Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mødeleder-kursus Team Zimpal, LifeWave

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mødeleder-kursus Team Zimpal, LifeWave"— Præsentationens transcript:

1 Mødeleder-kursus Team Zimpal, LifeWave
af Miguel Molina Independent Distributor Senior Presidential Director

2 Agenda 1. Om møder, powerpoint, kommunikation,
at være mødeholder, vigtige pointer & tips 2. Om succes, mål, mindset & NLP 3. Om LifeWave og fremtiden Min ny bog Spørgsmål – ordet frit Frokost efter 1. del, pause mellem 2. & 3. del.

3 1. del Om møder, powerpoint, kommunikation, det at være mødeholder, vigtige pointer & tips

4 Der er kridt på de store sedler i NM…
Mødeholdere bliver hurtigere mere vidende og kompetente netværkere, og opnår hurtigere og større succes!

5 Fordele ved de 3 slags møder...
Det åbne møde Fællesskab, social validering, interaktion, motivation, kopierbart, teambuilding og effektivt. Café- / Privatmødet: Hurtigt og nemt at arrangere, uformelt, personligt, dialogpræget, kopierbart og uhyre effektivt. Webinaret: Nemt at deltage, åbent for alle, perfekt til formidling af specifik information.

6 Hvorfor Powerpoint? Fordi…
- alle mødeholdere står med en kronologisk, forklaret agenda, hvor hvert slide skaber indsigt, interesse, imødegår indvendinger og fjerner fordomme. - metoden er 100% kopierbar og sikrer ensartet og høj kvalitet i information. - det virker på alle 3 slags møder!

7 Det virker så godt… …at Team Zimpal i dag er det hurtigst voksende team i 110 lande, og har placeret Danmark helt i spidsen. Vores strategier, metoder og powerpoint er nøglen. Indhold og rækkefølgen af slides i powerpoint repræsenterer mange års succes og erfaringer med Network Marketing.

8 If it ain’t broke, don’t fix it!
Foranderlighed er livets vilkår, og der vil altid være plads til forbedringer. Vi bør derfor løbende evaluere og optimere vores værktøjer, metoder og strategier! Men hvorfor genopfinde hjulet og den dybe tallerken, eller ændre på en succesopskrift, alene for ændringens skyld?

9 Ping Pong - præsentationer
To mødeledere er på samtidig og supplerer hinanden. Ideel ved opstart af nye mødeholdere, når en erfaren mødeholder er med. Forglemmelser, fejl og manglende viden håndteres elegant af den erfarne mødeholder. Ping Pong er faldskærm og sikkerhedsnet for nye mødeholdere.

10 Facts tells – story sells!
Du kan opremse 100 facts, men det vil være historien du fortæller, folk aldrig glemmer - men pas på tiden!

11 Seeing is believing! Demonstrer produkter og virkemåde ved styrketest, patching og produktprøver! Demonstrationer forvandler HAHA-oplevelser til AHA-oplevelser, og skaber nye kolleger, vækst og succes!

12 Møderlederens rolle Vært Foredragsholder Ordstyrer Kollega Sponsor
Coach Closer Teamleder Patching orakel Stor risiko for personlig udvikling, succes og personlig & økonomisk frihed!

13 Vær dig selv! Hver fugl synger med sit næb. Vær vidende!
Vær begejstret! Vær troværdig – udspringer af viden/begejstring. Husk at kommunikation også er dit kropssprog, talehastighed, stemmeføring, påklædning, udseende, præsentationsudstyr osv.!

14 Læs dit publikum, fang dem!
Undgå oplæsning af powerpoint ! Din opgave er at fortolke/uddybe på en måde, der interesserer og motiverer dine mødedeltagere. Vær engageret og dynamisk og husk kropssprog og øjenkontakt! Varier dit toneleje og tempo! Tal tydeligt og passende højt! Undgå snørklede formuleringer!

