Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Årsmøde for alle forældre 8. marts 2007 ”Skolen sprænger alle rammer” Årsmøde for alle forældre Mårslet Skole Torsdag den 8. marts 2007 Klokken 19.30.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Årsmøde for alle forældre 8. marts 2007 ”Skolen sprænger alle rammer” Årsmøde for alle forældre Mårslet Skole Torsdag den 8. marts 2007 Klokken 19.30."— Præsentationens transcript:

1 Årsmøde for alle forældre 8. marts 2007 ”Skolen sprænger alle rammer” Årsmøde for alle forældre Mårslet Skole Torsdag den 8. marts 2007 Klokken 19.30

2 Årsmøde for alle forældre 8. marts 2007 Agenda •Velkomst •Årsberetning •Spørgsmål og kommentarer •Oplæg om skolens fysiske rammer •Debat •Tak for i aften

3 Årsmøde for alle forældre 8. marts 2007 Arbejdsplan 2006/09 •Skolens fysiske rammer •Skolevejene •De nye elever ”udefra” (integration/mangfoldighed) •Faglokalerne •Heldagsskolen •Skolen som arbejdsplads •Kommunikation mellem skole og forældre m.fl. •Forældre arrangementer •Udskoling •Skole og sundhed

4 Årsmøde for alle forældre 8. marts 2007 Byens udvikling – og skolen En kraftig byggeaktivitet og tegn på stor befolkningstilvækst i Mårslet Ny struktur i Århus kommune med en børn og unge magistrat. Ændringer på SFO området Skoleprognoser

5 Årsmøde for alle forældre 8. marts 2007 Skole/hjem samarbejdet •Fokusgrupper med engagerede forældre og pædagogisk personale •Input til arbejde med principper for skole/hjem samarbejdet •En lørdag i november med temaet ”Hjælp vi har en teenager i huset” •Kontakt med flere forældre grupper hen over året

6 Årsmøde for alle forældre 8. marts 2007 Skole og sundhed Ansvar for skolefrokostordningen er overgået til skolebestyrelsen den 1. januar 2007. Studier og prøvesmagning Møder med forvaltning Aftale med Beder Skole om leverancer indtil 30. juni 2008. Udarbejde kostpolitik for Mårslet Skole inden 31. januar 2008.

7 Årsmøde for alle forældre 8. marts 2007 Servicetjek af skolens hjemmeside

8 Årsmøde for alle forældre 8. marts 2007 Øvrige programpunkter •Tilbagevendende emner/opgaver: Trafikforhold, legeplads, morgensang, principper og retningslinier •Høringssvar om flere emner bl.a. skole/mediecentret •Elevplaner: Den vedtagne ændring af folkeskoleloven betyder, at der fra skoleåret 2006/2007 skal udarbejdes en elevplan for hver elev fra 0. – 10. klasse med bidrag fra alle fag. Indeværende skoleår er et læreår. •Nye børn fra vestbyen: Indkøring fra starten af skoleåret, med et godt introduktionsmøde •Økonomi: Løbende opfølgning

9 Årsmøde for alle forældre 8. marts 2007 Afrunding •Høring netop nu om den formelle forældremedbestem- melse i dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud og skoler •Overordnet set har Mårslet skole et ”godt navn og rygte” og klarer sig godt i diverse undersøgelser og på offentliggjorte resultater. •Det sidste er ikke et mål i sig selv men – det skader vel ikke i et samfund hvor forventningerne er høje – lokalt i Mårslet er de ikke mindst.

10 Årsmøde for alle forældre 8. marts 2007 Udfordringer med de fysiske rammer •Skolestart 1. august 2007: •Antal klasser øges med 1 fra 32 til 33 •Elevtallet uændret omkring 750 •SFO med pladsbehov på 400 (0-4 klasse) •Boligprognose for familieboliger i Mårslet: 2006-7 = 300, 2008-9 = 300, 2010-11 = 300 og 2012-13 = 0 i alt 900 •Et andet kontor siger at bolig udbygnings tallene over samme periode udgør 863 •Igangværende byggerier udgør p.t. anslået ca. 400 enheder til ibrugtagning ultimo 2007 primo 2008

11 Årsmøde for alle forældre 8. marts 2007 Udfordringer med de fysiske rammer •Vi skal gå fra 32 til 42 klasser (har i dag 3 vandreklasser) •Nu 4 spor – kan komme på vippen til 5 spor •Mangler i dag toiletter til de sidste 150 •U tid svarende faglokaler •Bibliotek har meget at ønske •2-3 basislokaler i lovning til SFO •Mødelokaler / medarbejderfaciliteter •Adgangsforhold til skolen, herunder parkering for cykler og biler •Kontorlokaler set i forhold til ny distriktsstruktur

12 Årsmøde for alle forældre 8. marts 2007 Mårslet Skole anno 2012 •PLADS TIL ALLE •Udvidelse af de fysiske rammer med 30% •Masterplan for skolens udvidelse •I samarbejde med kommunens forvaltning og relevante fag kontorer •Dokumentation og kommunikation •Skolen og byen •Pædagogisk lærecenter / kombi bibliotek •Idræt / multi hal


Download ppt "Årsmøde for alle forældre 8. marts 2007 ”Skolen sprænger alle rammer” Årsmøde for alle forældre Mårslet Skole Torsdag den 8. marts 2007 Klokken 19.30."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google