Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Orientering om revisionen af social- og sundhedsuddannelsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Orientering om revisionen af social- og sundhedsuddannelsen"— Præsentationens transcript:

1 Orientering om revisionen af social- og sundhedsuddannelsen

2 Baggrund for ændringer i uddannelsen
Arbejdsmarkedets behov for, at social- og sundhedspersonalet opnår større sygeplejefaglig viden og flere kompetencer i forhold til bl.a. rehabilitering og sundhedsfremme

3 Baggrund for ændringer i uddannelsen
Øget specialisering Kortere indlæggelsestider Akkreditering Patientforløb på tværs af sektorer Dokumentation Rehabiliterende arbejde Brug af borgerens egne ressourcer Velfærdsteknologi Akkreditering= kvalitetssikring

4 Ændring af den faglig SOSU-profil
Præcisering af særlige kompetencemål for grundforløbet Kompetencemål, praktikmål og faglige mål er blevet præciseret og gjort mere målbare Nye områdefag Vidensniveauer og progression er blevet mere stringent.

5 Struktur Bekendtgørelse Uddannelsesordning Lokal undervisningsplan
Overordnede rammer, struktur og kompetencemål Uddannelsesordning Fag , de faglige mål samt praktikmål Lokal undervisningsplan Fagenes fordeling på skoleperioderne og rammerne for afsluttende prøve Personlige kompetencer lagt ind i målene

6 Deltagere i processen Undervisere fra alle afdelinger Ledelsen PUR
Praktikken LUU

7 Struktur i den lokale undervisningsplan
Niveau 1: Generelle forhold på skolen Niveau 2: Et indgangs eller uddannelses niveau Niveau 3: Niveauet med læringsaktiviteter Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Træder i kraft pr. 1/1-13

8 Orientering vedrørende Niveau 1
Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser Refleksion

9 Orientering vedrørende Niveau 2
Nye praktikmål Mere konkrete og praksisrettede mål på både trin 1 og 2 Ikke fokus på personlige kompetencer

10 Orientering vedrørende Niveau 3
Væsentligste ændringer i uddannelsesordningen afspejler sig i niveau 3: Ingen beskrivelse af personlige kompetencer Nye fag Præcisering af områdefagenes mål Fra ”anvende” til ”forklare”.

11 Videnskabsteoretisk fordeling i uddannelsens fag.
Før og efter ændring i bekendtgørelse og uddannelsesordning Ca. 11 % stigning i de naturvidenskabelige fag

12 Nye områdefag. SSA/trin 2
Kvalitetssikring, koordinering og dokumentation 3 uger Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje 5 uger Sundhedspædagogik og kommunikation Forebyggelse og rehabilitering Somatisk sygdomslære og farmakologi 4 uger

13 Eksempel på fag- mål Somatisk sygdomslære og farmakologi
Eleven kan forklare årsager, symptomer og pleje- og behandlingsformer ved de hyppigst forekomne sygdomme herunder: kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme, diabetes mellitus, cancer, gigtsygdomme, apopleksi, frakturer, pneumoni, kronisk bronkitis, allergi, lidelser i mave-tarmsystemet samt nyre- og urinvejslidelser.

14 Nye valgfrie specialefag
Den opererede borger Demens 2 Rehabilitering 2 Palliation 2 Velfærdsteknologi 2 Ledelse og organisation

15 Skolepraktikplan Trin 2
Ordinære forløb: 1. skoleperiode 14 uger 2. skoleperiode 8 uger 3. skoleperiode 6 uger 4. skoleperiode 4 uger

16 Skolepraktikplan Trin 2
Forløb uden dansk: 1. skoleperiode 14 uger 2. skoleperiode 7 uger 3. skoleperiode 5 uger 4. skoleperiode 4 uger

17 1. Skoleperiode Varighed:14 uger
Læringselementer: 1.1 Social- og sundhedsassistentens rolle indenfor det somatiske arbejdsområde 1.2 Den somatiske patient 1.3 Det sammenhængende patientforløb og mennesket bag patienten 1.4 Ændringer i sundheds tilstanden og Palliation Valgfag 1.5 Den medicinske patient. Projekt 1.7 Den kirurgiske patient. Projekt 1.8 Evaluering og praktikforberedelse.

18 1. skoleperiode Valgfag:
Konflikthåndtering, samarbejde og kommunikation. Personlig sundhed Innovation. Tysk

19 Grundfag på 1. skoleperiode
Engelsk 2 uger Placeret på 1. skoleperiode Naturfag 4 uger Placeret på 1., 2. og 3. skoleperiode Integreres i læringselementerne

20 Alternativ til engelsk
Personlig sundhed Læringsværksted Varighed: 10 dage. Fagene skemalægges samtidig med engelsk. Bedømmelse: Fagene standpunktsbedømmes ikke.

21 2. Skoleperiode. 8 uger Læringselementer:
2.1 Social- og sundhedsassistentens rolle indenfor det psykiatriske arbejdsområde 2.2 Den psykiatriske patient/borger 2.3 Den psykiatriske patient/borger med affektiv lidelse 2.4 Den psykiatriske patient/borger med personlighedsforstyrrelse 2.5 Den psykiatriske patient/borger med demens Valgfri specialefag 2.6 Projekt: Den psykiatriske patient/borger med skizofreni 2.7 Evaluering og praktikforberedelse

22 Valgfri specialefag Demens 2 (anbefales på 2. skoleperiode)
Rehabilitering 2 (anbefales på 2. skoleperiode) Palliation 2 (anbefales på 3. skoleperiode) Ledelse og organisation (anbefales på 3. skoleperiode) Den opererede borger (anbefales på 3. skoleperiode) Velfærdsteknologi (under udvikling)

23 Grundfag på 2. skoleperiode
Dansk 2 uger Placeret på 2. og 3. skoleperiode Naturfag Integreres i læringselementerne

24 3. Skoleperiode 6 uger Læringselementer: 3.1 SSA´s rolle indenfor det primær kommunale arbejdsområde 3.2 Den normale aldring og det hele menneske 3.3 Ændringer i sundheds tilstanden og palliation 3.4 Valgfri specialefag 3.5 Det sammenhængende patientforløb i primær kommunalt regi. Projekt. 3.6 Evaluering og praktik forberedelse

25 4. Skoleperiode 4 uger Læringselementer: Afsluttende projekt.
Varighed 2 uger Områdefags prøve Varighed 1 uge 3. Afsluttende prøve

26 Karakteristisk for den nye LUP. Trin 1 og 2
Det erhvervsrettede og praksisnære, fremfor det alment dannende Sygdomslære. Tidlig opsporing af sygdom, ændringer i sundhedstilstanden Sygeplejeprocessen Sammenhængende patientforløb Social og sundhedsassistentens/hjælperens rolle indenfor de forskellige arbejdsområder Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Rehabilitering og forebyggelse Palliation Sundhedspædagogik


Download ppt "Orientering om revisionen af social- og sundhedsuddannelsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google