Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udviklingsdagen i Billum Lørdag den 7. oktober 2006 i Billum Hallen Billum Sogn i fortsat udvikling 2007- 2020.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udviklingsdagen i Billum Lørdag den 7. oktober 2006 i Billum Hallen Billum Sogn i fortsat udvikling 2007- 2020."— Præsentationens transcript:

1 Udviklingsdagen i Billum Lørdag den 7. oktober 2006 i Billum Hallen Billum Sogn i fortsat udvikling 2007- 2020

2 Børnebyen •Fysiske udvidelse af hele området omkring Børnebyen prioriteres meget højt. •”Pasnings”-tilbud til børn efter 3. klasse •Børnebyens bestyrelser skal arbejde for én kontrakt. Gerne inddragelse af Hallen, Fritidsklub og Ungdomsklub. •Overvejelser omkring 7. klasses placering. Billum Skole eller overbygningsskole?

3 Foreninger •Samarbejde mellem foreninger •Færre foreninger •Ændring af BIF’s venner til Billums Venner •Flere projektgrupper •En ”hjælpeliste” – navne på personer, som gerne vil hjælpe ved arrangementer.

4 Erhvervsudvikling mm. •Enighed om den retning der arbejdes mht. erhvervsudviklingen og centerområdet. •IT teknologien udvikles – evt. sammen med Oksbøl. Forslag om, at Lokalrådet undersøger muligheden for at fremtidssikre IT området. •Erhvervsområdet ved Stilhofsvej nedlægges, i stedet satses der på området ved Vadehavsvej. •Vigtigt at Billum Brugs bevares indtil en ny dagligvarebutik kommer. Opfordring til at støtte Lokal Brugsen. •Ny boligudstykning på vej ved Holmevej samt ny kommunal udstykning på vej for enden af Ø-vejene. Starter formentlig i 2007. Der er p.t. kun få kommunale grunde tilbage. •Forslag om koordinering af renholdelse af de grønne områder – incl. Området mellem Rømøvej og Langlivej. Det forslås, der bruges frivillige – skal dog koordineres – evt. af Sogneforeningen. •Diskussion om hvorvidt Billum skal overtage ansvaret for alle grønne områder i sognet. Hvis vi skal, er det nødvendigt at ansætte folk. •”Billum Rundt” fortsætter med udgivelse 4 gange årligt. •Opfordring til at alle bruger hjemmesiden noget mere.

5 Børnebyen Dagplejen Fælles tilbygning i Billum Børneby Projekt Fritidsklub Projekter: Billum SkoleBillum Børnehave Billum Hallen Ansatte i Billum Børneby SFOUngdoms- klubben

6 Projekter Projekter: Billums Venner 1 person fra hver forening Forening Foreninger: Projekter

7 Projekter: Billum Erhvervs Invest Billum Lokalråd Brugs Invest Bolig / Erhvervs Udvikling Erhvervs- områder Boligområder Bevarelse af dagligvarebutik i Billum Kommune Plan 2008-2020 Foreninger:

8 Fordele: 1.Fælles plan for udvikling af byen (Alle områder) 2.Engagement i fælles flok 3.Nemmere at skaffe hjælpere til mindre projekter 4.Kan magte større projekter (økonomi). 5.Fælles markedsføring af projekter/Billum


Download ppt "Udviklingsdagen i Billum Lørdag den 7. oktober 2006 i Billum Hallen Billum Sogn i fortsat udvikling 2007- 2020."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google