15 Keep it simple! Succes i Network Marketing forudsætter at folk indser de kan gøre det samme som dig! Opsøg altid en enklere og nemmere måde at skabe forståelse på! Kopier simple og effektive formuleringer fra kolleger der fungerer godt!

16 Spørgsmål? Åbne spørgsmål - Opfordrer til længere uddybende svar:
Hvordan blev du så interesseret i NM? Lukkede spørgsmål - Sigter på korte og præcise svar. Typisk opfordrer du til et enten/eller-svar, til at fastslå hurtige facts du kan bygge videre på: Er du distributør eller kunde? Er du enig? Giver det mening? Retoriske spørgsmål - Spørgsmål hvor modtagerne ikke forventes at svare, vil svare forudsigeligt eller som du selv besvarer. Skaber dynamik og illusionen om dialog, kan anvendes humoristisk og til at skærpe mødedeltagernes opmærksomhed og interesse: Er NM så ulovlig pyramide – nixen! Er der en frivillig – du ser frivillig ud?!

17 Tackling af spørgsmål/indvendinger!
Opfat og anerkend altid spørgsmål og indvendinger positivt - betragt dem som udtryk for interesse og imødegå dem! Du kan altid inddrage andre mødedeltagere i tacklingen af disse! Du kan altid bede personen uddybe sit spørgsmål/indvending, evt. ved ekko-teknikken, hvor du gentager sætningens stærkeste ord. Du kan altid udmelde du besvarer det efter mødet, eller at du vender tilbage med svar!

18 Lær, undervis opnå succes!
At lære fra sig er ofte den bedste måde at lære på – din indsigt og kompetancer mangedobles. Vær godt forberedt på viden og praktiske forhold – det giver selvtillid! Evaluer og optimer – betragt enhver erfaring som feedback! Hvis det du gør ikke virker, så gør noget andet – giv aldrig op!

19

20 Hver person er VIP! Glem aldrig, at hver eneste person du kender og møder, repræsenterer et bagvedstående netværk på hundredvis af mennesker. Enhver af disse er i samme situation, og sådan fortsætter det. Levér derfor altid din bedste præstation som mødeleder, uanset om der sidder 3 personer eller 30! One person makes the difference!

21 Vigtige pointer & Tips Mødeholdere bærer selv deres udgifter – en investering i fremtiden Autoship – fundamentet i Network Marketing og i din succes Binær strategi – Fællesteam & Fokusteam Paycircles – sådan bliver point til penge Medierne & pressen Facebook Grupperne – anbefal, skriv, læs, kommenter & like

22 2. Del Om succes, mål, mindset & NLP

23 Succes = M + M + M + V Opskrift på succes: Mål Mindset Metode
Vedholdenhed Succes er kopierbar!

24 Mål Mål børe være: S – Specifikke M – Målbare A – Attraktive
R – Realistiske T - Tidsbestemte Et mål uden deadline er kun en drøm!

25 Mindset

26 NLP Neuro Linguistisk Programmering

27 NLP’s oprindelse NLP blev udviklet i 1970'erne i USA ved at betragte mennesker med usædvanlige evner og succes indenfor terapi, kommunikation, undervisning, salg, sport osv., og analysere deres adfærd, strategier og kommunikation. Også mennesker med iøjefaldende personlige egenskaber, f.eks. ukuelige optimister og sprudlende kreative ildsjæle blev undersøgt, tillige med livslange lykkelige ægteskaber og ubrydelige venskaber. Den bagvedliggende tanke var, at privat og professionel succes kunne kopieres, og det viste sig netop at være tilfældet.

28 NLP N står for Neuro, og henviser til, at vi oplever verden gennem vore 5 sanser, og at vægtningen af disse afgør hvordan vi tænker og oplever verden. L står for Linguistisk, og henviser til det indre sprog vi anvender når vi fortolker vores sanseoplevelser: Siger den indre dialog at glasset er halvt fyldt eller halvt tomt? P står for Programmering, og henviser til mønstre, handlinger og adfærd vi udviser som ofte viser sig mindre hensigtsmæssige, og derfor med fordel kan korrigeres.

