Fag og undervisning Samfundsvidenskabelige fag: Sociologi og antropologi, organisation og ledelse og jura.

10 Muligheder for praktik
Uddannelsen giver muligheder for at tage praktik i udlandet. Bla: Tyskland Estland Schweiz Finland England Rumænien Thailand Bulgarien Australien Norge Kina Japan Spanien Holland Polen Rusland Portugal Serbien og mange flere

11 Sådan tror I vi ser ud Dette er virkeligheden

12 Muligheder for sygeplejersken
Sygeplejersken indgår ikke kun i pleje og behandling, men får også mulighed for videreuddannelse: Specialuddannelse – Hygiejne-, Narkose-, Intensivsygeplejerske, mv. Diplomuddannelse - Kommunikation, etik og etiske dilemmaer, klinisk kvalitetsudvikling, klinisk udvikling i relation til en bestemt patientgruppe, for eksempel: Mennesker med sukkersyge, hjerneskade eller kræft.

13 Muligheder for sygeplejersken
Master-, Kandidatuddannelsen - arbejde med udvikling, forskning, ledelse og undervisning. Sundhedsplejerske

14 Forebyggende sygepleje
Som sygeplejerske er det ikke kun behandlende sygepleje vi udøver, men også forebyggende. Såsom: Diabetes forebyggelse Hjertekarsygdomme Rygestopskursus Med mere

15 Fra vugge til krukke Som sygeplejerske har man mulighed for at følge alle stadier i livet. Også efter døden. Vi er ikke kun sygeplejersker for patienten, men også for de pårørende.

16 Tværfagligt arbejde Som sygeplejerske indgår man i et tværprofessionelt samarbejde. Primære grupper – såsom: Læger Ergoterapeuter Fysioterapeuter Sosu personale Talepædagoger Med flere

17 Hvorfor vi valgte uddannelsen?

18 Malene Jeg vil gerne gøre en forskel og hjælpe andre mennesker.
Jeg valgte sygeplejersken frem for læge, fordi man på den måde kommer tættere på patienterne. Min plan efter endt uddannelse, er at tage specialuddannelsen som behandlersygeplejerske.

19 Sine Efter at have arbejdet som afløser på en skærmet enhed, fandt jeg ud af at det var der jeg var mest glad. Det betød at jeg forlod designeruddannelsen for at starte som sygeplejerstuderende. Jeg synes at det er fedt at mærke sammenspil mellem mennesker. Jeg nyder udfordringerne ved et arbejde med demente. Mine fremtidige planer er at arbejde som hjemmesygeplejerske og muligvis videreuddanne mig til demenskoordinator.

20 Så nåede vi til vejs ende.
Håber i lærte noget om vores fag. Vi ser frem til et godt samarbejde. Sine og Malene


Download ppt "Sygeplejeruddannelsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google