Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Børne- og Ungeområdet Målgrupper

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Børne- og Ungeområdet Målgrupper"— Præsentationens transcript:

1 Børne- og Ungeområdet Målgrupper
0 år år 10 mdr år ca. 10 år ca. 14 år ca. 16 år år 0. klasse klasse klasse klasse Dagtilbud Grundskole 0-9 klasse 10. Klasse Ungdoms-uddannelser Vugge Børne- Skolefritidsordning Fritidsklub Ungdomsklub stue have (SFO) (FK) (UK) Sundhedspleje Tandpleje Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) Opsøgende (GP) Kommunikationscentret Støtte til udsatte børn/familier Forebyggende (SSP)

2 Børne- og Ungeområdet Organisation
Børn- og Ungedirektør Stab Sekretariat Økonomi og analyse Dagtilbud Pladsanvisning Konsulenter Skole Skole og SFO Særlige tilbud Klubber og Familie Børnesager Børnehandicap Familiepleje Familievejledere

3 Børne- og Ungeområdet Institutioner
Børn- og Ungedirektør Skoler 8 Folkeskoler 1 Overbygningsskole (10. klasse) 3 specialskoler Ungdomsskolen PPR Kommunikationscenter Tandplejen 2 kolonier Dagtilbud 29 kommunale institutioner 37 selvejende institutioner Dagplejen Fritid 8 skolefritidsordninger Fritidsklubber 4 Ungdomsklubber Familie 5 døgninstitutioner 65 i familiepleje Sundhedsplejen

4 Børne- og Ungeområdet Skolestruktur
8 Folkeskoler (0-9. klasse) – incl. specialklasserækker (§ 20 stk. 1) Tre Falke Skolen (10. klasse) - overbygningsskole Sofus Franck Skolen – Vidtgående specialundervisning (§ 20. stk. 2) Ungdomsskolen - Heltidsafdeling (8.–10. klasse, modtagekl.) Frederiksskolen – Heldagsskole / AKT Christiansskolen – årige med særlige behov

5 Børne- og Ungeområdet Kapacitet på skoler
Kapaciteten er udvidet betydeligt - og behovet for udbygning fortsætter Kilde: Sektorplan 2010, side 4

6 Børne- og Ungeområdet Skolefritidsordninger
Skolefritidsordninger ligger på skolerne, fortrinsvis i egne lokaler Kapaciteten øges gennem: Busordning (Søstjernen) Kombinationslokaler (Klasselokaler indrettet til undervisning og SFO) Brug af idrætshaller

7 Børne- og Ungeområdet Dagtilbudsstruktur
Dagpleje - ca. 125 pladser for 0-2 årige 29 Kommunale institutioner Kommunen er driftsherre 37 selvejende institutioner - Kommunen har driftsoverenskomst med ejer 2 private institutioner - Kommunen køber ca. 40 pladser 2 puljeordninger Kommunen køber ca. 120 pladser 15 Skovsteder - ca. 600 pladser anvendes af grupper i institutionerne Tilskud til privat pasning Tilskud til ca. 50 børn

8 Børne- og Ungeområdet Kapacitet i dagtilbud
Kapaciteten er udvidet betydeligt - og behovet for udbygning fortsætter

9 Børne- og Ungeområdet Klubstruktur
7 kommunale fritidsklubber - Kommunen er driftsherre 1 selvejende fritidsklub - Kommunen har driftsoverenskomst med ejer 1 Idrætspuljeordning Kommunen køber 40 pladser 4 Ungdomsklubber - Samlokaliseret med fire af fritidsklubberne Ungdomsskolens fritidsafdeling – Udbyder både aktiviteter og undervisning

10 Børne- og Ungeområdet Kapacitet i klubtilbud
Behovet for udbygning vokser Kilde: Sektorplan 2010, side 4

11 Børne- og Ungeområdet Forebyggende og opsøgende
Skole – Social – Politi (SSP) Tværfagligt forebyggende ungdomsarbejde mellem skolerne, familieafdelingen og politiet. Gadepiloterne Opsøgende arbejde i forhold til unge på gaden uden fast tilknytning til etablerede tilbud.

12 Børne- og Ungeområdet Specialiserede indsatser
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Rådgiver institutioner omkring børn og unge med særlige behov, udfører test, indstiller og deltager i visitation til særlige tilbud. Kommunikationscentret Varetager højt specialiseret indsats i forhold til borgere med kommunikative vanskeligheder.

13 Børne- og Ungeområdet Sundhed
Tandplejen Gratis tandpleje til alle unge under 18. Tandklinik på alle skoler. Specialklinik til småbørn, tandretning m.v. Sundhedsplejen Hjemmebesøg i barnets første leveår. Tilsyn i dagtilbud og i skolen. Sundhedsplejeklinik på alle skoler. Udskolingsundersøgelse for alle der forlader folkeskolen.

14 Børne- og Ungeområdet Udsatte børn og familier
5 Selvejende institutioner Familieinstitutionen på Bülowsvej (10 døgnpladser år) Josephine Schneiders Hus (12 døgnpladser, 0-15 år) Behandlingshjemmet Solbjerg (16 døgnpladser, 6 – 16 år) Ungdomspension på Jens Jessens Vej (17 døgnpladser, år) Allegården (54 pladser) Familiepleje Ca. 65 børn anbragt i familiepleje Familie- og Ungerådgivningen Økonomisk støtte Merudgiftsydelser, tabt arbejdsfortjeneste, aflastningsophold, tilskud til fritidsaktiviteter, tilskud til ophold på kost-/ og efterskoler m.v.

15 Børne- og Ungeområdet Central lovgivning
Dagtilbudsloven Dagtilbud, klubber, puljeinstitutioner, tilskud til privat pasning, tilskud til pasning af eget barn, pædagogiske læreplaner, sprogvurdering og børnemiljøvurdering, obligatoriske måltider, brugerindflydelse, tilsyn, finansiering, Frit institutionsvalg over kommunegrænser Folkeskoleloven og Lov om frie grundskoler (Privatskoler) Folkeskoler, Skolefritidsordninger, specialskoler, test af alle børn, undervisningspligt, vederlagsfri undervisning, klassestørrelser, fag, brugerindflydelse, tilsyn, Frit skolevalg inden for kommunegrænsen og over kommunegrænser Lov om social service Opholdssteder, støtte til udsatte børn, Sammenhængende børnepolitik Lov om tandpleje Vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje omfatter alle børn og unge under 18 år. Frit valg af anden kommunes tilbud eller hos privatpraktiserende tandlæge Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge 7 forebyggende undersøgelser i førskolealderen, samt én indskoling og én udskolingsundersøgelse. Frit valg mellem kommunens tilbud og en privatpraktiserende læge

16 Børne- og Ungeområdet Kapacitet
Dagligt passes eller undervises : 2.500 børn i 0-2 års alderen (vuggestue/dagpleje) 3.500 børn i 2-5 års alderen (Børnehave) 6.000 børn/unge i folkeskolen fordelt på 278 klasser 1.800 børn/unge i frie grundskoler (privatskoler) 2.500 børn/unge i fritidsklub

17 Børne- og Ungeområdet Ansvar og kompetence
Kommunalt Tilsyn og revision Kommunal anvisning Kommunale institutioner Selvejende institutioner Dagpleje Institution fastsætter selv takst Folkeskole Institution anviser Private institutioner Puljeinstitutioner Frie grundskoler


Download ppt "Børne- og Ungeområdet Målgrupper"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google