29 5 NLP - Forudsætninger Vi ser alle på verden med egne øjne, og har dermed vores egen model af den. Vores model er ikke verden, lige så lidt som en globus eller et kort er det. Af denne grund bør vi forstå og respektere, at andre oplever en anden virkelighed, som kan opleves lige så rigtig.

30 NLP - Forudsætninger Kommunikation er konstant
Vi kan ikke undlade at kommunikere. Selv når vi tavse skrider ned ad gaden, vil vores kropssprog, tempo og påklædning udgøre kommunikation.

31 NLP - Forudsætninger Hvis noget ikke virker, så prøv noget andet.
Lyder måske banalt, men mange mennesker fortsætter af samme spor, selvom de ønskede resultater ikke indfinder sig.

32 NLP - Forudsætninger Vi fejler ikke. Vi prøver, og anvender feedback til forbedring. Vi giver et udsagn en anden betydning, ved at sætte det i et andet og mere konstruktivt perspektiv. Budskabet er, at i stedet for at fokusere negativt når noget ikke lykkes, så betragt det mere objektivt som en neutral feedback.

33 NLP - Forudsætninger Der er en positiv intention, bag enhver adfærd.
Uanset hvor uhensigtsmæssig en persons opførsel, adfærd og vaner måtte forekomme at være, er der en bevidst/underbevidst positiv intention bagved. Når denne identificeres, er det nemmere at forstå adfærden og efterfølgende ændre den i positiv retning. 

34 Rapport & Spejling

35 Handler om at kunne se det positive i enhver situation.
Reframing Handler om at kunne se det positive i enhver situation.

36 Ankring Sindstilstande og ressourcer som kreativitet, selvsikkerhed, troværdighed og kompetence kan fremkaldes via ankring. Genkald dig detaljeret situationer hvor du besad og udviste de ønskede ressourcer. Når oplevelser står stærkest og mest levende for dig, så foretag ankring ved tryk på hånden. Fremkald ressourcerne ved at trykke samme sted. Husk ankre kan stackes!

37 Badet i succes Forestil dig at gyldent lys stråler over dig, uanset hvor du befinder det. Når du bevæger dig rundt følger lyset dig magisk – du befinder dig i en beskyttende cirkel og du er eminent, tillidsvækkende og vidende.

38 3. Del LifeWave & fremtiden Min ny bog Spørgsmål / ordet frit

39 LifeWave i fremtiden & spørgsmål
Ny selskabsstrategi Ny website, nye videoer & brochurer Nye unikke produkter Nye lande, og målgrupper Ny forbedret kompensationsplan Nye webinarer Ny launch-værktøj for nye kolleger Timing er alt – tillykke du er med!

40 Min bog – gider vi? Gider vi snakke om den?
Gider I vide titlen som de første? Gider I se bogens indholdsfortegnelse?

41 NM – Hvorfor & Hvordan 1. Hvorfor Network Marketing?
2.   Sådan opnår du succes! 3.   Sådan definerer og realiserer du dine mål! 4.   Sådan får du mindset for succes! 5.   Sådan vælger du det rette selskab! 6.   Sådan kommer du flyvende fra start! 7.   Sådan sponserer du! 8.   Sådan får du ubegrænsede potentielle kolleger! 9.   Sådan får du netværket til at eksplodere i vækst! 10.   Sådan tackler du kendte indvendinger! 11.    Sådan overvinder du kendte udfordringer! 12.    Sådan forbliver du vedholdende! Appendix: Det binære netværk         

42 Spørgsmål / ordet frit

43 Tak for interessen alle sammen 
Start lokalt, tænk globalt! KH, Miguel


Download ppt "Mødeleder-kursus Team Zimpal, LifeWave"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google